Trenutno ste na:
 
Veća semestara
  Veća Medicinskog fakulteta
 


Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

 
VEĆA SEMESTARA FAKULTETA
ODLUKE DEKANA I KOLEGIJUMAZAKLJUČCI VEĆA SEMESTARAZAPISNICI VEĆA

 

Odluka kolegijuma dekana Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu od 21.11. 2017. godine

Odluku o proceduri za prijavljivanje banke test pitanja Komisiji za izdavačku delatnost možete pogledati ovde


Odluka dekana Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu od 18.10. 2017. godine

Na osnovu predloga Veća semestra Integrisanih akademskih studija medicine održanog 18.10.2017. godine donete su odluke dekana koje možete pogledati ovde


Odluka Kolegijuma Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu od 10.11. 2015. godine

Studentima koji su upisali Fakultet školske 2009/10. godine i ranije, a nisu položili ispit do ponovnog slušanja predmeta u narednoj školskoj godini, priznaju se poeni koje su stekli u aktivnosti na nastavi i na modulskim testovima.

Studentima koji su u međuvremenu polagali ranije položen modul 1 računaće ono što je za njih povoljnije.

Odluka važi od dana objavljivanja.

Opširnije možete pogledati ovde


Odluka Kolegijuma Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu od 30.10. 2013. godine

Odluku Kolegijuma Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu u vezi izrade modulskih testova možete pogledati ovdeOdluka Kolegijuma Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu od 16.10. 2013. godine

1. Odluka Veća semestra br. 01-9930/2 od 07.10. 2013. godine, kojom je utvrđeno da student koji ne položi ispit do ponovnog slušanja predmeta u narednoj školskoj godini gubi stečene poene, a u obavezi je da ponovo pohađa nastavu na tom predmetu, primenjuje se samo za studente ponovo prve, druge, ponovo druge, treće, ponovo treće i prvi put upisane četvrte godine.

2. Studenti treće i četvrte godine koji su nastavu iz određenog predmeta slušali u školskoj 2011/12. i ranije polažu ispit po planu i programu po kome su slušali predmet, uz obavezan potpis predmetnog nastavnika i bez ponovnog slušanja nastave.

3. Studenti ponovo prve, druge, ponovo druge, treće, ponovo treće i prvi put upisane četvrte godine u obavezi su da nadoknade propuštenu nastavu od početka školske godine za predmete koje su ponovo upisali, a u skladu sa odlukom Veća semestra br. 01-8942/1 od 18.10. 2012. godine.

4. Polaganje ispita u novembarskom i decembarskom ispitnom roku važi za studente:

- ponovo prva (predmeti iz letnjeg semestra)
- druga i ponovo druga (predmeti iz letnjeg semestra)
- treća i ponovo treća (predmeti iz letnjeg semestra)
- studenti treće godine koji su nastavu iz određenog predmeta slušali školske 2011/12. i ranije uz obavezan potpis predmetnog nastavnika
- studenti četvrte godine (predmet iz letnjeg semestra)
- studenti četvrte godine, ponovo četvrte godine koji su nastavu iz određenog predmeta slušali školske 2011/12. i ranije uz obavezan potpis predmetnog nastavnika
- studenti pete i šeste godine uz obavezan potpis predmetnog nastavnika.


Odluku u celosti možete pogledati ovde