Trenutno ste na:
 
Vesti sa fakulteta
  Međunarodna saradnja
 


Povezani sadržaji:
 
Međunarodna saradnja
Arhiva vesti
Kontakt
 

 
MEĐUNARODNA SARADNJA
NAJNOVIJE VESTIARHIVA VESTI

 

SUPERCOURSE - EPIDEMIOLOGY, THE INTERNET AND GLOBAL HEALTH

World Health Organization
World Health Organization Collaborating Center, Pittsburgh, USA
Library of Alexandria, Alexandria, Egypt


Dear Dean Arsenijevic,

We would appreciate if you could distribute this to  your faculty in your medical school. We are contacting all deans of medical schools world wide, inviting them to join.

Global health knowledge is essential for all faculty and students in medical schools world wide. Sadly,  most  students have little training in Global Health and prevention. We plan to change this. We invite you and your school to join our global team.

The World Health Organization, the Library of Alexandria in Egypt and the WHO Collaborating Center at the University of Pittsburgh would like to partner with you and your school to expand knowledge and training about Global Health.
This effort evolved from the Supercourse (www.pitt.edu/~super1/) which is a network of 46,000 faculty from 174 countries.  
From this network we  collected 4,500 PowerPoint lectures and that are shared for free.  We have taught over 1 million students world wide. We want to expand to your medical schools to help them learn about global health and prevention.

We are writing to you as dean of a distinguished medical school to join our WHO-BA-Supercourse effort.  
Every few months we will be sending to you and all deans News from WHO, the Library of Alexandria and the Supercourse. All we ask of you to join is that the information be forwarded  to all your faculty.  We also invite all of you to use the slides and lectures in the Supercourse (www.pitt.edu/~super1/) for free.

If you or others would like to join this global effort and be a part of our team please write to us at super1@pitt.edu.

We welcome you, your school and faculty to join this  WHO-Library of Alexander, WHO Collaborating Centre effort.

It is time that all students being trained learn about global health.

Sincerely yours,


Ronald E. LaPorte, Ph.D. Director, WHO CC, Professor of Epidemiology, Uni. Pittsburgh

Najeeb Al-Shorbaji, M.D. Director of Knowledge Management, WHO Geneva

Ismail Serageldin, Ph.D., Director, Library of Alexandria, Alexandria Egypt

 


 

WUS AUSTRIA

Poštovani,

WUS Austria ima zadovoljstvo da Vas obavesti da nastavlja implementaciju programa podrške državnim univerzitetima u Srbiji. Aktuelni ugovorni period (oktobar 2007 – oktobar 2010) je produžen i pokrivaće i narednu akademsku godinu (zaključno sa krajem letnjeg semestra akademske 2010/11).

Aktivni programi su:

Master Studies Development Program je prvobitno predstavljao program podrške razvoju jednogodišnjih tržišno orijentisanih master studija. Novi konkurs predviđa modifikaciju već akreditovanih master studija na nivou pojedinačnih modula, bez obzira da li se radi o jednogodišnjim ili dvogodišnjim. Čvrsto zasnovan na principima Bolonjske deklaracije on promoviše napredne inicijative, nove tehnologije i inovativne metode učenja u cilju povezivanja univerzitetske nastave i tržišta rada.

Za sredstva mogu aplicirati svi fakulteti uz podršku matičnog univerziteta. Svaki pojedini projekat podrazumevao bi restrukturiranje ili razvoj novih pojedinačnih modula u okviru postojećih programa na master studijama (projekat bi obuhvatao minimalno 3 a maksimalno 7 predmeta raspoređenih u jedan modul). Predavač svakog pojedinačnog predmeta mogao bi da računa na fond za nabavku savremene inostrane ili domaće stručne literature, studijski boravak na relevantnoj visokoškolskoj instituciji u okviru EU, dok bi na nivou modula bila predviđena i određena sredstva za nabavku opreme (kompjuterske, laboratorijske, mikroskopske…) koja bi bila korišćena u nastavi. Obaveza fakulteta bi bila da publikuje udžbenik/skriptu za svaki predmet u okviru podržanog modula.

Budući da je reč o tržišno orijentisanim programima, projekat podrazumeva partnerstvo sa potencijalnim poslodavcima (domaće ili strane kompanije, državne institucije i sl.). Pod podrškom se mogu podrazumevati različiti doprinosi uspešnoj realizaciji programa:

  1. kofinansiranje nabavke opreme
  2. obezbeđivanje internship-ova za studente
  3. obezbeđivanje studentskih praksi
  4. stipendiranje studenata
  5. stavljanje vlastite opreme na raspolaganje fakultetu tokom nastave
  6. predavanja za studente koja bi držali stučnjaci iz kompanije
Pored povezivanja sa tržištem rada (potencijalnim poslodavcima), fokus će biti i na saradnji sa evropskim (prednost imaju austrijske) visokoškolskim institucijama, u formi partnerskog odnosa. Partnerska institucija će imati važnu ulogu u razvoju programa.

Kao prateće mere u okviru programa na raspolaganju fakultetima će biti i podrška za razvoj elektronski podržanog učenja, u vidu organizovanja treninga i konsultacija za nastavno i pomoćno osoblje, kao i modifikovani Brain Gain Program, ukoliko se oceni da određene praznine u nastavi može da pokrije neki gostujući predavač ili predavači.

U cilju obezbeđivanja što kvalitetnije stručne evalucije programa zamolićemo fakultete da što je pre moguće našoj kancelariji dostave popunjene aplikacione formulare (koji su dostupni na našoj web prezentaciji http://www.wus-austria.org/project/0/23.html, kao i detaljne instrukcije). Krajnji rok za predaju aplikacija i prateće dokumentacije je 15. septembar 2010.

Brain Gain Program Plus: Reč je o programu koji za cilj ima ublažavanje posledica tzv. procesa “odliva mozgova” na fakultetima državnih univerziteta u Srbiji. WUS AUSTRIA podržava kraće (do tri nedelje) odnosno duže (jednosemestralne) boravke naših profesora, asistenata i istraživača (koji su iz ovih ili onih razloga bili prinuđeni da svoje akademske karijere nastave u inostranstvu) na matičnim visokoškolskim institucijama u Srbiji. Tokom kraćeg boravka od njih se očekuje da održe određeni fond predavanja za studente (osnovnih, master ili doktorskih studija) dok su tokom semestralnog boravka pored nastave u fokusu i istraživački rad i mentorstva.

WUS AUSTRIA pokriva troškove puta (do određenog iznosa) i honorara, a od fakulteta se očekuje da obezbedi smeštaj za gostujućeg predavača.

Napomena: Pored predavača koji vode poreklo sa ovih prostora, u obzir za konkurisanje dolaze i predavači sa austrijskih visokoškolskih institucija bez obzira na državljanstvo.

Sve relevantne informacije možete dobiti na našoj web-prezentaciji: www.wus-austria.org/project/0/21.html

Academic Information Center (AIC) – Centar pruža informacije o visokom obrazovanju i mogućnostima studiranja i usavršavanja u Austriji, te promoviše programe podrške učešću u zajedničkim projektima sa kolegama iz inostranstva.

Konkursi za navedene programe su zvanično otvoreni, a sve neophodne informacije, uključujući aplikacione formulare i detaljne instrukcije, možete naći na adresi www.wus-austria.org.  

Molimo Vas da ovu informaciju prenesete svima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresovani.

U nadi da ćemo i ubuduće uspešno sarađivati, srdačno Vas pozdravljamo.

WUS Austria,
Kancelarija u Beogradu
Belgrade OfficeZbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.