Trenutno ste na:
 
Komisije fakulteta
  Komisija za obezbeđenje kvaliteta
  kvaliteta
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
  
Komisija za obezbeđenje kvaliteta
 

Komisija za obezbeđenje kvaliteta je stručni organ Fakulteta koja se formira za obavljanje određenih poslova u cilju obezbeđenja kvaliteta na Fakultetu, u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, drugim opštim aktima Univerziteta i Statutom Fakulteta.

Nadležnosti Komisije:

 • priprema predlog Strategije obezbeđivanja kvaliteta i sačinjava akcione planove za sprovođenje Strategije
 • promoviše izgradnju kulture kvaliteta na Fakultetu
 • priprema predlog poboljšanja standarda, procedura i metoda provere kvaliteta, u skladu sa standardima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje
 • planira i priprema aktivnosti u vezi sa praćenjem i kontrolom kvaliteta, prema godišnjem planu rada
 • razmatra izveštaje o redovnom samovrednovanju Fakulteta i daje svoje mišljenje
 • podnosi izveštaj Veću o stanju u oblasti kvaliteta najmanje jedanput godišnje
 • predlaže, po potrebi, vanredno samovrednovanje u pojedinim oblastima
 • predlaže spoljašnju proveru kvaliteta i pruža stručnu pomoć u pripremi dokumentacije za akreditaciju pred nadležnim organom
 • prati ostvarivanje Strategije, standarda i procedura obezbeđivanja kvaliteta i predlaže mere za otklanjanje uočenih slabosti, u cilju poboljšanja kvaliteta
 • obrazuje radna tela
 • donosi opšta akta iz svoje nadležnosti, daje mišljenja i preporuke
 • daje mišljenje na predlog studijskih programa, kao i izmena i dopuna studijskih programa
 • daje mišljenje o pedagoškom radu nastavnika i saradnika i potvrdu o broju časova aktivne nastave
 • preduzima mere za ograničeni pristuppredavanjima koji se nalazi na portalu Fakulteta
 • obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada

Komisija ima 15 članova, koje bira Veće, i to:
 • deset članova koji se biraju iz reda nastavnog osoblja Fakulteta
 • tri člana koji se biraju iz reda studenata (jedan student DAS), na predlog Studentskog parlamenta Fakulteta
 • jednog člana koji se bira iz reda nenastavnog osoblja
 • jednog člana informaciono-tehničke službe u svojstvu tehničkog administratora.

Mandat članova Komisije traje tri godine, osim predstavnicima studenata čiji mandat traje dve godine, u skladu sa Zakonom.

Članovi Komisije:

1. Prof. dr Olivera Milovanović, predsednik
2. Prof. dr Nebojša Zdravković,član
3. Prof. dr Aleksandra Jurišić-Skevin, član
4. Prof. dr Mirjana Veselinović,član
5. Prof. dr Slađana Pavlović,član
6. Doc. dr Miroslav Vasović, član
7. Doc. dr Vladislava Stojić, član
8. dr sci. med. Anica Petković, član
9. Aleksandar Kočović, mag.farm, član
10. Miloš Papić, dr. stom,član
11. Miloš Jelenić, dipl. pravnik, član
12. Dušan Tomašević, administrator,član
13. Zorka Joksimović, predstavnik studenata, član
14. Milica Sapić, predstavnik studenata, član
15. Amina Zirćanin, predstavnik studenata, član

Odluku o formiranju Komisije pogledajte ovde

 

Poslovnik o radu Komisije pogledajte ovde

 

POLITIKA KVALITETA

    Politiku kvaliteta Fakulteta medicinskih nauka pogledajte ovde

    Strategiju za obezbeđenje kvaliteta Fakulteta medicinskih nauka pogledajte ovde

    Izveštaj o godišnjem radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta za 2023. godinu pogledajte ovde

    Izveštaj o godišnjem radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta za 2022. godinu pogledajte ovde

    Izveštaj o godišnjem radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta za 2021. godinu pogledajte ovde

    Izveštaj Komisije za obezbeđenje kvaliteta o sprovođenju strategije za obezbeđenje kvaliteta za 2023. godinu pogledajte ovde

    Izveštaj Komisije za obezbeđenje kvaliteta o sprovođenju strategije za obezbeđenje kvaliteta za 2022. godinu pogledajte ovde

    Izveštaj Komisije za obezbeđenje kvaliteta o sprovođenju strategije za obezbeđenje kvaliteta za 2021. godinu pogledajte ovde

    Izveštaj o godišnjem radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta za 2020. godinu pogledajte ovde

    Izveštaj Komisije za obezbeđenje kvaliteta o sprovođenju strategije za obezbeđenje kvaliteta za 2020. godinu pogledajte ovde

 

RETENCIJA ZNANJA

    ANALIZU TESTOVA RETENCIJE ZNANJA školske 2022/2023. godine pogledajte ovde

 

    ANALIZU TESTOVA RETENCIJE ZNANJA školske 2016/2017. godine pogledajte ovde

 

SAMOVREDNOVANJE

   Izveštaj o samovrednovanju Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu sačinjen 2024. godine pogledajte ovde

   Izveštaj o samovrednovanju Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu sačinjen 2020. godine pogledajte ovde

   Izveštaj o samovrednovanju Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu sačinjen 2017. godine pogledajte ovde

Izveštaji o samovrednovanju u novom formatu

   Izveštaj o samovrednovanju Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu sačinjen 2014. godine pogledajte ovde

    Izveštaj o samovrednovanju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu sačinjen školske 2012/2013. godine

Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na integrisanim akademskim studijama MEDICINE pogledajte ovde

Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na integrisanim akademskim studijama FARMACIJE pogledajte ovde

Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na integrisanim akademskim studijama STOMATOLOGIJE pogledajte ovde

Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na OSNOVNIM STRUKOVNIM studijama pogledajte ovde

Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na DOKTORSKIM akademskim studijama medicine pogledajte ovde

    Izveštaj o samovrednovanju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu sačinjen 2011. godine pogledajte ovde


Izveštaji o samovrednovanju u starom formatu

    Izveštaj o samovrednovanju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu sačinjen 2011. godine pogledajte ovde

    Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na integrisanim akademskim studijama medicine
         Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu, za školsku 2008/2009. pogledajte ovde

    Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na doktorskim akademskim studijama Medicinskog
         fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu, za školsku 2008/2009. godinu pogledajte ovde

    Tabelu prolaznosti studenata na integrisanim studijama medicina za školsku 2007/2008 pogledajte ovde

    Tabelu prolaznosti studenata na integrisanim studijama farmacije za školsku 2007/2008 pogledajte ovde

    Tabelu prolaznosti studenata na osnovnim strukovnim studijama za školsku 2007/2008 pogledajte ovde

    Izveštaj o samoevaluaciji kvaliteta nastavnog procesa na integrisanim akademskim studijama medicine,
         integrisanim akademskim studijama farmacije, na osnovnim strukovnim studijama Medicinskog fakulteta,
        Univerziteta u Kragujevcu, za školsku 2007/2008. godinu pogledajte ovde

    Izveštaj o samovrednovanju studijskog programa integr. akademskih studija za doktora medicine
         pogledajte ovde

    Izveštaj o samovrednovanju studijskog programa doktorskih akademskih studija pogledajte ovde

    Izveštaj o samovrednovanju studijskog programa integr. akademskih studija - magistar farmacije
         pogledajte ovde

    Izveštaj o samovrednovanju studijskog programa osnovnih strukovnih studija pogledajte ovde

 

STRATEGIJE I PROCEDURE

    Strategije i procedure za obezbeđivanje kvaliteta na Medicinskom fakultetu,
         Univerziteta u Kragujevcu možete pogledati ovde

 


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.