Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2015. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Општа и неорганска хемија
2
A2
Фармацеутска биологија са генетиком
3
A3
Основи морфологије човека
4
A4
Аналитичка хемија
5
А5
Органска хемија 1
6
A6
Увод у фармацеутску технологију
7
A7
Основи физиологије човека
9
И1
Увод у фармацеутску праксу
10
И2
Основи физичке хемије
11
И3
Енглески језик
12
"Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе за студенте I године студија "
[ - нд - ]
13
Б1
Фармацеутска и биолошка хемија 2
14
Б2
Фармацеутска анализа и спектроскопија
15
Б3
Фармацеутска микробиологија
16
Б4
Физиологија и фармакологија 3
17
Б5
Лекови 2 - Фармацеутска технологија
18
Б6
Професионалне вештине: Партнерство фармацеута и пацијента у здрављу и болести
19
Б7
Физиологија и фармакологија 4
20
Б8
Биофармација
21
Б9
Природни производи и медицина
23
И4
Истраживање у фармакологији
24
И5
Лабораторијски експерименти у фармацији
25
И6
Кардиоваскуларни систем
26
В1
Нове методе примене лекова 1
27
В2
Статистика у фармацији
28
В3
Молекуларна фармакологија
29
В4
Медицинска хемија и дизајн лекова 1
30
В5
Закони и фармација
31
В6
Исхрана у здрављу и болести
32
В7
Издавање лекова у пракси
33
В8
Болести и циљеви лечења
34
В9
Токсикологија-клинички, еколошки и експериментални аспекти
36
И7
Лабораторијске вежбе из фармакологије и фармације
37
И8
Неуронауке и фармакологија
38
И9
Решавање клиничких проблема
39
Г1
Нове методе примене лекова 2
40
Г2
Имунофармакологија и лечење хроничних болести
41
Г3
Клиничка фармација 1
42
Г4
Медицинска хемија и дизајн лекова 2
43
Г6
Фармацеутска биотехнологија
44
Г5
Инфективне болести
45
Г7
Дилеме у пракси
46
Г8
Клиничка фармација 2
48
И10
Истраживање у фармацији 1
49
И11
Истраживање у фармацији 2
50
И12
Зависност од лекова и злоупотреба лекова
51
Д1
Клиничка фармација 3
52
Д2
Клиничка фармакокинетика
53
Д3
Фармакоекономија
54
Д4
Фармакоепидемиологија
55
Д5
Фармаковигиланца
57
И13
Практичан рад на одељењима интерне клинике
58
И14
Истраживање
59
И15
Стручна студентка пракса
60
Д8
Завршни рад
[ - нд - ]

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.