Тренутно сте на:
 
Основне струковне
  студије
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР
ОД ШКОЛСКЕ 2012. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Aнатомија
2
A2
Хистологија
[ - нд - ]
3
A3
Физиологија
[ - нд - ]
4
A4
Биохемија
[ - нд - ]
5
A5
Клиничка пропедевтика
6
A6
Енглески језик
[ - нд - ]
7
AИ3
Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе за студенте I године студија [од шк. 2011/12]
[ - нд - ]
8
А7
Патолошка анатомија
9
А8
Патолошка физиологија
10
А9
Микробиологија и имунологија
[ - нд - ]
11
А10
Здравствена нега
12
A11
Хумана Генетика
13
А12
Дијететика
15
АИ1
Вештина комуникације са пацијентом
16
АИ2
Медицинска етика
[ - нд - ]
17
Б12
Интерна медицина са негом
18
Б13
Педијатрија са негом
19
Б1
Неурологија
20
Б14
Хигијена са епидемиологијом
[ - нд - ]
21
Б2
Здравствени менаџмент
[ - нд - ]
22
Б3
Социјална медицина и здравствено   осигурање
[ - нд - ]
23
Б15
Инфективне болести са негом
24
Б4
Информатика у здравству
25
Б16
Хирургија са негом
26
Б17
Гинекологија и акушерство са негом
27
Б5
Економика у здравству
28
Б18
Кожне и венеричне болести са негом
30
БИ3
Породична медицина
[ - нд - ]
31
БИ4
Геријатрија са негом
32
В8
Ургентна медицина
33
В9
Физикална медицина и рехабилитација
[ - нд - ]
34
В10
Психијатрија са негом
[ - нд - ]
35
В11
Основи радиологије и онкологије
36
В12
Оториноларингологија
37
В13
Офталмологија
39
ВИ2
Медицинска психологија
[ - нд - ]
40
ВИ3
Савремене медицинске технологије
[ - нд - ]
41
В15
Aнестезиологија са реанимацијом
42
В14
Клиничке евалуационе и терапијске технике
43
В16
Стручна пракса
44
В6
Дипломски рад
[ - нд - ]

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.