Ō

2020/2021.

/ 2020/2021.


Σ Ō


ţ:
, ţ, 60 , 7. 2020. , 15 , . .


, .

(COVID 19)

001

, k


002

,

Covid 19 . () - .

, !

!

.ȣ COVID - 19 Ō ȣ ȣ ӣCOVID 19


ȣ COVID-19
- .


΀Ō ȣȣ

-
Serbian Journal of Experimental
and Clinical ResearchŌ ȣ17. 08. 2020. 28. 08. 2020. .

10. 08. 12. 08. 2020. 15.30 .

31. 08. 2020. 11. 09. 2020. .

29. 08. 2020. 15.00 .

17.08.2020. , COVID - 19 SARS - Cov-2.

- 10 , 1.5 4 2 1 .
SJECR
Vol 21 no. 2

/ 2020/2021.2020/2021.
2020/2021.

( )

( )

online

ȣA

online 23.7.2020. 14 h. ()


Ō
ȣ
( 2019/2020)

1 , , 29.07.2020. 10 17 (17). ()Ō


()


: 2019/2020. 08.06. 19.06.2020. , .


Ō

8.7.2020. 11.50 . ()Ҍ 2019/2020.

e 2019/2020. .
ȣ ȣ ȣ ȣ

() .ȣ ȣ ȣ

2019/2020.

2019/2020.

/ 2019/2020.

ȣ

() .08.02.2020. 10 .

Σ


-


, -

ȣ
ŀ Č

+ ()

Erazmus+

PhD ,