Trenutno ste na:
 
Nastavnici i saradnici
  Medicinskog fakulteta
 

Filteri za prikaz       X
  nastavnici
   redovni profesori
   vanredni profesori
   docenti
   predavači
 naučni savetnici
 naučni saradnici
 viziting profesori
viši lab.saradnici
saradnici
   asistenti
   saradnici u nastavi
   istraživači saradnici
   istraživači pripravnici
   klinički asistenti
   istraživači MNTR 
Lista nastavnika i saradnika angažovanih
na studijskim programima
sa stručnim kvalifikacijama (CV)

FORMULAR za stručne kvalifikacije (CV) podatke nastavnika i saradnika možete preuzeti ovde.
Popunjen formular poslati na adresu akreditacija@medf.kg.ac.rs

RB

Ime i prezime nastavnika i saradnika

Zvanje

CV
(stručne
kval.)

1.
 Azanjac Ana
  istraživač saradnik
2.
 Aleksić Dejan
  istraživač pripravnik
3.
 Anđelković Marija
  docent
4.
 Anđelković Nebojša
  vanredni profesor
 
5.
 Arsenijević Miloš
  istraživač saradnik
6.
 Arsenijević Nebojša
  redovni profesor
7.
 Arsenijević Petar
  docent
8.
 Arsenijević Slobodan
  redovni profesor
 
9.
 Acović Aleksandar
  istraživač pripravnik
10.
 Babić Goran
  vanredni profesor
 
11.
 Bazić-Sretenović Danijela
  istraživač pripravnik
 
12.
 Barjaktarević Ana
  docent
13.
 Baskić Dejan
  vanredni profesor
14.
 Belić Branislav
  vanredni profesor
 
15.
 Bojić Sanja
  asistent
 
16.
 Borovčanin Milica
  docent
17.
 Bošković-Matić Tatjana
  asistent
 
18.
 Bradić Jovana
  asistent
19.
 Bukonjić Andriana
  asistent
 
20.
 Varjačić Mirjana
  redovni profesor
 
21.
 Vasiljević Dragan
  docent
 
22.
 Vasović Miroslav
  istraživač saradnik
23.
 Vekić Berislav
  vanredni profesor
 
24.
 Veljković Miodrag
  vanredni profesor
 
25.
 Veselinović Mirjana
  docent
26.
 Vesić Katarina
  istraživač saradnik
27.
 Vitošević Katarina
  istraživač pripravnik
 
28.
 Vojinović Radiša
  docent
29.
 Volarević Ana
  docent
 
30.
 Volarević Vladislav
  vanredni profesor
 
31.
 Vranić Aleksandra
  asistent
32.
 Vujić Ana
  docent
33.
 Vukomanović Vladimir
  asistent
34.
 Vuletić Biljana
  vanredni profesor
35.
 Vuletić Milena
  asistent
 
36.
 Vulović Dejan
  vanredni profesor
 
37.
 Vulović Maja
  vanredni profesor
38.
 Vulović Tatjana
  docent
 
39.
 Vučić Rada
  asistent
 
40.
 Vučićević Ksenija
  asistent
 
41.
 Vučićević Tamara
  klinički asistent
 
42.
 Gavrilović Aleksandar
  istraživač pripravnik
 
43.
 Gavrilović Jagoda
  asistent
 
44.
 Gazdić Marina
  docent
45.
 Gazivoda Dragan
  docent
46.
 Gajović Nevena
  asistent
47.
 Gajović Olgica
  vanredni profesor
 
48.
 Grujović Miona
  klinički asistent
49.
 Davidović Goran
  vanredni profesor
50.
 Dagović Aleksandar
  asistent
 
51.
 Divjak Ana
  istraživač pripravnik
 
52.
 Dimitrijević Aleksandra
  vanredni profesor
 
53.
 Dimitrijević Jelena
  saradnik u nastavi
 
54.
 Dondur Vera
  redovni profesor
 
55.
 Đoković Danijela
  docent
 
56.
 Đonović Nela
  redovni profesor
57.
 Đorđević Gordana
  istraživač saradnik
 
58.
 Đorđević Dragana
  asistent
 
59.
 Đorđević Dušica
  vanredni profesor
60.
 Đorđević Nataša
  vanredni profesor
61.
 Đukić Aleksandar
  redovni profesor
62.
 Đukić Svetlana
  docent
63.
 Đurić Dušan
  redovni profesor
64.
 Đurić Janko
  redovni profesor
 
65.
 Erdevički Ljiljana
  vanredni profesor
 
66.
 Živanović Aleksandar
  redovni profesor
 
67.
 Živanović Suzana
  istraživač pripravnik
 
68.
 Živanović-Mačužić Ivana
  vanredni profesor
69.
 Živančević-Simonović Snežana
  redovni profesor
70.
 Živić Jelena
  istraživač pripravnik
 
71.
 Živić Ljubica
  vanredni profesor
 
72.
 Živić Miloš
  klinički asistent
73.
 Živković Vladimir
  docent
74.
 Živković Marija
  docent
 
75.
 Živković-Zarić Radica
  istraživač pripravnik
76.
 Zarić Milan
  docent
77.
 Zdravković Vladimir
  docent
 
78.
 Zdravković Nataša
  docent
79.
 Zdravković Nebojša
  redovni profesor
80.
 Zečević-Luković Tanja
  docent
 
81.
 Zornić Nenad
  asistent
 
82.
 Ivošević Anita
  istraživač pripravnik
 
83.
 Ignjatović Vesna
  asistent
 
84.
 Ignjatović Vladimir
  asistent
 
85.
 Ignjatović-Ristić Dragana
  redovni profesor
86.
 Igrutinović Zoran
  vanredni profesor
 
87.
 Ilić B. Milena
  asistent
88.
 Ilić Milena
  redovni profesor
89.
 Irić-Ćupić Violeta
  docent
 
90.
 Jakovljević Vladimir
  redovni profesor
91.
 Jakovljević Mihajlo
  redovni profesor
92.
 Janićijević Katarina
  saradnik u nastavi
93.
 Janković Slobodan
  redovni profesor
94.
 Janjić Vladimir
  vanredni profesor
95.
 Jevđić Jasna
  redovni profesor
 
96.
 Jevtović Andra
  istraživač pripravnik
97.
 Jelić Ratomir
  redovni profesor
98.
 Jeremić Dejan
  vanredni profesor
 
99.
 Jeremić Jovana
  asistent
100.
 Jeremić Nevena
  docent
101.
 Jeftić Ilija
  docent
102.
 Jovanović Dalibor
  asistent
103.
 Jovanović Danijela
  asistent
104.
 Jovanović Zorica
  vanredni profesor
 
105.
 Jovanović Ivan
  vanredni profesor
106.
 Jovanović Marina
  asistent
107.
 Jovanović Milica
  saradnik u nastavi
108.
 Jovanović Mirjana
  redovni profesor
 
109.
 Jovanović Svetlana
  vanredni profesor
 
110.
 Jović Nikola
  istraživač pripravnik
111.
 Jovičić Nemanja
  docent
112.
 Joksimović Jovana
  asistent
 
113.
 Jurišević Milena
  asistent
114.
 Jurišić Vladimir
  redovni profesor
115.
 Jurišić-Skevin Aleksandra
  vanredni profesor
 
116.
 Kanjevac Tatjana
  vanredni profesor
117.
 Knežević Jasmina
  redovni profesor
 
118.
 Knežević-Rangelov Sanja
  asistent
 
119.
 Kovačević Vojin
  istraživač saradnik
120.
 Kovačević Marija
  asistent
 
121.
 Kostić Gordana
  docent
 
122.
 Kostić Marina
  vanredni profesor
123.
 Kocić Sanja
  vanredni profesor
124.
 Kočović Aleksandar
  saradnik u nastavi
125.
 Krstić Nebojša
  profesor str. studija
 
126.
 Lazarević Snežana
  istraživač pripravnik
 
127.
 Lazarević Tatjana
  docent
 
128.
 Lazić Dejan
  istraživač saradnik
 
129.
 Lazić Dušica
  predavač
 
130.
 Lazić Zorica
  redovni profesor
131.
 Lončarević Slobodan
  docent
 
132.
 Lukić Aleksandra
  redovni profesor
 
133.
 Lukić Miodrag
  profesor emeritus
 
134.
 Lukić Snežana
  vanredni profesor
 
135.
 Ljujić Biljana
  docent
 
136.
 Manojlović Nedeljko
  redovni profesor
137.
 Marković Marina
  istraživač saradnik
 
138.
 Marković Nenad
  istraživač pripravnik
 
139.
 Marković Slavica
  docent
 
140.
 Matejić Suzana
  redovni profesor
 
141.
 Matić Aleksandar
  docent
 
142.
 Matović Milovan
  redovni profesor
143.
 Mijailović Željko
  vanredni profesor
144.
 Mijailović Milan
  vanredni profesor
 
145.
 Mijailović Nataša
  asistent
 
146.
 Mijajlović Marina
  docent
147.
 Mijatović-Teodorović Ljiljana
  redovni profesor
 
148.
 Miletić-Drakulić Svetlana
  docent
 
149.
 Miletić-Kovačević Marina
  asistent
150.
 Milisavljević Slobodan
  redovni profesor
151.
 Miličić Vesna
  docent
 
152.
 Milovanović Dragan
  redovni profesor
 
153.
 Milovanović Jasmina
  vanredni profesor
154.
 Milovanović Jelena
  docent
 
155.
 Milovanović Marija
  vanredni profesor
 
156.
 Milovanović Olivera
  docent
157.
 Miloradović Vladimir
  redovni profesor
158.
 Milosavljević Zoran
  vanredni profesor
159.
 Milosavljević Isidora
  docent
160.
 Milosavljević Marko
  istraživač saradnik
 
161.
 Milošević Bojan
  asistent
 
162.
 Milošević-Đorđević Olivera
  redovni profesor
163.
 Minić Miloš
  istraživač pripravnik
 
164.
 Mitrović Marina
  vanredni profesor
 
165.
 Mitrović Slobodanka
  vanredni profesor
166.
 Mihajlović Goran
  redovni profesor
 
167.
 Mihaljević Olgica
  docent
168.
 Mladenović Violeta
  docent
169.
 Nešić Jelena
  asistent
 
170.
 Nešić Ljiljana
  profesor str. studija
 
171.
 Nikolić Ivana
  docent
172.
 Nikolić Miloš
  docent
173.
 Nikolić Tamara
  docent
174.
 Nikolić Tomislav
  istraživač saradnik
175.
 Ninković Srđan
  vanredni profesor
 
176.
 Novković Ljiljana
  asistent
 
177.
 Novokmet Slobodan
  vanredni profesor
178.
 Obradović Slobodan
  redovni profesor
 
179.
 Ognjanović Neda
  asistent
 
180.
 Pavlović Mladen
  asistent
 
181.
 Pavlović Radiša
  asistent
 
182.
 Pavlović Slađana
  docent
183.
 Pantić Jelena
  docent
184.
 Pantović Vesna
  redovni profesor
 
185.
 Pantović Suzana
  vanredni profesor
186.
 Papić Miloš
  saradnik u nastavi
187.
 Parezanović-Ilić Katarina
  docent
 
188.
 Paunović Milan
  istraživač pripravnik
189.
 Petković Anica
  asistent
190.
 Petrović Dejan
  vanredni profesor
 
191.
 Petrović Ivica
  asistent
192.
 Petrović Marina
  redovni profesor
 
193.
 Petrović Nenad
  docent
 
194.
 Petrović Sara
  istraživač saradnik
195.
 Petrović-Janićijević Mirjana
  redovni profesor
196.
 Peulić Miodrag
  asistent
197.
 Popović Milica
  docent
198.
 Popović Suzana
  naučni saradnik
 
199.
 Popovska-Jovičić Biljana
  docent
 
200.
 Poskurica Mileta
  redovni profesor
 
201.
 Prodanović Nikola
  istraživač pripravnik
 
202.
 Protrka Zoran
  vanredni profesor
 
203.
 Ravić Marko
  saradnik u nastavi
204.
 Ravić-Nikolić Ana
  docent
 
205.
 Radević Svetlana
  docent
 
206.
 Radić Gordana
  vanredni profesor
207.
 Radmanović Branimir
  asistent
 
208.
 Radovanović Dragče
  vanredni profesor
209.
 Radovanović Marija
  asistent
210.
 Radovanović Milan
  asistent
 
211.
 Radovanović Snežana
  docent
 
212.
 Radović Mirjana
  klinički asistent
213.
 Radonjić Vesela
  docent
 
214.
 Radonjić Katarina
  asistent
215.
 Radosavljević Gordana
  vanredni profesor
216.
 Radosavljević Ivan
  istraživač saradnik
 
217.
 Rakić-Bajić Gorana
  saradnik u nastavi
 
218.
 Raković Ivana
  istraživač pripravnik
 
219.
 Ristić Branko
  vanredni profesor
 
220.
 Ristić Vladimir
  docent
 
221.
 Ristić Gordana
  docent
 
222.
 Rosić Vesna
  asistent
 
223.
 Rosić Gvozden
  redovni profesor
 
224.
 Rosić Mirko
  redovni profesor
 
225.
 Ružić-Zečević Dejana
  istraživač saradnik
 
226.
 Savić Maja
  asistent
227.
 Sazdanović Maja
  docent
 
228.
 Sekulić Marija
  asistent
 
229.
 Sekulić Miona
  saradnik u nastavi
 
230.
 Sekulić Sofija
  saradnik u nastavi
 
231.
 Selaković Dragica
  docent
 
232.
 Simić Ivan
  asistent
 
233.
 Simić-Vukomanović Ivana
  docent
 
234.
 Simović Aleksandra
  docent
235.
 Simović Stefan
  istraživač pripravnik
236.
 Simović-Marković Bojana
  naučni saradnik
 
237.
 Slović Živana
  asistent
 
238.
 Sovrlić Miroslav
  docent
239.
 Spasić Marko
  asistent
240.
 Srejović Ivan
  docent
241.
 Sretenović Jasmina
  asistent
242.
 Srećković Miodrag
  asistent
243.
 Srećković Sunčica
  vanredni profesor
244.
 Stajić Dalibor
  asistent
 
245.
 Stanišić Dragana
  klinički asistent
246.
 Stanković Vesna
  docent
 
247.
 Stanković Miloš
  istraživač pripravnik
 
248.
 Stanojević-Pirković Marijana
  docent
 
249.
 Stevanović Jelena
  istraživač pripravnik
 
250.
 Stefanović Srđan
  docent
251.
 Stojadinović Dobrivoje
  docent
 
252.
 Stojadinović Miroslav
  redovni profesor
 
253.
 Stojanović Bojan
  istraživač saradnik
 
254.
 Stojanović Bojana
  asistent
 
255.
 Stojić Vladislava
  asistent
256.
 Stojković Miodrag
  redovni profesor
257.
 Stojković-Anđelković Anđelka
  vanredni profesor
 
258.
 Stolić Radojica
  vanredni profesor
259.
 Tanasković Irena
  redovni profesor
 
260.
 Tanasković-Stanković Sanja
  istraživač saradnik
 
261.
 Todorović Danijela
  docent
 
262.
 Todorović Dušan
  istraživač pripravnik
263.
 Todorović Željko
  istraživač pripravnik
264.
 Todorović Miloš
  docent
 
265.
 Tomašević Miloje
  vanredni profesor
266.
 Tomić-Lučić Aleksandra
  vanredni profesor
267.
 Tomović Dušan
  asistent
268.
 Tomović Jovica
  asistent
269.
 Tomović Marina
  docent
270.
 Tončev Gordana
  redovni profesor
 
271.
 Tončev Slavčo
  docent
 
272.
 Ćupurdija Vojislav
  asistent
273.
 Folić Marko
  vanredni profesor
274.
 Folić Nevena
  asistent
275.
 Canković Marija
  saradnik u nastavi
 
276.
 Cvetković Aleksandar
  docent
 
277.
 Cupara Snežana
  vanredni profesor
 
278.
 Čanović Petar
  docent
279.
 Čanović Predrag
  redovni profesor
 
280.
 Čekerevac Ivan
  vanredni profesor
 
281.
 Sarenac-Vulović Tatjana
  docent
 
282.
 Sorak Marija
  docent
 
283.
  Pejčić Ana
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
284.
  Opančina Valentina
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
285.
  Miloradović Dragana
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
286.
  Miloradović Dragica
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
287.
  Jovanović Marina
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
288.
  Dimitrijević-Stojanović Milica
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
289.
  Stepović Miloš
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
290.
  Matić Sanja
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
291.
  Milosavljević Miloš
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
292.
  Stanković Ana
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
293.
  Draginić Nevena
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
294.
  Poskurica Mina
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
295.
  Krstić Kristijan
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
296.
  Jevtić Milica
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
297.
  Rajković Zlata
  istraživač MNTR
[ - nd - ]
 
298.
  Janković Vladimir
  istraživač MNTR
[ - nd - ]