Тренутно сте на:
 
Извештаји за избор
  Наставника и сарадника
 


Повезани садржаји:
 
Најновији конкурси
Извештаји за избор (МФ)
Извештаји за избор (УН)
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИЗВЕШТАЈИ ЗА ИЗБОР
ИЗВЕШТАЈИ ЗА ИЗБОРАРХИВА ИЗВЕШТАЈА

 


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 25.11.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента са докторатом за ужу научну област Клиничка психологија погледајте овде.

постављено: 25.11.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Медицинска генетика погледајте овде.

постављено: 25.11.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Медицинска генетика погледајте овде.

постављено: 25.11.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 25.11.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска хемија погледајте овде.

постављено: 25.11.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Протетика погледајте овде.

постављено: 26.10.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина погледајте овде.

постављено: 26.10.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина погледајте овде.

постављено: 18.10.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента са докторатом за ужу научну област Интерна медицина погледајте овде.

постављено: 18.10.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Судска медицина погледајте овде.

постављено: 03.10.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Фармацеутска технологија погледајте овде.

постављено: 16.09.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 16.09.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 05.09.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Клиничка фармација погледајте овде.

постављено: 05.09.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Педијатрија погледајте овде.

постављено: 05.09.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Педијатрија погледајте овде.

постављено: 05.09.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Eпидемиологија погледајте овде.

постављено: 05.09.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Хигијена и екологија погледајте овде.

постављено: 29.08.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Клиничка фармација погледајте овде.

постављено: 29.08.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Микроиологија и имунологија погледајте овде.

постављено: 29.08.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Нуклеарна медицина погледајте овде.

постављено: 29.08.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Психијатрија погледајте овде.

постављено: 23.08.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија погледајте овде.

постављено: 29.07.2022. године


Извештај за избор вишег научног сарадника погледајте овде.

постављено: 29.07.2022. године


Извештај за избор научног саветника погледајте овде.

постављено: 29.07.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента a за ужу научну област Гинекологија и акушерство погледајте овде.

постављено: 22.07.2022. године


Извештај за избор научног сарадника погледајте овде.

постављено: 22.07.2022. године


Извештај за избор истраживачa приправникa за ужу научну област Максилофацијална хирургија погледајте овде.

постављено: 12.07.2022. године


Извештај за избор истраживачa приправникa погледајте овде.

постављено: 12.07.2022. године


Извештај за избор истраживачa приправникa за ужу научну област Орална хирургија погледајте овде.

постављено: 26.05.2022. године


Извештај за избор истраживачa приправникa за ужу научну област Ортопедија вилица погледајте овде.

постављено: 26.05.2022. године


Извештај за избор истраживачa приправникa за ужу научну област Протетика погледајте овде.

постављено: 26.05.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Анатомија погледајте овде.

постављено: 26.05.2022. године


Извештај за избор истраживачa приправникa за ужу научну област Хистологија и ембриологија погледајте овде.

постављено: 18.05.2022. године


Извештај за избор истраживачa приправникa за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија погледајте овде.

постављено: 18.05.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента са докторатом за ужу научну област Психијатрија погледајте овде.

постављено: 18.05.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Инфективне болести погледајте овде.

постављено: 12.05.2022. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Гинекологија и акушерство погледајте овде.

постављено: 12.05.2022. године


Извештај за избор научног саветника погледајте овде.

постављено: 21.04.2022. године


Извештај за избор научног саветника погледајте овде.

постављено: 21.04.2022. године


Извештај за избор научног саветника погледајте овде.

постављено: 21.04.2022. године


Извештај за избор научног саветника погледајте овде.

постављено: 21.04.2022. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 21.04.2022. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 21.04.2022. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 21.04.2022. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 21.04.2022. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 21.04.2022. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 21.04.2022. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 21.04.2022. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 21.04.2022. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 21.04.2022. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 21.04.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина погледајте овде.

постављено: 23.03.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска анализа погледајте овде.

постављено: 14.03.2022. године


Извештај за избор научног сарадника погледајте овде.

постављено: 22.02.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина погледајте овде.

постављено: 03.02.2022. године


Извештај за избор научног сарадника погледајте овде.

постављено: 03.02.2022. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Медицинска генетика погледајте овде.

постављено: 29.12.2021. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Медицинска генетика погледајте овде.

постављено: 29.12.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Патолошка анатомија погледајте овде.

постављено: 29.12.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска микробиологија погледајте овде.

постављено: 29.12.2021. године


Извештај за избор асистент са докторатом за ужу научну област Интерна медицина погледајте овде.

постављено: 29.12.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Вештина комуникације погледајте овде.

постављено: 27.12.2021. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија погледајте овде.

постављено: 27.12.2021. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Дерматовенерологија погледајте овде.

постављено: 27.12.2021. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Дерматовенерологија погледајте овде.

постављено: 27.12.2021. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Фармацеутска хемија погледајте овде.

постављено: 27.12.2021. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Фармацеутска хемија погледајте овде.

постављено: 27.12.2021. године


Извештај за избор научног сарадникa погледајте овде.

постављено: 21.12.2021. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Микробиологија и имунологија погледајте овде.

постављено: 06.12.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Физиологија погледајте овде.

постављено: 06.12.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента са докторатом за ужу научну област Клиничка фармација погледајте овде.

постављено: 06.12.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звање виши научни сарадник погледајте овде.

постављено: 18.11.2021. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 21.10.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија погледајте овде.

постављено: 11.10.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Физиологија погледајте овде.

постављено: 11.10.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација погледајте овде.

постављено: 11.10.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента са докторатом за ужу научну област Психијатрија погледајте овде.

постављено: 30.08.2021. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Психијатрија погледајте овде.

постављено: 30.08.2021. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 30.08.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента са докторатом за ужу научну област Ортопедија вилица погледајте овде.

постављено: 27.07.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Оториноларингологија погледајте овде.

постављено: 27.07.2021. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Дечија и превентивна стоматологија погледајте овде.

постављено: 27.07.2021. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Орална хирургија погледајте овде.

постављено: 27.07.2021. године


Извештај за избор сарадникa у настави за ужу научну област Ортопедија вилица погледајте овде.

постављено: 27.07.2021. године


Извештај за избор сарадникa за ужу научну област Протетика погледајте овде.

постављено: 27.07.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација погледајте овде.

постављено: 23.07.2021. године


Извештај за избор у научно-истраживачко звање виши научни сарадник погледајте овде.

постављено: 23.07.2021. године


Извештај за избор у научно-истраживачко звање научни сарадник погледајте овде.

постављено: 23.07.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Психијатрија погледајте овде.

постављено: 23.07.2021. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Гинекологија и акушерство погледајте овде.

постављено: 11.06.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Протетика погледајте овде.

постављено: 26.04.2021. године


Извештај за избор научног сарадника погледајте овде.

постављено: 26.04.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Болести зуба и ендодонција погледајте овде.

постављено: 26.04.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Болести зуба и ендодонција погледајте овде.

постављено: 26.04.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента са докторатом за ужу научну област Гинекологија и акушерство погледајте овде.

постављено: 26.04.2021. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Интерна медицина погледајте овде.

постављено: 18.02.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента са докторатом у настави за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 18.02.2021. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Вештина комуникације погледајте овде.

постављено: 10.02.2021. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Пaтолошка анатомија погледајте овде.

постављено: 10.02.2021. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Микробиологија и имунологија погледајте овде.

постављено: 25.01.2021. године


Извештај за избор истраживача приправника за ужу научну област Психијатрија погледајте овде.

постављено: 25.01.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Инфективне болести погледајте овде.

постављено: 25.01.2021. године


Извештај за избор истраживача сарадника у настави за ужу научну област Интерна медицина погледајте овде.

постављено: 11.03.2021. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 02.03.2021. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 02.03.2021. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 02.03.2021. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 02.03.2021. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 02.03.2021. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 02.03.2021. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 02.03.2021. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 02.03.2021. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 02.03.2021. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 02.03.2021. године


Извештај за избор истраживача-приправника погледајте овде.

постављено: 02.03.2021. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Физиологија погледајте овде.

постављено: 19.01.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Педијатрија погледајте овде.

постављено: 19.01.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија погледајте овде.

постављено: 19.01.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента са докторатом за ужу научну област Интерна медицина погледајте овде.

постављено: 12.01.2021. године

Приговор на Извештај за избор сарадникa у звању асистента са докторатом за ужу научну област Интерна медицина погледајте овде.

постављено: 02.02.2021. године

Одговор Комисије на приговор на Извештај за избор сарадникa у звању асистента са докторатом за ужу научну област Интерна медицина погледајте овде.

постављено: 05.02.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Радиологија погледајте овде.

постављено: 12.01.2021. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Методологија антропометрије погледајте овде.

постављено: 28.12.2020. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Фармацеутска микробиологија погледајте овде.

постављено: 28.12.2020. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Физиологија погледајте овде.

постављено: 28.12.2020. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 28.12.2020. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија погледајте овде.

постављено: 22.12.2020. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Инфективне болести погледајте овде.

постављено: 22.12.2020. године


Извештај за избор научног сарадника погледајте овде.

постављено: 16.12.2020. године


Извештај за избор научног сарадника погледајте овде.

постављено: 24.11.2020. године


Извештај за избор истраживача-сарадника погледајте овде.

постављено: 24.11.2020. године


Извештај за избор вишег научног сарадника погледајте овде.

постављено: 18.11.2020. године


Извештај за избор истраживача-сарадника у настави за ужу научну област Оториноларингологија погледајте овде.

постављено: 3.11.2020. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Медицинска статистика и информатика погледајте овде.

постављено: 3.11.2020. године


Извештај за избор научног сарадника погледајте овде.

постављено: 28.09.2020. године


Извештај за избор научног сарадника погледајте овде.

постављено: 28.09.2020. године


Извештај за избор научног сарадника погледајте овде.

постављено: 28.09.2020. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина погледајте овде.

постављено: 28.09.2020. године


Извештај за избор истраживача-сарадника у настави за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 23.09.2020. године


Извештај за избор истраживача-сарадника у настави за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 23.09.2020. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 23.09.2020. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина погледајте овде.

постављено: 23.09.2020. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 23.09.2020. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Физичка хемија погледајте овде.

постављено: 18.09.2020. године


Извештај за избор научног сарадника погледајте овде.

постављено: 18.09.2020. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Неурологија погледајте овде.

постављено: 18.09.2020. године


Извештај за избор истраживача-приправника , погледајте овде.

постављено: 18.09.2020. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација погледајте овде.

постављено: 03.09.2020. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина погледајте овде.

постављено: 26.08.2020. године


Извештај за избор истраживача-приправника за ужу научну област Болести зуба и ендодонција погледајте овде.

постављено: 18.8.2020. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија погледајте овде.

постављено: 29.7.2020. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Орална хирургија погледајте овде.

постављено: 29.7.2020. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Ортопедија вилица погледајте овде.

постављено: 29.7.2020. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Протетика погледајте овде.

постављено: 29.7.2020. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Методологија антропометрије погледајте овде.

постављено: 21.7.2020. године


Извештај за избор истраживача-сарадника за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација погледајте овде.

постављено: 16.6.2020. године


Извештај за избор истраживача-сарадника за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација погледајте овде.

постављено: 16.6.2020. године


Извештај за избор научног сарадника погледајте овде.

постављено: 27.5.2020. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Радиологија погледајте овде.

постављено: 12.5.2020. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Педијатрија погледајте овде.

постављено: 4.3.2020. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Патолошка анатомија погледајте овде.

постављено: 19.2.2020. године


Извештај за избор истраживача-сарадника за ужу научну област Патолошка анатомија погледајте овде.

постављено: 11.2.2020. године


Извештај за избор истраживача-сарадника за ужу научну област Патолошка анатомија погледајте овде.

постављено: 11.2.2020. године


Извештај за избор истраживача-сарадника за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 11.2.2020. године


Извештај за избор истраживача-сарадника за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 11.2.2020. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Психијатрија погледајте овде.

постављено: 11.2.2020. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Судска медицина погледајте овде.

постављено: 11.2.2020. године


Извештај за избор научног сарадника, погледајте овде.

постављено: 28.1.2020. године


Извештај за избор научног сарадника, погледајте овде.

постављено: 28.1.2020. године


Извештај за избор вишег научног сарадника, погледајте овде.

постављено: 28.1.2020. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Инфективне болести погледајте овде.

постављено: 28.1.2020. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Хирургија погледајте овде.

постављено: 28.1.2020. године


Извештај за избор сарадника за ужу научну област Физиологија погледајте овде.

постављено: 28.1.2020. године


Извештај за избор сарадникa у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска технологија погледајте овде.

постављено: 22.1.2020. године


Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област Медицинска статистика и информатика погледајте овде.

постављено: 15.1.2020. године
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.