Trenutno ste na:
Organizacija
Organizacija fakulteta

Povezani sadržaji:
 
Organizacija
Organ upravljanja
Organ poslovođenja
Stručni organi
Studentski parlament
 

Navigacija:
 
Početna strana
 ORGANIZACIJA FAKULTETA

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA NA FMN

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA NA FMN (objavljen 06.10.2022) možete pogledati ovde

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA NA FMN (objavljen 12.07.2022) možete pogledati ovde

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA NA FMN (objavljen 16.03.2022)
možete pogledati ovde

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.