Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије 
 

Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
  
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
академске докторске студије
 

Наставници и ментори
(последња измена списка: 16.04.2024. године)УПУТСТВО ЗА НАВОЂЕЊЕ АФИЛИЈАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ПИСАЊА НАУЧНОГ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
 

Правилно наведена институција у којој аутор ради (афилијација) омогућава прецизније вредновање научног рада наставника, сарадника и истраживача али и вредновање научног рада самог Универзитета.

Упутство за навођење афилијације погледајте овде

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
 

Наставници -
Компетентност наставника се утврђује на основу научних радова објављених у међународним часописима (најмање пет радова објављена или прихваћена за објављивање у часопису са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе), научних радова објављених у домаћим часописима, радова објављених у зборницима са међународних научних скупова, монографије, патента, уџбеника, новог производа или битно побољшаног постојећег производа.

Ментори -
Ментор има најмање пет радова објављених у часописима са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе.

Извод из критеријумима Националног савета за високо образовање можета погледати овде

 

ЦИТИРАНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
 

Цитираност наставника можете видети путем сервиса Scopus и ResearchGate кликом на икону поред имена наставника или на Scopus адреси www.scopus.com и www.ResearchGate.com .

Уколико имате проблема са бројем радова приказаним на Scopus-у погледајте упутство Merge Author Profiles and Affiliations in Scopus.

  ПРОЦЕДУРА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
  ЛИСТА НАСТАВНИКА И МЕНТОРА НА АКАДЕМСКИМ ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

 Листа ментора студијског програма Докторске студије – докторска школа – медицинске науке усвојена на III седници Сената Универзитета од 23. априла 2019. године (листа наставника у радном и листа наставника који нису у радном односу на ФМН)

  Листа ментора и наставника


       ЛИСТА ЧЛАНОВА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

Наставно-научно веће чине наставници Факултета који испуњавају услове за ментора, у складу са критеријумима Националног савета за високо образовање, као и да су руководили или руководе израдом бар две докторске тезе од којих једна мора бити одбрањена.

Услов из става 1. овог члана који се односи на менторство у изради докторских дисертација важи само за ванредне и редовне професоре.

  Листа чланова Наставно-научног већа

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Ментори

КРИТЕРИЈУМ

МЕНТОРСТВА И РЕПОЗИТОРИЈУМИ

члан
ННВ

СЦИ
листа

Укупно
****

Пројекат

Ментор
ства

SCO
PUS

еНАУКА

ORCID

X
16
26
ЈП
 

X
9
13
ЈП
 

-
20
24
ЈП
 

X
6
6
ЈП

-
36
44
МНТР
 

-
6
7
ЈП
 

-
11
13
МНТР
 

-
9
12
МНТР

-
10
16
МНТР
 

X
49
53
МНТР

-
5
6
ЈП

-
20
26
МНТР

X
5
8
 

X
27
35
ЈП
 

X
7
16
МНТР
 

-
10
17
ЈП
 

-
14
18
ЈП
 

X
18
25
МНТР

X
11
25
ЈП

X
6
14
ЈП
 

X
12
23
ЈП
 
 

 
X
7
7
ЈП
 

X
18
32

-
6
8

X
77
84
МН, МНТР

-
11
11
ЈП

X
8
12
ЈП

-
24
24
ЈП

X
17
17
ЈП
 

-
7
14
ЈП

X
30
30
ЈП

X
6
6
ЈП

X
9
16
ЈП
 

X
6
8
ЈП

X
6
10
ЈП
 
 

X
5
7
ЈП
 

X
29
35
МНТР
 

X
32
41
ЈП, МНТР
 
 
X
9
12
ЈП
 

X
6
9
ЈП

X
6
11
ЈП, МНТР
 

X
7
7
ЈП
 
 

X
13
13
ЈП

X
20
28
МНТР

-
7
9
ЈП
 
 

-
7
9
ЈП
 
 

 
X
27
36
ЈП

X
19
19
ЈП, МНТР

-
6
8
ЈП

X
40
40
МНТР, ЈП

X
9
13
МНТР

X
11
11
МНТР

-
8
8
ЈП

X
12
18
ЈП
 
 

-
29
32
МНТР

X
18
18
МНТР

X
87
88
МНТР

-
24
24
МНТР
 

X
13
19
ЈП

X
7
18
ЈП
 
 

 
X
28
36
ЈП
 

-
11
11
ЈП
 

X
20
35
ЈП

X
21
23
МН, МНТР

-
11
16
МНТР, ЈП

X
12
15
ЈП

-
6
7
ЈП

-
12
13
ЈП
 

X
9
15
ЈП
 

X
9
9
ЈП
 
 

X
28
28
ЈП

X
9
9
ЈП

-
131
132
МНТР

X
13
15
ЈП

X
164
166
МНТР

X
111
139
МНТР

X
32
74
ЈП

X
152
173
МН, МНТР

X
11
13
ЈП

X
16
16
MP

X
25
28
МНТР

-
8
8
ЈП

X
27
27
ЈП
 

-
9
11
МН

-
10
10
ЈП
 
 

X
20
20
МН
 

 
X
9
15
МНТР, ЈП
 

-
11
11
ЈП

X
51
54
МНТР

X
17
21
МП, ЈП
 

X
19
21
ЈП

-
19
24
ЈП

-
19
34
МН
 

X
29
36
ЈП
 

X
31
33
ЈП

-
63
66
МНТР

-
15
15
ЈП

X
6
8
ЈП
 

X
7
13
МПНТР
 

X
25
32
МНТР

X
31
45
ЈП

-
6
8
ЈП
 

X
10
11
МНТР, ЈП

X
28
31
МНТР

X
6
10
ЈП
 
 

-
8
8
ЈП

-
7
7
ЈП
 

X
21
22
ЈП

X
12
12
ЈП

X
9
12
ЈП
 

X
11
12
ЈП

-
37
37
ЈП
 

X
28
35
МНТР

X
29
36
ЈП, МНТР

-
36
36
ЈП
 

X
19
30
МН

X
11
11
МНТР
 

X
13
18
МНТР

-
19
19
ЈП

X
41
51
ЈП
 

X
11
16
ЈП
 

X
24
40
МНТР

X
6
9
ЈП
 
 

 
X
13
22
ЈП
 

X
32
33
МНТР

X
5
5
ЈП
 
 

-
14
16
ЈП

X
56
67
ЈП

X
11
18
МНТР

X
24
32
МНТР

-
6
8
ЈП

X
32
33
 

X
12
17
ЈП
 

-
13
21
ЈП
 

X
59
66
ЈП
 

X
9
14
ЈП
 
X
50
50
ЈП
 

 
-
6
9
ЈП
 

X
5
5
МНТР

X
14
31
ЈП
 

X
5
16
ЈП
 
 

-
6
9
ЈП
 

-
10
13
МНТР

X
25
28
МНТР

-
11
11
МН, МНТР

X
11
18
ЈП
 
 

-
8
8
ЈП

X
28
36
МНТР

X
17
24
ЈП, МНТР
 

 
X
23
52
ЈП, МНТР

X
5
7
ЈП
 

X
27
31
МНТР

X
5
13
ЈП
 
 

 
-
17
17
ЈП
 

X
26
31
ЈП

-
5
8
МЕЂ
 

-
26
27
МНТР

-
14
29
ЈП
 

X
6
7
ЈП
 
 

X
12
12
МНТР

-
7
7
ЈП

X
23
34
ЈП
 

X
31
35
МН

X
5
9
ЈП
 

X
12
12
ЈП

X
21
33
ЈП
 

X
31
32
МНТР

X
6
10
ЈП
 

X
24
30
МНТР

-
5
7
ЈП

X
25
26
МН

-
15
17
ЈП
 

X
5
6
ЈП
 

-
10
10
ЈП
 

X
10
10
МНТР, ЈП
 

X
9
16
ЈП
 

X
41
48
ЈП
 

-
6
6
ЈП
 

X
10
12
ЈП
 

X
17
21
ЈП

-
22
31
ЈП

-
45
53
ЈП
 

X
7
1
МНТР, ЈП
 

-
11
16
МНТР

-
14
36
МНТР, ЈП
 

X
82
83
МНТР
 

X
21
24
ЈП
 

X
8
13
ЈП
 

X
17
24
ЈП

X
6
16
ЈП
 

X
13
20
ЈП

-
26
26
ЈП

-
89
89
ЈП
 

-
11
11
ЈП
 

-
11
17
ЈП
 

X
9
9
ЈП

X
28
29
МНТР

-
7
7
МНТР

X
16
16
ЈП

X
9
16
МНТР, ЈП
 

X
5
13
ЈП
 

X
13
22
МНТР, ЈП
 

X
28
28
ЈП
 

 
X
12
19
ЈП

X
11
14
ЈП
 
 

X
22
32
ЈП

-
29
38
МНТР

X
8
8
МНТР

-
17
25
ЈП

X
13
13
ЈП
 
 

X
5
5
ЈП
 
 

-
8
12
ЈП

-
22
22
МНТР

X
12
18
ЈП

X
7
11
МНТР, ЈП
 

X
8
10
МНТР, ЈП
 

X
16
21
ЈП
 

X
15
18
ЈП
 

X
41
57
МНТР

X
9
15
ЈП
 

-
14
20
МНТР
 

-
16
27
МНТР
 
 

X
7
15
МНТР

X
18
25
ЈП
 

X
5
5
МНТР

X
25
29
ЈП

-
22
22
ЈП
 

X
7
12
ЈП

ННВ - члан Наставно-научног већа

МФ - наставник Факултета

УОД - уговор о делу

ВП - визитинг професор

МНТР-Пројекти Министарства за науку

МН-Међународни пројекти

ЈП-Јуниор пројекти Медицинског факултета у Крагујевцу

 


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.