Trenutno ste na:
 
Komisije fakulteta
  Komisija za pripremu   akreditacije Fakulteta
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
  
AKREDITACIJE FAKULTETA, STUDIJSKIH PROGRAMA I CENTARA


Centar izuzetnih vrednosti


 • Odluka o dodeli statusa Centra izuzetnih vrednosti (2019)

 • Odluka o dodeli statusa Centra izuzetnih vrednosti (2015)

 • Odluka o akreditaciji Centra izuzetnih vrednosti (2019)

 • Odluka o akreditaciji Centra izuzetnih vrednosti (2015)

 

 

Uverenja o akreditacijama Fakulteta

 

III ciklus akreditacije • Dozvola za rad Fakulteta (sa dopunom 2020.) za izvođenje svih studijskih programa

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija MAS- Regenerativna medicina

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa doktorskih akademskih studija Menadžment zdravstvenog sistema u okviru polja medicinskih nauka i oblasti interdisciplinarnih studija (Fakulteta medicinskih nauka i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu)

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija Ishrana i suplementacija

 • Uverenje o akreditaciji Fakulteta kao visokoškolske ustanove

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa: integrisane akademske studije medicine

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa integrisane akademske studije farmacije

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa integrisane akademske studije stomatologije

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovne strukovne studije - strukovni fizioterapeut

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra

 • Uverenje o akreditaciji zajedničkog studijskog programa studijskog programa Osnovne akademske studije Psihologije

 • Uverenje o akreditaciji interdisciplinarnog studijskog programa: Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa: Specijalističke akademske studije- specijalista farmacije

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa: doktorske studije- Doktorska škola-medicinske nauke

 • Uverenje o akreditaciji Fakulteta kao naučnoistraživačke delatnosti (2017)


II ciklus akreditacije


Uverenje o akreditaciji Fakulteta kao visokoškolske ustanove (posle II ciklusa akreditacije 2014.)
 • Dozvola za rad Fakulteta (za izvođenje svih studijskih programa)

 • Uverenje o akreditaciji Fakulteta kao visokoškolske ustanove

 • Uverenje o akreditaciji Fakulteta kao naučnoistraživačke delatnosti

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa: doktorske akademske studije- medicinske nauke

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa: integrisane akademske studije medicine

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa: integrisane akademske studije farmacije

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa: integrisane akademske studije stomatologije

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa: osnovne strukovne studije - strukovni fizioterapeut

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa: osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra

I ciklus akreditacije

Uverenje o akreditaciji Fakulteta kao visokoškolske ustanove (posle I ciklusa akreditacije 2008.)

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa: akademske doktorske studije

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa: integrisane akademske studije medicine

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa: integrisane akademske studije farmacije

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa: osnovne strukovne studije - strukovni terapeut

 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa: osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra

 

 


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.