Trenutno ste na:
 
Organizacija
  Organ poslovođenja
 

Povezani sadržaji:
 
Organizacija
Organ upravljanja
Organ poslovođenja
Stručni organi
Studentski parlament
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
ORGAN POSLOVOĐENJA

Organ poslovođenja Fakulteta je dekan.

Dekan se bira iz reda redovnih profesora na Fakultetu koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom.

Poseban uslov za izbor dekana je da ispunjava uslove za mentora, u skladu sa kriterijumima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Dekan za svoj rad odgovara Savetu Fakulteta.

Dekan formira kolegijum koji čine prodekani i sekretar Fakulteta.


Rukovodstvo fakulteta

 

  DEKAN

  Prof. dr Vladimir Jakovljević  

   Tel:      +381 34 306 800 lokal101
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za Integrisane akademske studije medicine

  Prof. dr Dejan Petrović  

  Tel: +381 306 800 lokal 121
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za Integrisane akademske studije farmacije

  Prof. dr Željko Mijailović   

  Tel: +381 306 800 lokal 121
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za Integrisane akademske studije stomatologije

  Prof. dr Gvozden Rosić   

   Tel:      +381 34 306 800
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za Osnovne strukovne studije

  Prof. dr Nataša Zdravković

  Tel: +381 306 800
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za Doktorske akademske studije - medicinske nauke

  Prof. dr Ivan Srejović   

   Tel:      +381 34 306 800
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za Master studije

  Prof. dr Nebojša Zdravković   

   Tel:      +381 34 306 800
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za Univerzitetske studijske programe

  Prof. dr Vladimir Janjić   

   Tel:      +381 34 306 800
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN za akreditaciju i reformu nastave

  Prof. dr Marko Folić   

   Tel:      +381 34 306 800
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


 PRODEKAN specijalističkih i uže specijalističkih studija

  Prof. dr Goran Davidović  

  Tel: +381 306 800 lokal 103
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


PRODEKAN za zdravstvenu delatnost

   Prof. dr Mirjana Veselinović  
   (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde


PRODEKAN za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad

   Prof. dr Nevena Jeremić  
   Tel:      +381 34 306 800 lokal 104
   (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde


 PRODEKAN za Kontinuiranu medicinsku edukaciju

  Prof. dr Dušan Đurić  

   Tel:      +381 34 306 800
  (biografiju - Curriculum Vitae pogledajte ovde)


SEKRETAR fakulteta

   Snežana Ivezić, dipl. pravnik  

   Tel: +381 306 800 lokal 107

 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.