Trenutno ste na:
 
Misija i vizija
   
 

Povezani sadržaji:
 
Istorijat fakulteta
Statut fakulteta
Finansiranje
Misija i vizija
Strateški plan razvoja
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
MISIJA I VIZIJA

 

Naša Misija

                 Fakultet medicinskih nauka , kao deo Univerziteta u Kragujevcu, razvija medicinsku naučnu misao kroz istraživanje, obrazovanje lekara, farmaceuta , stomatologa i drugih zdravstvenih profesija, unapređuje standarde zdravstvene zaštite. Regionalni je centar i jedan od nacionalnih centara izvrsnosti u biomedicinskim naukama, koji podstiče i razvija ovu oblast ljudske delatnosti u Republici Srbiji..

Naša Vizija

                

               Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu teži da postane razvijena visokoškolska ustanova u polju medicinskih nauka, koja po kvalitetu i obimu rada neće zaostajati za ustanovama slične vrste najrazvijenijih evropskih zemalja. Fakultet razvija sve nivoe visokog obrazovanja u biomedicini, uključujući doktorske studije, u svim oblastima polja medicinskih nauka: medicini, farmaciji, stomatologiji, i narodnom zdravlju.

               Razvojem sopstvenog sistema obezbeđenja kvaliteta, Fakultet medicinskih nauka poboljšava kvalitet svoje obrazovne, naučne i zdravstvene delatnosti, prema najvišim standardima koji važe u razvijenim zemljama.

               Studijski programi koje izvodi Fakultet medicinskih nuka stalno se osavremenjavaju i prilagođavaju potrebama razvijenog društva.

               Fakultet medicinskih nauka sarađuje sa sličnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kako bi omogućio razmenu ideja i olakšao unapređenje obrazovne i naučne delatnosti.

               Razvojem sopstvene izdavačke delatnosti Fakultet medicinskih nauka obezbeđuje udžbeničku literaturu za sve studente, razvija domaću medicinsku periodiku kroz izdavanje naučnog časopisa od međunarodnog značaja i čini što dostupnijom naučnu i stručnu medicinsku literaturu.

                Krajnji cilj svih delatnosti Fakulteta medicinskih nauka je stvaranje kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti biomedicine koji su usvojili najviše etičke i profesionalne standarde. Drugim rečima, težimo da Fakultet medicinskih nauka bude funkcionalna i organizovana škola koja studente uči medicini i etici.

 

 

 

 


 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.