Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2020. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Општа и неорганска хемија
2
A2
Фармацеутска биологија са генетиком
3
A3
Основи морфологије човека
4
A4
Аналитичка хемија
5
А5
Органска хемија 1
6
A6
Увод у фармацеутску технологију
7
A7
Основи физиологије човека
9
И1
Увод у фармацеутску праксу
10
И2
Основи физичке хемије
11
И3
Енглески језик
12
Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе
[ - нд - ]
13
Б10
Основи биохемије човека
14
Б11
Органска хемија 2
15
Б3
Фармацеутска микробиологија
16
Б12
Основи патолошке физиологије човека
17
Б13
Медицинска хемија 1
18
Б14
Инструменталне методе
19
Б15
Вештина фармацеутске комуникације
20
Б16
Фармакологија 1
21
Б17
Фармацеутска хемија 1
23
И16
Обрада резултата мерења
24
И17
Истраживање у фармацији
25
И18
Нутритивни суплементи
26
В18
Фармакологија 2
27
В19
Имунологија
28
В20
Фармацеутска хемија 2
29
В21
Фармацеутска технологија 1
30
В22
Медицинска хемија 2
31
В23
Токсикологија
32
В24
Основи фармакогнозије и фитотерапије
33
В25
Издавање лекова у пракси
34
В26
Фармацеутска технологија 2
35
В27
Клиничка пропедевтика за фармацеуте
37
И20
Фармацеутска етика са историјом фармације
38
И21
Бионеорганска хемија
39
И22
Радиофармација
40
Г3
Клиничка фармација 1
41
Г9
Броматологија
42
Г10
Индустријска фармација са козметологијом
43
Г11
Биофармација
44
Г5
Инфективне болести
45
Г6
Фармацеутска биотехнологија
46
Г12
Социјална фармација
47
Г8
Клиничка фармација 2
49
И23
Спортска фармација
50
И24
Медицинска биохемија
51
И12
Зависност од лекова и злоупотреба лекова
52
Д1
Клиничка фармација 3
53
Д5
Фармаковигиланца
54
Д4
Фармакоепидемиологија
55
Д9
Фармакокинетика
56
Б2
Статистика у фармацији
57
Д10
Стручна студентска пракса
59
И19
Болничка фармацеутска пракса
60
Д3
Фармакоекономија
[ - нд - ]
61
31
Интерпрофесионално образовање
[ - нд - ]
62
Д8
Завршни рад
[ - нд - ]

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.