Trenutno ste na:
 
Konkursi
  Konkursi na fakultetu
 


Povezani sadržaji:
 
Najnoviji konkursi
Arhiva konkursa
Izbor nastavnika
Izbor saradnika
 

 
KONKURSI
KONKURSI ZA IZBOR NASTAVNIKAKONKURSI ZA IZBOR SARADNIKAARHIVA KONKURSAKONKURSI ZA
VANNASTAVNO OSOBLJE

 

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 17.04.2024. godine)

1. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Farmaceutska biotehnologija
b) Protetika
v) Hirurgija
g) Hirurgija
d) Hirurgija

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Dečja i preventivna stomatologija
b) Maksilofacijalna hirurgija
v) Parontologija i oralna medicina
g) Histologija i embriologija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 27.03.2023. godine)

1. Po jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Bolesti zuba i endodoncija
b) Interna medicina

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Ginekologija i akušerstvo
b) Ginekologija i akušerstvo
v) Klinička farmacija
g) Klinička farmacija

3. Po jednog naučnog saradnika za uže naučne oblasti:
a) Oralna hirurgija
b) Maksilofacijalna hirurgija
v) Protetika

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 28.02.2024. godine)

1. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Higijena i ekologija
v ) Nuklearna medicina
g) Nuklearna medicina
d) Farmacutska hemija

3. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Klinička psihologija
b) Pedijatrija
v) Infektivne bolesti
g) Otorinolaringologija

4. Jednog naučnog saradnika za užu naučnu oblast:
a) Medicinska genetika

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 29.11.2023. godine)

1. Po jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Neurologija
b) Interna medicina
v) Mikrobiologija i imunologija

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Farmakologija i toksikologija
b) Klinička onkologija

3. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Pedijatrija
b) Fizikalna medicina i rehabilitacija
v) Interna medicina
g) Hirurgija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 25.10.2023. godine)

1. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Medicinska genetika
v) Pedijatrija

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Patološka anatomija
b) Neurologija
v) Radiologija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 27.09.2023. godine)

1. Po jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Patološka anatomija
b) Farmaceutska tehnologija
v) Interna medicina

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Anatomija
b) Farmaceutska tehnologija
v) Farmakologija i toksikologija
g) Hirurgija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 30.08.2023. godine)

1. Po jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Fizikalna medicina i rehabilitacija
v) Pedijatrija

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Interna medicina

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 28.06.2023. godine)

1. Po jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za uže naučne oblasti:
a) Medicinska genetika
b) Patološka fiziologija

2. Po jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Hirurgija
v) Oralna hirurgija
g) Klinička farmacija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 31.05.2023. godine)

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Pedijatrija

2. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Ginekologija i akušerstvo

3. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Neurologija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 26.04.2023. godine)

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Hirurgija

2. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Interna medicina
b) Radiologija
v) Bolesti zuba i endodoncija
g) Parodontologija i oralna medicina
d) Protetika
đ) Ortopedija vilica
e) Ortopedija vilica

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 29.03.2023. godine)

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Anatomija

2. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Farmaceutska hemija

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 01.03.2023. godine)

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Fiziologija

2. Jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast:
a) Otorinolaringologija

3. Po jednog nastavnika u zvanju docenta za uže naučne oblasti:
a) Hirurgija
b) Infektivne bolesti
v) Bolesti zuba i endodoncija
g) Parodontologija i oralna medicina

Objavljeni tekst konkursa u oglasnim novinama POSLOVI možete pogledati ovde.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.


Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu raspisuje konkurse za izbor i na radno mesto za:
(oglasne novine POSLOVI od 25.01.2023. godine)

1. Jednog nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast:
a) Primenjena hemija

2. Jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast:
a) Humana genetika

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Odluku o raspisivanju konkursa možete pogledati ovde.

Detaljne informacije mogu se dobite preko telefona 034 / 306-800, ili putem sajta www.medf.kg.ac.rs.
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.