Тренутно сте на:
 
Мисија и визија
   
 

Повезани садржаји:
 
Историјат факултета
Статут факултета
Финансирање
Мисија и визија
Стратешки план развоја
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
МИСИЈА И ВИЗИЈА

 

Наша Мисија

                 Факултет медицинских наука , као део Универзитета у Крагујевцу, развија медицинску научну мисао кроз истраживање, образовање лекара, фармацеута , стоматолога и других здравствених професија, унапређује стандарде здравствене заштите. Регионални је центар и један од националних центара изврсности у биомедицинским наукама, који подстиче и развија ову област људске делатности у Републици Србији..

Наша Визија

                

               Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу тежи да постане развијена високошколска установа у пољу медицинских наука, која по квалитету и обиму рада неће заостајати за установама сличне врсте најразвијенијих европских земаља. Факултет развија све нивое високог образовања у биомедицини, укључујући докторске студије, у свим областима поља медицинских наука: медицини, фармацији, стоматологији, и народном здрављу.

               Развојем сопственог система обезбеђења квалитета, Факултет медицинских наука побољшава квалитет своје образовне, научне и здравствене делатности, према највишим стандардима који важе у развијеним земљама.

               Студијски програми које изводи Факултет медицинских нука стално се осавремењавају и прилагођавају потребама развијеног друштва.

               Факултет медицинских наука сарађује са сличним установама у земљи и иностранству, како би омогућио размену идеја и олакшао унапређење образовне и научне делатности.

               Развојем сопствене издавачке делатности Факултет медицинских наука обезбеђује уџбеничку литературу за све студенте, развија домаћу медицинску периодику кроз издавање научног часописа од међународног значаја и чини што доступнијом научну и стручну медицинску литературу.

                Крајњи циљ свих делатности Факултета медицинских наука је стварање квалитетних стручњака и научника у области биомедицине који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде. Другим речима, тежимо да Факултет медицинских наука буде функционална и организована школа која студенте учи медицини и етици.

 

 

 

 


 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.