Тренутно сте на:
 
Конкурси
  Конкурси на факултету
 


Повезани садржаји:
 
Најновији конкурси
Архива конкурса
Избор наставника
Избор сарадника
 

 
КОНКУРСИ
КОНКУРСИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКАКОНКУРСИ ЗА ИЗБОР САРАДНИКААРХИВА КОНКУРСАКОНКУРСИ ЗА
ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 17.04.2024. године)

1. По једног сарадника у настави за уже научне области:
a) Болести зуба и ендодонција
b) Дечја и превентивна стоматологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 27.03.2023. године)

1. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Патолошка анатомија
б) Орална хирургија

2. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Клиничка психологија
б) Хирургија
в) Хирургија
г) Хирургија
д) Пародонтологија и орална медицина

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 28.02.2024. године)

1. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Протетика
б) Оториноларингологија

2. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Максилофацијална хируругија
б) Инфективне болести
в) Физикална медицина и рехабилитација
г) Анатомија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 31.01.2024. године)

1. Jедног асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Фармацеутска хемија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 17.01.2024. године)

По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Фармацеутска биотехнологија
б) Микробиологија и имунологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 25.10.2023. године)

1. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Гинекологија и акушерство
б) Методологија антропометрије

2. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Гинекологија и акушерство
б) Гинекологија и акушерство
в) Психијатрија
г) Психијатрија
д) Оториноларингологија
ђ) Дерматовенерологија
е) Хирургија
ж) Хирургија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 30.08.2023. године)

1. Једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Анатомија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 30.08.2023. године)

1. Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област:
а) Радиологија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 19.07.2023. године)

1. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Анатомија
б) Микробиологија и имунологија
в) Оториноларингологија
г) Клиничка психологија
д) Фармацеутска технологија
ђ) Хигијена и екологија
е) Физикална медицина и рехабилитација
ж) Медицинска биохемија
з) Медицинска генетика
и) Вештина комуникације
ј) Вештина комуникације

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 28.06.2023. године)

1. Једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Хирургија

2. Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област: а) Интерна медицина
3. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Хирургија
б) Епидемиологија
в) Фармацеутска технологија
г) Судска медицина

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 31.05.2023. године)

1. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Физикална медицина и рехабилитација
б) Клиничка фармација
в) Нуклеарна медицина
г) Психијатрија

2. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Педијатрија
б) Педијатрија
в) Клиничка фармација

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 17.05.2023. године)

1. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Стоматолошка протетика
б) Пародонтологија и орална медицина
в) Максилофацијална хирургија
г) Орална хирургија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време у трајању од једне године на радном месту:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 17.05.2023. године)

1. Доктор стоматологије - 4 извршиoца са пуним радним временом

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 26.04.2023. године)

1. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Дечја и превентивна стоматологија
б) Орална хирургија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 01.03.2023. године)

1. По једног истраживача приправника за уже научне области:
а) Гинекологија и акушерство
б) Дечја и превентивна стоматологија

2. По једног сарадника у настави за уже научне области:
а) Инфективне болести
б) Анатомија
в) Максилофацијална хирургија

Објављени текст конкурса у огласним новинама ПОСЛОВИ можете погледати овде.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.


Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за:
(огласне новине ПОСЛОВИ од 25.01.2023. године)

1. Једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област:
а) Клиничка фармација

2. По једног сарадника у звању асистента за уже научне области:
а) Болести зуба и ендодонција
б) Орална хирургија

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Детаљне информације могу се добите преко телефона 034 / 306-800, или путем сајта www.medf.kg.ac.rs.
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.