Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD
 
JUNIOR I MAKRO PROJEKTI FAKULTETA


JUNIOR PROJEKAT 11-17Naziv Projekta

Parametri inflamacije i kognitivne funkcije kod bolesnika sa hroničnom bolešću bubrega

Rukovodilac projekta
Prof. dr Dejan Petrović

Glavni istraživač
Prof. dr Dejan Petrović

Angažovani istraživači :
Prof. dr Miodrag Lukić
Prof. dr Nebojša Arsenijević
Prof. dr Ivan Jovanović
Doc. dr Milica Borovčanin
Ass. dr Nevena Gajović
dr Milena Jovanović, doktorant