Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

Повезани садржаји: 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
 
РБ

ШП

Назив предмета
1.
А6
  Патолошка анатомија
2.
А7
  Патолошка физиологија
3.
А8
  Биохемија
5.
И1
  Генетика са биологијом (-)
6.
И3
  Историја стоматологије
7.
И21
  Етика (-)
8.
И4
  Енглески језик
9.
Б7
  Хирургија
10.
Б8
  Оториноларингологија
11.
Б10
  Орална патологија
12.
Б11
  Дерматовенерологија
14.
И5
  Ургентна медицина (-)
15.
И6
  Офталмологија (-)
16.
И7
  Фармакотерапија у стоматологији
17.
И8
  Вештина комуникације
18.
В9
  Стоматолошки материјали
19.
В4
  Стоматолошка протетика – претклиника
20.
В5
  Анестезиологија
21.
В7
  Рестауративна одонтологија I
22.
В8
  Рестауративна одонтологија I – стручна пракса
24.
И9
  Орофацијални бол
25.
И10
  Клиничка имунологија (-)
26.
И11
  Стоматологија заснована на доказима
27.
И12
  Биостатистика (-)
28.
Г5
  Превентивна стоматологија
29.
Г6
  Претклиничка ендодонција
30.
Г7
  Пародонтологија
31.
Г8
  Имплантологија
33.
И13
  Здравствена економија
34.
И14
  Здравствени менаџмент (-)
35.
И22
  Визуализационе технике у стоматологији
36.
И16
  Болести зуба – напредни курс (-)
37.
Д5
  Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба
38.
Д6
  Судска медицина
39.
Д7
  Дечија стоматологија
40.
Д8
  Клинички блок
41.
Д11
  Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба – стручна пракса
43.
И17
  Ургентна стања у стоматологији
44.
И18
  Методологија истраживања у биомедицинским наукама  (-)
45.
И19
  Организација професије и легислатива (-)
46.
И20
  Форензичка дентална медицина
47.
Д9
  Завршни рад (-)