Trenutno ste na:
Organizacija
Organizacija fakulteta

Povezani sadržaji:
 
Organizacija
Organ upravljanja
Organ poslovođenja
Stručni organi
Studentski parlament
 

Navigacija:
 
Početna strana
 ORGANIZACIJA FAKULTETA

U skladu sa vrstom poslova i potrebe da se na funkcionalnom principu obezbedi obavljanje srodnih međusobno povezanih poslova, obrazuju se osnovni organizacioni delovi i utvrđuje njihov delokrug rada:
- Nastavno-obrazovna organizaciona jedinica za obavljanje poslova koji su u neposrednoj vezi sa nastavno-obrazovnim radom
- Organizaciona jedinica za naučno-istraživački rad
- Organizaciona jedinica za zdravstvenu delatnost
- Vannastavna organizaciona jedinica za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova neophodnih za obavljanje delatnosti Fakulteta

Radi obavljanja pojedinih vrsta srodnih ili istih međusobno povezanih poslova, u okviru osnovnih organizacionih jedinica iz člana 8. ovog Pravilnika obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice i utvrđuje njihov delokrug rada.

Klikni za detalje!

 

Nastavno-obrazovna organizaciona jedinica

U okviru Nastavno-obrazovne jedinice:
- Katedre
- Predmeti
- Centar za tehničku podršku nastavi
- Centar za obezbeđenje kvaliteta
- Centar za edukacione tehnologije
- Centar za izdavaštvo i sajt

Organizaciona jedinica za naučno-istraživački rad

U okviru Organizacione jedinice za naučno-istraživački rad:
- Istraživački centri:

  • Centar za morfološka istraživanja
  • Centar za funkcionalna istraživanja
  • Centar za molekulska i celularna istraživanja
  • Centar za farmaceutska i farmakološka istraživanja
  • Centar za istraživanja matičnih ćelija
  • Centar za stomatološka istraživanja
  • Centar za klinička i epidemiološka istraživanja
  • Vivarijum
  • Centar za međunarodne i domaće projekte
  • Centar za nove tehnologije

Organizaciona jedinica za zdravstvenu delatnost

U okviru Organizacione jedinice za zdravstvenu delatnost:
- Zavod za stomatologiju

Vannastavna organizaciona jedinica

U okviru vannastavne jedinice:
- Služba za studije
   - Odeljenje za integrisane akademske i osnovne strukovne studije
   - Odeljenje za postdiplomske studije i kontinuiranu medicinsku edukaciju

- Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove
   - Odeljenje za opšte poslove
   - Odeljenje za pravne i kadrovske poslove
   - Odeljenje za tehničke poslove

- Služba za finansijsko-računovodstvene poslove

- Služba za informaciono-tehnološku, bibliotečku i izdavačku delatnost
   - Odeljenje za informatiku, razvoj i sistem administraciju mreže
   - Biblioteka
   - Odeljenje za izdavačku delatnost

 

 

 

 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.