Trenutno ste na:
 
Postdiplomske studije
  Javne odbrane
 


Povezani sadržaji:
 
Zakazane javne odbrane
Arhiva vesti
Kontakt
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
JAVNE ODBRANE
ZAKAZANE JAVNE ODBRANEARHIVA VESTI

 

26.10.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ksenije Obradović, pod nazivom: „Karakterizacija biljnih vrsta predstavnika roda Cyclamen sa područja Srbije – hemijska i farmakološka analiza“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 26.10.2023. godine, sa početkom u 13.00 časova.


25.10.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Slavice Marić, pod nazivom: „Procena kliničkog značaja četiri dimenzionalne kompjuterizovane tomografske simulacije u planiranju optimalne tehnike zračenja lokoregionalno uznapredovalog tumora pluća“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25.10.2023. godine, sa početkom u 13.00 časova.


12.10.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Višnje Banjac Baljak, pod nazivom: „Uticaj suplementacije natrijum bikarbonatom na fiziološke i motoričke parametre džudista“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 12.10.2023. godine, sa početkom u 14.00 časova.


10.10.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Gorana Dankovića, pod nazivom: „Uticaj suplementacije natrijum bikarbonatom na fiziološke i motoričke parametre džudista“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 10.10.2023. godine, sa početkom u 11.00 časova.


06.10.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Olivere Marinković, pod nazivom: „Procena kliničkog značaja numeričko bodovnih sistema za procenu težine bolesti i ishoda lečenja bolesnika sa akutnim pankreatitisom“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 06.10.2023. godine, sa početkom u 13.00 časova.


29.09.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Nevene Dragašević, pod nazivom: „Efekti različitih antihipertenzivnih agenasa na ishemijsko/reperfuzioni poremećaj izolovanog srca pacova sa hipertenzijom“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milisav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 29.09.2023. godine, sa početkom u 14.00 časova.


29.09.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene Dimitrijević, pod nazivom: „Antitumorska aktivnost binuklearnih kompleksa bakra(II) sa S-izoalkil derivatima tiosalicilne kiseline“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 29.09.2023. godine, sa početkom u 13.00 časova.


28.09.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Sanje Raščanin, pod nazivom: „Znanja i stavovi zdravstvenih radnika i opšte populacije o doniranju, čuvanju i primeni indukovanih pluripotentnih matičnih ćelija u biomedicini“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 28.09.2023. godine, sa početkom u 12.00 časova.


27.09.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Emira Biševca, pod nazivom: „Uticaj dužine trajanja sekundarne rehabilitacije na ishod funkcionalnog oporavka i kvalitet života pacijenata nakon moždanog udara“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 27.09.2023. godine, sa početkom u 14.00 časova.


26.09.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marije Radovanović, pod nazivom: „Prognostički značaj neurosonografskih i elektroencefalografskih nalaza kod dece kod koje je dijagnostikovana periventrikularna/intraventrikularna hemoragija“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 26.09.2023. godine, sa početkom u 13.00 časova.


25.09.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Meda Gutića, pod nazivom: „Farmakoekonomska analiza kauzalne terapije neuroloških manifestacija bolesti usled poremećaja razgradnje i deponovanja makromolekula u lizozomima“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25.09.2023. godine, sa početkom u 14.00 časova.


04.09.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Slađane Teofilov, pod nazivom: „Povezanost polimorfizama gena uključenih u proces koagulacije sa trombozom dubokih vena i plućnom embolijom“ održaće se u Amfitetru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 04.09.2023. godine, sa početkom u 14.00 časova.


25.08.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Saše Dragović, pod nazivom: „Kvalitet života operativno lečenih pacijenata u odnosu na konzervativno lečene pacijente sa hroničnim pankreatitisom“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25.08.2023. godine, sa početkom u 12.00 časova.


24.07.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Milice Vasiljević, pod nazivom: „Ispitivanje morfoloških i morfometrijskih karakteristika akcesornih kanala prednjeg dela gornje vilice i njihova povezanost sa tipom nazopalatinalnog kanala primenom kompjuterizovane tomografije konusnog zraka“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 24.07.2023. godine, sa početkom u 14.30 časova.


24.07.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Pavla Milanovića, pod nazivom: „Ispitivanje morfoloških karakteristika nazopalatinalnog kanala i povezanosti sa horizontalnom dimenzijom kosti prednjeg dela gornje vilice primenom kompjuterizovane tomografije konusnog zraka“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 24.07.2023. godine, sa početkom u 13.30 časova.


10.07.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Ane Divjak, pod nazivom: „Procena uticaja suplementacije vitamina D na inflamaciju, oksidacioni stres i funkcionalnost zgloba kod bolesnika sa primarnim osteoartritisom kolena“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 10.07.2023. godine, sa početkom u 13.30 časova.


07.07.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Teodore Safiye, pod nazivom: „Sindrom sagorevanja na radu i mentalno zdravlje kod zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 07.07.2023. godine, sa početkom u 19.00 časova.


26.06.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jovane Milanović, pod nazivom: „Kriterijumi za klasifikaciju oblika interradikularnog septuma gornjih molara sa kliničkim značajem za protetski vođenu imedijatnu ugradnju implanta“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 26.06.2023. godine, sa početkom u 13.00 časova.


23.06.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Rolanda Antonića, pod nazivom: „Instrumenti za merenje znanja i stavova profesionalnih vozača o supstancama koje mogu da utiču na psihomotorne sposobnosti i analiza faktora povezanih sa rezultatima merenja“ održaće se u Farmakološkoj sali Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 23.06.2023. godine, sa početkom u 15.30 časova.


23.06.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jovana Rudića, pod nazivom: „Ispitivanje uticaja standardizovanog ekstrakta aronije na morfološke karakteristike jajnika, hormonski i oksidacioni status kod pacova sa sindromom policističnih jajnika“ održaće se u petak 23.06.2023. godine u Amfiteatru, sa početkom u 15.30 časova.


21.06.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jovane Milosavljević, pod nazivom: „Faktori udruženi sa feto-embrionalnim zastojem u rastu ploda“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 21.06.2023. godine, sa početkom u 15.30 časova.


30.05.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Milice Dimitrijević Stojanović, pod nazivom: „Sinteza, karakterizacija i potencijalni antitumorski efekti mononuklearnih 5,6-epoksi-5,6-dihidro-1,10-fenantrolinskih kompleksa platine(II)“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 30.05.2023. godine, sa početkom u 13.00 časova.


25.05.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandre Korićanac, pod nazivom: „Procena uticaja antipsihotika na koštani metabolizam i karakteristike telesnog sastava bolesnika sa shizofrenijom“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 25.05.2023. godine, sa početkom u 14.00 časova.


09.05.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandra Juškovića, pod nazivom: „Uticaj kombinovanog tretmana alogenim matičnim ćelijama iz masnog tkiva i heperbaričnom oksigenacijom na progresiju eksperimentalnog gonartritisa kod pacova“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 09.05.2023. godine, sa početkom u 11.30 časova.


13.04.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Svetlane Paunović, pod nazivom: „Efekti Nd:YAG laser iridotomije na intraokularni pritisak, oštrinu vida, promene u vidnom polju i morfologiju papile vidnog živca kod bolesnika sa primarno zatvorenim komornim uglom“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 13.04.2023. godine, sa početkom u 14.00 časova.


31.03.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Sandre Nikolić, pod nazivom: „In vivo i in vitro ispitivanja biotoksičnosti polistirenskih mikro- i nanočestica“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 31.03.2023. godine, sa početkom u 16.00 časova.


31.03.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Branislava Pišćevića, pod nazivom: „Analiza uticaja augmentacione mamaplastike na funkciju kože dojke kod žena“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 31.03.2023. godine, sa početkom u 13.00 časova.


30.03.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Marije Petrović, pod nazivom: „Efekti novodintetisanih kompleksa platine(IV) na rast i radioosetljivost ćelija humanih malignih tumora in vitro“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 30.03.2023. godine, sa početkom u 13.30 časova.


22.03.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dejana Simića, pod nazivom: „Ispitivanje citotoksičnosti kompleksa paladijuma(II) sa derivatima tiazola kao ligandima na ćelijama tumora prostate in vitro“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 22.03.2023. godine, sa početkom u 13.00 časova.


22.03.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Miroslava Mišovića, pod nazivom: „Povezanost koncentracije slobodne cirkulišuće lncRNA GAS5 sa patohistološkim, laboratorijskim i radiološkim karakteristikama karcinoma prostate“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 22.03.2023. godine, sa početkom u 14.30 časova.


13.03.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Anice Ranković, pod nazivom: „Faktori rizika za nastanak interakcija između lekova kod pacijenata sa velikim psihijatrijskim poremećajima“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 13.03.2023. godine, sa početkom u 13.00 časova.


06.03.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene Milošević, pod nazivom: „Uticaj kvaliteta metaboličke kontrole na ishod lečenja fizikalnim procedurama bolesnika sa gonartrozom i dijabetes melitusom tip 2“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 06.03.2023. godine, sa početkom u 11.30 časova.


03.03.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Zlate Rajković Pavlović, pod nazivom: „Ispitivanje morfoloških karakteristika interradikularnog septuma maksilarnih molara kao zone od interesa za imedijatnu ugradnju implantata primenom kompjuterizovane tomografije konusnog zraka“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 03.03.2023. godine, sa početkom u 13.30 časova.


01.03.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Zorana Kovačevića, pod nazivom: „Polimorfizmi gena za galektin-3 kod bolesnika u terminalnoj fazi renalne insuficijencije“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 01.03.2023. godine, sa početkom u 14.00 časova.


14.02.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Miloša Papića, pod nazivom: „Terapijski efekti eritropoetina u direktnom prekrivanju inflamirane zubne pulpe“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 14.02.2023. godine, sa početkom u 12.00 časova.


10.02.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandre Stojanović, pod nazivom: „Uticaj sastava folikularne tečnosti na kvalitet jajnih ćelija i ishod vantelesne oplodnje“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 10.02.2023. godine, sa početkom u 15.00 časova.


10.02.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Milice Pantić, pod nazivom: „Procena učestalosti anksioznosti i depresivnosti i njihov uticaj na kvalitet života učenika srednjih škola“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćomović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 10.02.2023. godine, sa početkom u 12.00 časova.


03.02.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Veroljuba Vučića, pod nazivom: „Procena mentalnog zdravlja kod bolesnika sa malignim bolestima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćomović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 03.02.2023. godine, sa početkom u 13.00 časova.


01.02.2023. godine

Javnaodbrana doktorske disertacije Dalibora Jovanovića, pod nazivom „Uloga ćelijske senescencije indukovane onkogenima u malignoj transformaciji i progresiji tumora dojke“ održaće će se 01.02.2023. godine, na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ sa početkom od 15.30 časova.


31.01.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Željke Rogač, pod nazivom: „Evaluacija efekata antiepileptičke terapije kod dece školskog uzrasta sa novodijagnostikovanom epilepsijom na kognitivno i psihološko funkcionisanje i kvalitet života“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 31.01.2023. godine, sa početkom u 09.00 časova.


31.01.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Dušana Simića, pod nazivom: „Uticaj inozitola na endokrino-metabolički profil i redoks status pacijentkinja sa sindromom policističnih jajnika“ održaće se u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 31.01.2023. godine, sa početkom u 13.00 časova.


30.01.2023. godine

Javna odbrana doktorske disertacije Maje Stojanović, pod nazivom: „Uticaj šećerne bolesti na pojavu tromboze stenta kod pacijenata kod kojih su implantirani stentovi prve generacije obloženi lekom“ održaće se u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 30.01.2023. godine, sa početkom u 11.00 časova.
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.