Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2016. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Општа и неорганска хемија
2
A2
Фармацеутска биологија са генетиком
3
A3
Основи морфологије човека
4
A4
Аналитичка хемија
5
А5
Органска хемија 1
6
A6
Увод у фармацеутску технологију
7
A7
Основи физиологије човека
9
И1
Увод у фармацеутску праксу
10
И2
Основи физичке хемије
11
И3
Енглески језик
12
"Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе за студенте I године студија "
13
Б10
Основи биохемије човека
14
Б11
Органска хемија 2
15
Б3
Фармацеутска микробиологија
16
Б12
Основи патолошке физиологије човека
17
Б13
Медицинска хемија 1
18
Б14
Инструменталне методе
19
Б15
Вештина фармацеутске комуникације
20
Б16
Фармакологија 1
21
Б17
Фармацеутска хемија 1
23
И16
Обрада резултата мерења
24
И17
Истраживање у фармацији
25
И18
Нутритивни суплементи
26
В1
Нове методе примене лекова 1
27
В2
Статистика у фармацији
28
В3
Молекуларна фармакологија
29
В4
Медицинска хемија и дизајн лекова 1
30
В5
Закони и фармација
31
В6
Исхрана у здрављу и болести
32
В7
Издавање лекова у пракси
33
В8
Болести и циљеви лечења
34
В9
Токсикологија-клинички, еколошки и експериментални аспекти
36
И7
Лабораторијске вежбе из фармакологије и фармације
37
И8
Неуронауке и фармакологија
38
И9
Решавање клиничких проблема
39
Г1
Нове методе примене лекова 2
40
Г2
Имунофармакологија и лечење хроничних болести
41
Г3
Клиничка фармација 1
42
Г4
Медицинска хемија и дизајн лекова 2
43
Г6
Фармацеутска биотехнологија
44
Г5
Инфективне болести
45
Г7
Дилеме у пракси
46
Г8
Клиничка фармација 2
48
И10
Истраживање у фармацији 1
49
И11
Истраживање у фармацији 2
50
И12
Зависност од лекова и злоупотреба лекова
51
Д1
Клиничка фармација 3
52
Д2
Клиничка фармакокинетика
53
Д3
Фармакоекономија
54
Д4
Фармакоепидемиологија
55
Д5
Фармаковигиланца
57
И19
Болничка фармацеутска пракса
58
И14
Истраживање
59
И15
Стручна студентка пракса
60
Д8
Завршни рад
[ - нд - ]

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.