Trenutno ste na:
 
Studenti
  Studentski parlament
 

 

studenti   
Medicinskog fakulteta   Navigacija:
 
Početna strana
  
STUDENTSKA ASOCIJACIJE
STUDENATA FARMACIJE U KRAGUJEVCU

 

 

O ASOCIJACIJI

Udruženje studenta "Studentska asocijacija studenata farmacije u Kragujevcu" (u daljem tekstu Asocijacija) je nezavisno, dobrovoljno, neprofitno, nevladino i apolitično udruženje građana, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja specifičnih ciljeva u oblasti obrazovanja.

 

CILJEVI ASOCIJACIJE

Ciljevi Asocijacije su:

  1. Organizovanje studenata radi unapređenja, poboljšanja kvaliteta studija i radi usvajanja funkcionalnog znanja.
  2. Poboljšanje i unapređenje standarda i položaja studenata.
  3. Promocija javnog zdravlja kroz organizovane akcije i kampanje.
  4. Unapređenje mobilnosti studenata u zemlji i inostranstvu kroz različite programe razmene, seminare, kongrese, treninge.
  5. Da u realizaciji postavljenih pitanja i zadataka tesno sarađuje sa svim državnim institucijama, odgovarajućim udruženjima i asocijacijama u zemlji i inostranstvu.
  6. Da se bavi izdavačkom delatnošću izdajući publikacije, časopise, brošure, stručnu literaturu i dr. u skladu sa zakonom.
  7. Da vrši organizaciju i uzima učešće u drugim vannastavnim aktivnostima.
  8. Da vrši promociju uloge farmaceuta u društvu.

 

 

 

DELATNOST

Delatnost Asocijacije se obavlja na teritoriji Republike Srbije.

Sve stručne i organizovane aktivnosti, o kojima će putem svih sredstava javnog informisanja obaveštavati populaciju, po pravilu se realizuju kroz seminare, stručna savetovanja, predavanja, radionice, tematske skupštine Asocijacije, akcije i kampanje javnog zdravlja, programe individualne i grupne razmene.

 

STATUT ASOCIJACIJE

Statut Studentske Asocijacije studenata Farmacije u Kragujevcu možete pogledati ovde

 

 

 

 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.