Trenutno ste na:
 
Konkursi
  Konkursi na fakultetu
 


Povezani sadržaji:
 
Najnoviji konkursi
Arhiva konkursa
Izbor nastavnika
Izbor saradnika
 

 
KONKURSI
KONKURSI ZA IZBOR NASTAVNIKAKONKURSI ZA IZBOR SARADNIKAARHIVA KONKURSA

 

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 03.03.2021. godine)

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Oftalmologija

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Patološka fiziologija
b) Patološka fiziologija

3. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Hirurgija
b) Dermatovenerologija
v) Statistika i informatika

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 27.01.2020. godine)

1. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Klinička farmacija

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Sudska medicina
b) Socijalna medicina

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 23.12.2020. godine)

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Neurologija
b) Medicinska biohemija

3. Jednog saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast:
a) Hirurgija

4. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za uže naučne oblasti:
a) Infektivne bolesti
b) Farmaceutska biotehnologija
v) Pedijatrija

5. Jednog istraživača saradnika za užu naučnu oblast:
a) Interna medicina

6. Jednog istraživača pripravnika za užu naučnu oblast:
a) Psihijatrija

7. Po jednog saradnika u nastavi za uže naučne oblasti:
a) Patološka anatomija b) Veština komunikacije v) Fiziologija g) Mikrobiologija i imunologija d) Interna medicina

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


ODLUKU O ISPRAVCI KONKURSA br. 01-10906 od 18.11. 2020. možete pogledati ovde.

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 25.11.2020. godine)

1. Po jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Dečja i preventivna stomatologija
b) Genetika

2. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Radiologija

3. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Dečja i preventivna stomatologija

4. Po jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast:
a) Fiziologija
b) Radiologija
v) Metodologija antropometrije

5. Po jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Fiziologija
b) Hirurgija
v) Farmaceutska biotehnologija
g) Farmaceutska mikrobiologija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.