Тренутно сте на:
 
Делатности
  Издавачка делатност
 


Повезани садржаји:
 
Образовна делатност
Научна истраживања
Иновације знања
Здравствена делатност
Издавачка делатност
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

 

 

Ради квалитетног обављања образовно научне делатности Факултет обезбеђује и издаје уџбенике и приручнике и друге публикације за студенте.


Поступак за издавање уџбеника, приручника и других облика стручних и научних публикација регулише се посебним општим актом који на предлог Научно-наставног већа доноси Савет Факултета.


У периоду од 22 године колико постоји, на Медицинском факултету у Крагујевцу објављено је више десетина научних и стручних публикација (уџбеника, монографија, практикума, скрипти и осталих публикација), које се користе како за основну тако и за последипломску наставу.

Медицински факултет у Крагујевцу издаје и свој часопис Serbian Journal of Experimental and Clinical Research у коме се публикују радови из свих области биомедицине.

Правилник о издавачкој делатности Факултета можете погледати овде.

Публикације издате у протеклих петнаест година издавачке делатности Медицинског факултета у Крагујевцу можете погледати овде.

Правилник о о раду часописа Serbian Journal of Experimental and Clinical Research можете погледати овде.

 

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.