Trenutno ste na:
 
Specijalističke studije
 

Povezani sadržaji:
Navigacija:
 
Početna strana
  
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJEARHIVA

 

OBAVESTENJE ZA STUDENTE SPECIJALISTIČKIH I UŽE SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Prijava kolokvijuma i specijalističkih ispita za januarski ispitni rok obaviće se u terminu od 21. decembra do 25. decembra 2020. godine u Odeljenju za postdiplomsku nastavu FMN ili putem mejl adrese spn@medf.kg.ac.rs


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE IZ STOMATOLOSKIH GRANA MEDICINE


Konačnu rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na zdravstvene specijalizacije iz stomatoloških grana medicine možete pogledati ovde


PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE IZ STOMATOLOSKIH GRANA MEDICINE


Preliminarnu rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na zdravstvene specijalizacije iz stomatoloških grana medicine možete pogledati ovde


KONKURSI ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE I UŽE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U SKOLSKOJ 2020/2021. GODINIKonkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2020/2021. godini pogledajte ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i u ustanovama sa kojima fakultet ima ugovor o saradnji u školskoj 2020/2021. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama i/ili u ustanovama koje ne obavljaju zdravstvenu delatnost kao primarnu u školskoj 2020/2021. godini ovde

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije i uže specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama izvan republike Srbije u školskoj 2020/2021. godini ovdePRAVILNICI O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA


Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (Sl. glasnik RS br. 10/13 , 91/13 , 113/13 , 109/14 , 53/18 )

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 53/18 ) možete pogledati ovde

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (Sl. glasnik RS br. 53/18) možete pogledati ovde


Pravilnik („Sl glasnik RS" br 109/2014)

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Službeni glasnik RS" broj 109/2014) možete pogledati ovde


Pravilnik („Sl glasnik RS" br 10/2013, od 30.1.2013. godine)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
(„Sl glasnik RS br 91/2013, od 18.10.2013. godine) možete pogledati ovde

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
(„Sl glasnik RS br 10/2013, od 30.1.2013. godine) možete pogledati ovde

Programe specijalizacija i užih specijalizacija za specijalnosti u medicini možete pogledati ovde


Pravilnik („Sl glasnik RS" br 63/2010, od 8.9.2010. godine)

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
(„Sl glasnik RS br 63/2010, od 8.9.2010. godine) možete pogledati ovde
Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.