Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

   Повезани садржаји :

 
Огласна табла
Календар наставе
О студијама
Катедра (руковод. предмета)
План и програм студија
Информатори предмета
Наставници
Чланови испитних комисија
Распоред наставе
Предавања
Контакт
  тел. 34 355 840
  stomatologija@medf.kg.ac.rs
 


 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
 
РБ

ШП

Назив предмета
1.
А1
  Анатомија
2.
А2
  Хистологија и цитологија са ембриологијом
3.
А9
  Дентална анатомија
4.
А4
  Информатика
5.
А5
  Физиологија
6.
  "Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе" (-)
7.
Б1
  Микробиологија и имунологијa
8.
Б2
  Фармакологија и токсикологија
9.
Б3
  Интерна медицина са педијатријом
10.
Б4
  Неурологија и психијатрија
11.
Б5
  Инфективне болести
12.
Б6
  Народно здравље
13.
В1
  Радиологија
14.
В2
  Болести зуба-претклиника
15.
В3
  Гнатологија
16.
В6
  Орална медицина  
17.
Г1
  Дентална оклузија и функција вилица
18.
Г2
  Орална хирургија
19.
Г3
  Мобилна протетика
20.
Г4
  Рестауративна одонтологија II
21.
Г9
  Рестауративна одонтологија II - стручна пракса
22.
Д1
  Максилофацијална хирургија
23.
Д2
  Фиксна протетика
24.
Д3
  Клиничка ендодонција
25.
Д4
  Ортопедија вилица
26.
Д10
  Клиничка ендодонција – стручна пракса