Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2014. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Лекови 1: Хемија и дизајн лекова
2
A2
Биологија ћелије са хуманом генетиком и уводом у микробиологију
3
A3
Физиологија и фармакологија 1 са анатомијом
4
A4
Практична фармацеутска хемија
5
А5
Фармацеутска и биолошка хемија 1
6
A6
Практични аспекти издавања лекова и ручна производња лековитих препарата
7
A7
Физиологија и фармакологија 2 са анатомијом
9
И1
Увод у фармацеутску праксу са физиком
10
И2
Лабораторијске вежбе из физиологије и фармакологије
11
И3
Енглески језик
12
"Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе за студенте I године студија "
13
Б1
Фармацеутска и биолошка хемија 2
14
Б2
Фармацеутска анализа и спектроскопија
15
Б3
Фармацеутска микробиологија
16
Б4
Физиологија и фармакологија 3
17
Б5
Лекови 2 - Фармацеутска технологија
18
Б6
Професионалне вештине: Партнерство фармацеута и пацијента у здрављу и болести
19
Б7
Физиологија и фармакологија 4
20
Б8
Биофармација
21
Б9
Природни производи и медицина
23
И4
Истраживање у фармакологији
24
И5
Лабораторијски експерименти у фармацији
25
И6
Кардиоваскуларни систем
26
В1
Нове методе примене лекова 1
27
В2
Статистика у фармацији
28
В3
Молекуларна фармакологија
29
В4
Медицинска хемија и дизајн лекова 1
30
В5
Закони и фармација
31
В6
Исхрана у здрављу и болести
32
В7
Издавање лекова у пракси
33
В8
Болести и циљеви лечења
34
В9
Токсикологија-клинички, еколошки и експериментални аспекти
36
И7
Лабораторијске вежбе из фармакологије и фармације
37
И8
Неуронауке и фармакологија
38
И9
Решавање клиничких проблема
39
Г1
Нове методе примене лекова 2
40
Г2
Имунофармакологија и лечење хроничних болести
41
Г3
Клиничка фармација 1
42
Г4
Медицинска хемија и дизајн лекова 2
43
Г6
Фармацеутска биотехнологија
44
Г5
Инфективне болести
45
Г7
Дилеме у пракси
46
Г8
Клиничка фармација 2
48
И10
Истраживање у фармацији 1
49
И11
Истраживање у фармацији 2
50
И12
Зависност од лекова и злоупотреба лекова
51
Д1
Клиничка фармација 3
52
Д2
Клиничка фармакокинетика
53
Д3
Фармакоекономија
54
Д4
Фармакоепидемиологија
55
Д5
Фармаковигиланца
57
И13
Практичан рад на одељењима интерне клинике
58
И14
Истраживање
59
И15
Практичан рад на одељењима хируршке клинике
[ - нд - ]
60
Д8
Завршни рад
[ - нд - ]

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.