Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 3. став 2. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


САЗИВАМ

114. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати електронским путем, а путем обрасца за електронско гласање, дана 20.04.2022. године (среда) са почетком у 13.00 сати, за коју предлажем


ДНЕВНИ РЕД

 


 1. Усвајање записника са претходне седнице
  (материјал за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање докумената потребних за акредитацију Центра изузетних вредности за изучавање редокс равнотеже
  2.1. Програм научноистраживачког рада (предлог)
  2.2. Програм развоја научноистраживачког подмлатка (предлог)

 3. Усвајање Правилника о организацији и спровођењу кратких програма студија
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 4. Усвајање Правилника о ужим научним областима
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)
  (материјал за ову тачку можете погледати овде)

 5. Усвајање Правилника о заједничком студијском програму Основних струковних студија струковна медицинска сестра васпитач (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлука о избору сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 7. Одлуке о утврђивању предлога састава комисија за припремање извештаја за избор
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлуке о формирању комисија за припремање извештаја за избор у звање истраживач приправник
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)Предлози, измене и допуне дневног реда или дискусије могу се доставити до 19.04.2022. године (уторак) до 10.00 часова на адресу vece@medf.kg.ac.rs

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.