Trenutno ste na:
 
Nastavnici i saradnici
  Medicinskog fakulteta
 

Filteri za prikaz       X
  nastavnici
   redovni profesori
   vanredni profesori
   docenti
   predavači
 naučni savetnici
 naučni saradnici
 viziting profesori
viši lab.saradnici
saradnici
   asistenti
   saradnici u nastavi
   istraživači saradnici
   istraživači pripravnici
   klinički asistenti
   istraživači MNTR 
Lista nastavnika i saradnika angažovanih
na studijskim programima
sa stručnim kvalifikacijama (CV)

FORMULAR za stručne kvalifikacije (CV) podatke nastavnika i saradnika možete preuzeti ovde.
Popunjen formular poslati na adresu akreditacija@medf.kg.ac.rs

RB

Ime i prezime nastavnika i saradnika

Zvanje

CV
(stručne
kval.)

1.
 Azanjac Ana
  istraživač saradnik
2.
 Aleksić Dejan
  istraživač pripravnik
3.
 Anđelković Marija
  docent
4.
 Anđelković Nebojša
  vanredni profesor
 
5.
 Arsenijević Miloš
  istraživač saradnik
6.
 Arsenijević Nebojša
  redovni profesor
7.
 Arsenijević Petar
  docent
8.
 Arsenijević Slobodan
  redovni profesor
 
9.
 Acović Aleksandar
  istraživač pripravnik
10.
 Babić Goran
  vanredni profesor
 
11.
 Bazić-Sretenović Danijela
  istraživač pripravnik
 
12.
 Barjaktarević Ana
  docent
13.
 Baskić Dejan
  vanredni profesor
14.
 Bojić Sanja
  asistent
 
15.
 Borovčanin Milica
  docent
16.
 Bošković-Matić Tatjana
  asistent
 
17.
 Bradić Jovana
  asistent
18.
 Bukonjić Andriana
  asistent
19.
 Varjačić Mirjana
  redovni profesor
 
20.
 Vasiljević Dragan
  docent
 
21.
 Vasović Miroslav
  docent
22.
 Vekić Berislav
  vanredni profesor
 
23.
 Veljković Miodrag
  vanredni profesor
 
24.
 Veselinović Mirjana
  docent
25.
 Vesić Katarina
  istraživač saradnik
26.
 Vitošević Katarina
  istraživač pripravnik
 
27.
 Vojinović Radiša
  docent
28.
 Volarević Ana
  docent
 
29.
 Volarević Vladislav
  vanredni profesor
 
30.
 Vranić Aleksandra
  asistent
31.
 Vujić Ana
  docent
32.
 Vukomanović Vladimir
  asistent
33.
 Vuletić Biljana
  vanredni profesor
34.
 Vuletić Milena
  asistent
 
35.
 Vulović Dejan
  vanredni profesor
 
36.
 Vulović Maja
  vanredni profesor
37.
 Vulović Tatjana
  docent
 
38.
 Vučić Rada
  asistent
 
39.
 Vučićević Ksenija
  docent
 
40.
 Gavrilović Aleksandar
  istraživač pripravnik
 
41.
 Gavrilović Jagoda
  asistent
 
42.
 Gazdić Marina
  docent
43.
 Gajović Nevena
  asistent
44.
 Gajović Olgica
  vanredni profesor
 
45.
 Davidović Goran
  vanredni profesor
46.
 Dagović Aleksandar
  asistent
 
47.
 Divjak Ana
  istraživač pripravnik
 
48.
 Dimitrijević Aleksandra
  vanredni profesor
 
49.
 Dimitrijević Jelena
  saradnik u nastavi
 
50.
 Dondur Vera
  redovni profesor
 
51.
 Đoković Danijela
  docent
 
52.
 Đonović Nela
  redovni profesor
53.
 Đorđević Gordana
  istraživač saradnik
 
54.
 Đorđević Dragana
  asistent
 
55.
 Đorđević Dušica
  vanredni profesor
56.
 Đorđević Nataša
  redovni profesor
57.
 Đukić Aleksandar
  redovni profesor
58.
 Đukić Svetlana
  docent
59.
 Đurić Dušan
  redovni profesor
60.
 Đurić Janko
  redovni profesor
 
61.
 Đurđević Predrag
  redovni profesor
 
62.
 Erdevički Ljiljana
  vanredni profesor
 
63.
 Živanović Aleksandar
  redovni profesor
 
64.
 Živanović Suzana
  istraživač pripravnik
 
65.
 Živanović-Mačužić Ivana
  vanredni profesor
66.
 Živančević-Simonović Snežana
  redovni profesor
67.
 Živić Ljubica
  vanredni profesor
 
68.
 Živković Vladimir
  vanredni profesor
69.
 Živković Marija
  docent
 
70.
 Živković-Zarić Radica
  istraživač pripravnik
71.
 Zarić Milan
  docent
72.
 Zdravković Vladimir
  docent
 
73.
 Zdravković Dejan
  istraživač pripravnik
74.
 Zdravković Nataša
  docent
75.
 Zdravković Nebojša
  redovni profesor
76.
 Zelen Ivanka
  vanredni profesor
77.
 Zečević-Luković Tanja
  docent
 
78.
 Zornić Nenad
  docent
 
79.
 Ivošević Anita
  istraživač pripravnik
 
80.
 Ignjatović Vesna
  asistent
 
81.
 Ignjatović Vladimir
  asistent
 
82.
 Ignjatović-Ristić Dragana
  redovni profesor
83.
 Igrutinović Zoran
  vanredni profesor
 
84.
 Ilić B. Milena
  asistent
85.
 Ilić Milena
  redovni profesor
86.
 Irić-Ćupić Violeta
  docent
 
87.
 Jakovljević Vladimir
  redovni profesor
88.
 Jakovljević Mihajlo
  redovni profesor
89.
 Janićijević Katarina
  saradnik u nastavi
90.
 Janković Slobodan
  redovni profesor
91.
 Janjić Vladimir
  vanredni profesor
92.
 Jevđić Jasna
  redovni profesor
 
93.
 Jevtović Andra
  istraživač pripravnik
94.
 Jelić Ratomir
  redovni profesor
95.
 Jeremić Dejan
  vanredni profesor
 
96.
 Jeremić Jovana
  asistent
97.
 Jeremić Nevena
  docent
98.
 Jeftić Ilija
  docent
99.
 Jovanović Dalibor
  asistent
100.
 Jovanović Danijela
  asistent
101.
 Jovanović Zorica
  vanredni profesor
 
102.
 Jovanović Ivan
  vanredni profesor
103.
 Jovanović Marina
  asistent
104.
 Jovanović Milica
  saradnik u nastavi
105.
 Jovanović Mirjana
  redovni profesor
 
106.
 Jovanović Svetlana
  vanredni profesor
 
107.
 Jović Nikola
  istraživač pripravnik
108.
 Jovičić Nemanja
  docent
109.
 Joksimović Jovana
  asistent
 
110.
 Jurišević Milena
  asistent
111.
 Jurišić Vladimir
  redovni profesor
112.
 Jurišić-Skevin Aleksandra
  vanredni profesor
 
113.
 Kanjevac Tatjana
  vanredni profesor
114.
 Knežević Jasmina
  redovni profesor
 
115.
 Knežević-Rangelov Sanja
  asistent
 
116.
 Kovačević Vojin
  istraživač saradnik
117.
 Kovačević Marija
  asistent
 
118.
 Kostić Gordana
  vanredni profesor
 
119.
 Kostić Marina
  vanredni profesor
120.
 Kocić Sanja
  vanredni profesor
121.
 Kočović Aleksandar
  saradnik u nastavi
122.
 Krstić Nebojša
  profesor str. studija
 
123.
 Lazarević Snežana
  istraživač pripravnik
 
124.
 Lazarević Tatjana
  docent
 
125.
 Lazić Dejan
  istraživač saradnik
 
126.
 Lazić Dušica
  predavač
 
127.
 Lazić Zorica
  redovni profesor
128.
 Lončarević Slobodan
  docent
 
129.
 Lukić Aleksandra
  redovni profesor
 
130.
 Lukić Miodrag
  profesor emeritus
 
131.
 Lukić Snežana
  vanredni profesor
 
132.
 Ljujić Biljana
  vanredni profesor
133.
 Manojlović Nedeljko
  redovni profesor
134.
 Marković Marina
  istraživač saradnik
 
135.
 Marković Nenad
  istraživač pripravnik
 
136.
 Marković Slavica
  docent
 
137.
 Matejić Suzana
  redovni profesor
 
138.
 Matić Aleksandar
  docent
 
139.
 Matović Milovan
  redovni profesor
140.
 Mijailović Željko
  vanredni profesor
141.
 Mijailović Milan
  vanredni profesor
 
142.
 Mijailović Nataša
  asistent
 
143.
 Mijajlović Marina
  docent
144.
 Mijatović-Teodorović Ljiljana
  redovni profesor
 
145.
 Miletić-Drakulić Svetlana
  docent
 
146.
 Miletić-Kovačević Marina
  asistent
147.
 Milisavljević Slobodan
  redovni profesor
148.
 Miličić Vesna
  docent
 
149.
 Milovanović Dragan
  redovni profesor
 
150.
 Milovanović Jasmina
  vanredni profesor
151.
 Milovanović Jelena
  docent
 
152.
 Milovanović Marija
  vanredni profesor
 
153.
 Milovanović Olivera
  docent
154.
 Miloradović Vladimir
  redovni profesor
155.
 Milosavljević Zoran
  vanredni profesor
156.
 Milosavljević Isidora
  docent
157.
 Milosavljević Marko
  istraživač saradnik
 
158.
 Milošević Bojan
  asistent
 
159.
 Milošević-Đorđević Olivera
  redovni profesor
160.
 Minić Miloš
  istraživač pripravnik
 
161.
 Mitrović Marina
  redovni profesor
162.
 Mitrović Slobodanka
  vanredni profesor
163.
 Mihajlović Goran
  redovni profesor
 
164.
 Mihaljević Olgica
  docent
165.
 Mišić Aleksandra
  istraživač pripravnik
166.
 Mladenović Violeta
  docent
167.
 Nešić Jelena
  asistent
 
168.
 Nešić Ljiljana
  profesor str. studija
 
169.
 Nikolić Ivana
  docent
170.
 Nikolić Miloš
  docent
171.
 Nikolić Tamara
  docent
172.
 Nikolić Tomislav
  istraživač saradnik
173.
 Ninković Srđan
  vanredni profesor
 
174.
 Novković Ljiljana
  asistent
 
175.
 Novokmet Slobodan
  redovni profesor
176.
 Obradović Slobodan
  redovni profesor
 
177.
 Ognjanović Neda
  asistent
 
178.
 Pavlović Mladen
  asistent
 
179.
 Pavlović Radiša
  docent
 
180.
 Pavlović Slađana
  docent
181.
 Pantić Jelena
  docent
182.
 Pantović Vesna
  redovni profesor
 
183.
 Pantović Suzana
  vanredni profesor
184.
 Papić Miloš
  saradnik u nastavi
185.
 Parezanović-Ilić Katarina
  docent
186.
 Paunović Milan
  istraživač pripravnik
187.
 Petković Anica
  asistent
188.
 Petrović Dejan
  vanredni profesor
 
189.
 Petrović Ivica
  asistent
190.
 Petrović Marina
  redovni profesor
 
191.
 Petrović Nenad
  docent
 
192.
 Petrović Sara
  istraživač saradnik
193.
 Petrović-Janićijević Mirjana
  redovni profesor
194.
 Peulić Miodrag
  asistent
195.
 Popović Milica
  docent
196.
 Popović Suzana
  naučni saradnik
 
197.
 Popovska-Jovičić Biljana
  docent
 
198.
 Poskurica Mileta
  redovni profesor
 
199.
 Prodanović Nikola
  istraživač pripravnik
 
200.
 Protrka Zoran
  redovni profesor
 
201.
 Ravić Marko
  asistent
202.
 Ravić-Nikolić Ana
  docent
 
203.
 Radević Svetlana
  docent
204.
 Radić Gordana
  vanredni profesor
205.
 Radmanović Branimir
  asistent
 
206.
 Radovanović Dragče
  vanredni profesor
207.
 Radovanović Milan
  asistent
 
208.
 Radovanović Snežana
  docent
 
209.
 Radonjić Katarina
  asistent
210.
 Radosavljević Gordana
  vanredni profesor
211.
 Radosavljević Ivan
  istraživač saradnik
 
212.
 Rakić-Bajić Gorana
  saradnik u nastavi
 
213.
 Raković Ivana
  istraživač pripravnik
 
214.
 Ristić Branko
  vanredni profesor
 
215.
 Ristić Vladimir
  docent
 
216.
 Ristić Gordana
  docent
 
217.
 Rosić Vesna
  asistent
 
218.
 Rosić Gvozden
  redovni profesor
 
219.
 Rosić Mirko
  redovni profesor
 
220.
 Ružić-Zečević Dejana
  istraživač saradnik
 
221.
 Savić Dragana
  asistent sa doktoratom
222.
 Savić Maja
  asistent
223.
 Sazdanović Maja
  docent
224.
 Sekulić Marija
  asistent
 
225.
 Sekulić Miona
  saradnik u nastavi
 
226.
 Sekulić Sofija
  saradnik u nastavi
 
227.
 Selaković Dragica
  docent
 
228.
 Simić Ivan
  asistent
229.
 Simić-Vukomanović Ivana
  docent
 
230.
 Simović Aleksandra
  docent
231.
 Simović Stefan
  istraživač pripravnik
232.
 Simović-Marković Bojana
  naučni saradnik
 
233.
 Slović Živana
  asistent
234.
 Sovrlić Miroslav
  docent
235.
 Spasić Marko
  docent
236.
 Srejović Ivan
  docent
237.
 Sretenović Jasmina
  asistent
238.
 Srećković Miodrag
  asistent
239.
 Srećković Sunčica
  vanredni profesor
240.
 Stajić Dalibor
  asistent
 
241.
 Stanković Vesna
  docent
 
242.
 Stanković Miloš
  istraživač pripravnik
 
243.
 Stanojević-Pirković Marijana
  docent
 
244.
 Stevanović Jelena
  istraživač pripravnik
 
245.
 Stefanović Srđan
  docent
246.
 Stojadinović Dobrivoje
  docent
 
247.
 Stojadinović Miroslav
  redovni profesor
 
248.
 Stojanović Bojan
  istraživač saradnik
249.
 Stojanović Bojana
  asistent
250.
 Stojić Vladislava
  asistent
251.
 Stojković Miodrag
  redovni profesor
252.
 Stojković-Anđelković Anđelka
  vanredni profesor
 
253.
 Stolić Radojica
  vanredni profesor
254.
 Tanasković Irena
  redovni profesor
 
255.
 Tanasković-Stanković Sanja
  istraživač saradnik
 
256.
 Todorović Danijela
  docent
 
257.
 Todorović Dušan
  istraživač pripravnik
258.
 Todorović Željko
  istraživač pripravnik
259.
 Todorović Miloš
  docent
 
260.
 Tomašević Miloje
  vanredni profesor
261.
 Tomić-Lučić Aleksandra
  vanredni profesor
262.
 Tomović Dušan
  asistent
263.
 Tomović Jovica
  asistent
264.
 Tomović Marina
  docent
265.
 Tončev Gordana
  redovni profesor
 
266.
 Tončev Slavčo
  docent
 
267.
 Ćupurdija Vojislav
  asistent
268.
 Folić Marko
  vanredni profesor
269.
 Folić Nevena
  asistent
270.
 Canković Marija
  saradnik u nastavi
 
271.
 Cvetković Aleksandar
  docent
 
272.
 Cupara Snežana
  redovni profesor
273.
 Čanović Petar
  docent
274.
 Čanović Predrag
  redovni profesor
 
275.
 Čekerevac Ivan
  vanredni profesor
 
276.
 Sarenac-Vulović Tatjana
  docent
 
277.
 Sorak Marija
  docent
 
278.
 Pejčić Ana
  istraživač MNTR
 
279.
 Miloradović Dragana
  istraživač MNTR
 
280.
 Miloradović Dragica
  istraživač MNTR
 
281.
 Jovanović Marina
  istraživač MNTR
 
282.
 Dimitrijević-Stojanović Milica
  istraživač MNTR
 
283.
 Stepović Miloš
  istraživač MNTR
 
284.
 Matić Sanja
  istraživač MNTR
 
285.
 Milosavljević Miloš
  istraživač MNTR
 
286.
 Stanković Ana
  istraživač MNTR
 
287.
 Draginić Nevena
  istraživač MNTR
 
288.
 Poskurica Mina
  istraživač MNTR
 
289.
 Krstić Kristijan
  istraživač MNTR
 
290.
 Jevtić Milica
  istraživač MNTR
 
291.
 Rajković Zlata
  istraživač MNTR
 
292.
 Janković Vladimir
  istraživač MNTR