Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2010. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Фармацеутска и биолошка хемија 1
2
A2
Биологија ћелије са хуманом генетиком и уводом у микробиологију
3
A3
Физиологија и фармакологија 1 са анатомијом
4
A4
Практична фармацеутска хемија
5
A5
Лекови 1: Хемија и дизајн лекова
6
A6
Практични аспекти издавања лекова и ручна производња лековитих препарата
7
A7
Физиологија и фармакологија 2 са анатомијом
9
И1
Увод у фармацеутску праксу са физиком
10
И2
Лабораторијске вежбе из физиологије и фармакологије
11
И3
Енглески језик
12
Б1
Фармацеутска и биолошка хемија 2
13
Б2
Фармацеутска анализа и спектроскопија
14
Б3
Фармацеутска микробиологија
15
Б4
Физиологија и фармакологија 3
16
Б5
Лекови 2 - Фармацеутска технологија
17
Б6
Професионалне вештине: Партнерство фармацеута и пацијента у здрављу и болести
18
Б7
Физиологија и фармакологија 4
19
Б8
Биофармација
20
Б9
Природни производи и медицина
22
И4
Истраживање у фармакологији
23
И5
Лабораторијски експерименти у фармацији
24
И6
Кардиоваскуларни систем
25
В1
Нове методе примене лекова 1
26
В2
Статистика у фармацији
27
В3
Молекуларна фармакологија
28
В4
Медицинска хемија и дизајн лекова 1
29
В5
Закони и фармација
30
В6
Исхрана у здрављу и болести
31
В7
Издавање лекова у пракси
32
В8
Болести и циљеви лечења
33
В9
Токсикологија-клинички, еколошки и експериментални аспекти
35
И7
Лабораторијске вежбе из фармакологије и фармације
36
И8
Неуронауке и фармакологија
37
И9
Решавање клиничких проблема
38
Г1
Нове методе примене лекова 2
39
Г2
Имунофармакологија и лечење хроничних болести
40
Г3
Клиничка фармација 1
41
Г4
Медицинска хемија и дизајн лекова 2
42
Г5
Инфективне болести
43
Г6
Фармацеутска биотехнологија
44
Г7
Дилеме у пракси
45
Г8
Клиничка фармација 2
47
И10
Истраживање у фармацији 1
48
И11
Истраживање у фармацији 2
49
И12
Зависност од лекова и злоупотреба лекова
50
Д1
Клиничка фармација 3
51
Д2
Клиничка фармакокинетика
52
Д3
Фармакоекономија
53
Д4
Фармакоепидемиологија
54
Д5
Фармаковигиланца
56
И13
Практичан рад на одељењима интерне клинике
57
И14
Истраживање
58
И15
Практичан рад на одељењима хируршке клинике
59
Д8
Завршни рад
[ - нд - ]

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.