Trenutno ste na:
 
Istorijat
  Istorijat fakulteta
 

Povezani sadržaji:
 
Istorijat fakulteta
Statut fakulteta
Finansiranje
Misija i vizija
Strateški plan razvoja
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
ISTORIJAT FAKULTETA


Svečana sednica na otvaranju Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu

 

 

 • 17. novembra 1977. godine doneta je odluka o otvaranju odeljenja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa sedištem u Kragujevcu.

 • Odeljenje zvanično počinje sa radom 9. decembra 1977. sa 70 upisanih studenata na prvu godinu osnovnih studija.

 • Prvo predavanje održao je prof. dr Vasilije Đorđević Čamba.

 • 29. maja 1986. Medicinski fakultet u Kragujevcu dobija samostalnost i iste školske godine upisuje 100 studenata u prvu godinu studija.Prva generacija studenata Odeljenja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu

 • 1991. godine upisana je prva generacija studenata postdiplomskih studija.

 • Skolske 2003/2004. godine upisana je prva generacija studenata na smeru za višeg medicinskog tehničara
  (sadašnje osnovne strukovne studije)

 • Skolske 2005/2006. godine upisana je prva generacija studenata odseka Farmacije
  (sadašnje integrisane akademske studije - magistar farmacije)

 • Skolske 2005/2006 upisana je prva generacija studenata doktorskih akademskih studija.

 • Od osnivanja fakulteta do danas:

  • dipolomu doktora medicine steklo je 3688 studenata
  • diplomu magistra farmacije steklo je 454 studenta
  • diplomu doktora stomatologije steklo je 48 studenata
  • diplomu strukovnog terapeuta i strukovne medicinske sestre 752 studenta
  • diplomu strukovnog farmaceutskog tehničara steklo je 123 studenta
  • doktorsku disertaciju odbranilo je  studenata 392 studenta
  • magistriralo je 228 studenata


 • Hronološki redosled dekana na Medicinskom fakultetu:


Prof. dr Rajko Živković
( 29.5.1986. do 16.6.1988.)
Prof. dr Ivan Anđelković
( 16.6.1988. do 1.11.1990.)
Prof. dr Vujadin Mujović
( 1.11.1990. do 8.2.1993.)
Prof. dr Srećko Đorđević
( 8.2.1993. do 24.6.1998.)
Prof. dr Milan Knežević
( 24.6.1998. do 3.10.2000.)
Prof. dr Mileta Poskurica
( 3.10.2000. do 20.2.2001.)
Prof. dr Mirko Rosić
( 20.2.2001. do 25.10.2001.)
Prof. dr Slobodan Janković
( 25.10.2001. do 6.12.2002.)
Prof. dr Miroljub Jovanović
( 6.12.2002. do 24.1.2005.)
 
Prof. dr Nebojša Arsenijević
( 24.1.2005. do 12.9.2012.)
Prof. dr Predrag Čanović
(12.9.2012. do 24.9.2018.)
 

 

OD ODELJENJA DO FAKULTETA


Osnivanje Medicinskog fakulteta u Kragujevcu pogledajte ovde

 

Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.