Trenutno ste na:
 
Nastavnici i saradnici
  Medicinskog fakulteta
 

Filteri za prikaz       X
  nastavnici
   redovni profesori
   vanredni profesori
   docenti
   predavači
 naučni savetnici
 naučni saradnici
 viziting profesori
viši lab.saradnici
saradnici
   asistenti
   saradnici u nastavi
   istraživači saradnici
   istraživači pripravnici
   klinički asistenti
   istraživači MNTR 
Lista nastavnika i saradnika angažovanih
na studijskim programima
sa stručnim kvalifikacijama (CV)

FORMULAR za stručne kvalifikacije (CV) podatke nastavnika i saradnika možete preuzeti ovde.
Popunjen formular poslati na adresu akreditacija@medf.kg.ac.rs

RB

Ime i prezime nastavnika i saradnika

Zvanje

CV
(stručne
kval.)

1.
 Aleksić Dejan
  istraživač pripravnik
2.
 Anđelković Marija
  docent
3.
 Anđelković Nebojša
  vanredni profesor
4.
  Anđić Marijana
  saradnik u nastavi
[ - nd - ]
 
5.
 Arsenijević Miloš
  docent
6.
 Arsenijević Nebojša
  redovni profesor
7.
 Arsenijević Petar
  docent
8.
 Arsenijević Slobodan
  redovni profesor
9.
 Acović Aleksandar
  istraživač pripravnik
10.
 Babić Goran
  docent
11.
 Bazić-Sretenović Danijela
  istraživač pripravnik
12.
 Barjaktarević Ana
  docent
13.
 Baskić Dejan
  vanredni profesor
14.
 Bojić Sanja
  asistent
15.
 Borovčanin Milica
  docent
16.
 Bošković-Matić Tatjana
  asistent
17.
 Bradić Jovana
  asistent
18.
 Bukonjić Andriana
  asistent
19.
 Varjačić Mirjana
  redovni profesor
20.
 Vasiljević Dragan
  docent
21.
 Vasović Miroslav
  docent
22.
 Vekić Berislav
  vanredni profesor
23.
 Veselinović Mirjana
  docent
24.
 Vesić Katarina
  istraživač saradnik
25.
 Vitošević Katarina
  istraživač pripravnik
26.
 Vojinović Radiša
  docent
27.
 Volarević Ana
  docent
28.
 Volarević Vladislav
  vanredni profesor
29.
 Vranić Aleksandra
  asistent
30.
 Vujić Ana
  docent
31.
 Vukomanović Vladimir
  asistent
32.
 Vuletić Biljana
  vanredni profesor
33.
 Vuletić Milena
  asistent
34.
 Vulović Dejan
  vanredni profesor
35.
 Vulović Maja
  vanredni profesor
36.
 Vulović Tatjana
  docent
37.
 Vučić Rada
  asistent
38.
 Vučićević Ksenija
  docent
39.
 Gavrilović Aleksandar
  istraživač pripravnik
40.
 Gavrilović Jagoda
  asistent
41.
 Gazdić Marina
  docent
42.
 Gajović Nevena
  asistent
43.
 Gajović Olgica
  vanredni profesor
44.
 Grbović Vena
  profesor str. studija
 
45.
 Davidović Goran
  vanredni profesor
46.
 Dagović Aleksandar
  asistent
47.
 Divjak Ana
  istraživač pripravnik
48.
 Dimitrijević Aleksandra
  vanredni profesor
49.
 Dimitrijević Jelena
  saradnik u nastavi
50.
 Dondur Vera
  redovni profesor
51.
 Đoković Danijela
  docent
52.
 Đonović Nela
  redovni profesor
53.
 Đorđević Gordana
  istraživač saradnik
54.
 Đorđević Dragana
  asistent
55.
 Đorđević Dušica
  vanredni profesor
56.
 Đorđević Nataša
  redovni profesor
57.
 Đukić Aleksandar
  redovni profesor
58.
 Đukić Svetlana
  docent
59.
 Đurić Dušan
  redovni profesor
60.
 Đurić Janko
  redovni profesor
61.
 Đurđević Predrag
  redovni profesor
62.
 Erdevički Ljiljana
  vanredni profesor
63.
 Živanović Aleksandar
  redovni profesor
64.
 Živanović Suzana
  istraživač pripravnik
65.
 Živanović-Mačužić Ivana
  vanredni profesor
66.
 Živančević-Simonović Snežana
  redovni profesor
67.
 Živić Ljubica
  vanredni profesor
68.
 Živković Vladimir
  vanredni profesor
69.
 Živković Marija
  docent
70.
 Živković-Zarić Radica
  istraživač pripravnik
71.
 Zarić Milan
  docent
72.
 Zdravković Vladimir
  docent
73.
 Zdravković Dejan
  istraživač pripravnik
74.
 Zdravković Nemanja
  docent
75.
 Zdravković Nataša
  docent
76.
 Zdravković Nebojša
  redovni profesor
77.
 Zelen Ivanka
  vanredni profesor
78.
 Zečević-Luković Tanja
  docent
79.
 Zornić Nenad
  docent
80.
 Ivošević Anita
  istraživač pripravnik
81.
 Ignjatović Vesna
  asistent
82.
 Ignjatović Vladimir
  asistent
83.
 Ignjatović-Ristić Dragana
  redovni profesor
84.
 Igrutinović Zoran
  vanredni profesor
85.
 Ilić Milena
  asistent
86.
 Ilić Milena
  redovni profesor
87.
 Irić-Ćupić Violeta
  vanredni profesor
88.
 Jakovljević Vladimir
  redovni profesor
89.
 Jakovljević Mihajlo
  redovni profesor
90.
 Janićijević Katarina
  asistent
91.
 Janković Slobodan
  redovni profesor
92.
 Janjić Vladimir
  vanredni profesor
93.
 Jevđić Jasna
  redovni profesor
94.
 Jevtović Andra
  istraživač pripravnik
95.
 Jelić Ratomir
  redovni profesor
96.
 Jeremić Dejan
  vanredni profesor
97.
 Jeremić Jovana
  asistent
98.
 Jeremić Nevena
  docent
99.
 Jeftić Ilija
  docent
100.
 Jovanović Dalibor
  asistent
101.
 Jovanović Danijela
  asistent
102.
 Jovanović Zorica
  vanredni profesor
103.
 Jovanović Ivan
  vanredni profesor
104.
 Jovanović Marina
  docent
105.
 Jovanović Milica
  saradnik u nastavi
106.
 Jovanović Mirjana
  redovni profesor
107.
 Jovanović Svetlana
  vanredni profesor
108.
 Jović Nikola
  istraživač pripravnik
109.
 Jovičić Nemanja
  docent
110.
 Joksimović Jovana
  asistent
111.
 Jurišević Milena
  asistent
112.
 Jurišić Vladimir
  redovni profesor
113.
 Jurišić-Skevin Aleksandra
  vanredni profesor
114.
 Kanjevac Tatjana
  vanredni profesor
115.
 Knežević Jasmina
  redovni profesor
116.
 Knežević Sanja
  asistent
117.
 Kovačević Vojin
  istraživač saradnik
118.
 Kovačević Marija
  asistent
119.
 Kostić Gordana
  vanredni profesor
120.
 Kostić Marina
  vanredni profesor
121.
 Kocić Sanja
  vanredni profesor
122.
 Kočović Aleksandar
  asistent
123.
 Krstić Nebojša
  profesor str. studija
124.
 Lazarević Snežana
  istraživač pripravnik
125.
 Lazarević Tatjana
  docent
126.
 Lazić Dejan
  istraživač saradnik
127.
 Lazić Dušica
  predavač
128.
 Lazić Zorica
  redovni profesor
129.
 Lončarević Slobodan
  docent
130.
 Lukić Aleksandra
  redovni profesor
131.
 Lukić Miodrag
  profesor emeritus
132.
 Lukić Snežana
  vanredni profesor
133.
 Ljujić Biljana
  vanredni profesor
134.
 Manojlović Nedeljko
  redovni profesor
135.
 Marković Marina
  istraživač saradnik
136.
 Marković Nenad
  istraživač pripravnik
137.
 Marković Slavica
  docent
138.
 Matejić Suzana
  redovni profesor
139.
 Matić Aleksandar
  docent
140.
 Matović Milovan
  redovni profesor
141.
 Mijailović Željko
  vanredni profesor
142.
 Mijailović Milan
  vanredni profesor
143.
 Mijailović Nataša
  asistent
144.
 Mijajlović Marina
  docent
145.
 Mijatović-Teodorović Ljiljana
  redovni profesor
146.
 Miletić-Drakulić Svetlana
  docent
147.
 Miletić-Kovačević Marina
  asistent
148.
 Milisavljević Slobodan
  redovni profesor
149.
 Miličić Vesna
  docent
150.
 Milovanović Dragan
  redovni profesor
151.
 Milovanović Jasmina
  vanredni profesor
152.
 Milovanović Jelena
  docent
153.
 Milovanović Marija
  vanredni profesor
154.
 Milovanović Olivera
  docent
155.
 Miloradović Vladimir
  redovni profesor
156.
 Milosavljević Zoran
  vanredni profesor
157.
 Milosavljević Isidora
  docent
158.
 Milosavljević Marko
  istraživač saradnik
159.
 Milošević Bojan
  asistent
160.
 Milošević-Đorđević Olivera
  redovni profesor
161.
 Minić Miloš
  istraživač pripravnik
162.
 Mitrović Marina
  redovni profesor
163.
 Mitrović Slobodanka
  vanredni profesor
164.
 Mihajlović Goran
  redovni profesor
165.
 Mihaljević Olgica
  docent
166.
 Mišić Aleksandra
  istraživač pripravnik
167.
 Mladenović Violeta
  docent
168.
 Nešić Jelena
  asistent
169.
 Nešić Ljiljana
  profesor str. studija
170.
 Nikolić Ivana
  docent
171.
 Nikolić Miloš
  docent
172.
 Nikolić Tamara
  docent
173.
 Nikolić Tomislav
  istraživač saradnik
174.
 Ninković Srđan
  vanredni profesor
175.
 Novković Ljiljana
  docent
176.
 Novokmet Slobodan
  redovni profesor
177.
 Obradović Slobodan
  redovni profesor
178.
 Ognjanović Neda
  asistent
179.
 Pavlović Mladen
  asistent
180.
 Pavlović Radiša
  docent
181.
 Pavlović Slađana
  docent
182.
 Pantić Jelena
  docent
183.
 Pantović Vesna
  redovni profesor
184.
 Pantović Suzana
  vanredni profesor
185.
 Papić Miloš
  saradnik u nastavi
186.
 Parezanović-Ilić Katarina
  docent
187.
 Paunović Milan
  istraživač pripravnik
188.
 Petković Anica
  asistent
189.
 Petrović Dejan
  redovni profesor
190.
 Petrović Ivica
  asistent
191.
 Petrović Marina
  redovni profesor
192.
 Petrović Nenad
  docent
193.
 Petrović Sara
  istraživač saradnik
194.
 Petrović-Janićijević Mirjana
  redovni profesor
195.
 Peulić Miodrag
  asistent
196.
 Popović Milica
  docent
197.
 Popović Suzana
  naučni saradnik
198.
 Popovska-Jovičić Biljana
  docent
199.
 Poskurica Mileta
  redovni profesor
200.
 Prodanović Nikola
  istraživač pripravnik
201.
 Protrka Zoran
  redovni profesor
202.
 Ravić Marko
  asistent
203.
 Ravić-Nikolić Ana
  docent
204.
 Radević Svetlana
  docent
205.
 Radić Gordana
  vanredni profesor
206.
 Radmanović Branimir
  asistent
207.
 Radovanović Dragče
  vanredni profesor
208.
 Radovanović Milan
  asistent
209.
 Radovanović Marija
  saradnik u nastavi
210.
 Radovanović Snežana
  docent
211.
 Radonjić Katarina
  asistent
212.
 Radosavljević Gordana
  vanredni profesor
213.
 Radosavljević Ivan
  istraživač saradnik
214.
 Rakić-Bajić Gorana
  saradnik u nastavi
215.
 Raković Ivana
  istraživač pripravnik
216.
 Ristić Branko
  redovni profesor
217.
 Ristić Vladimir
  docent
218.
 Ristić Gordana
  docent
219.
 Rosić Vesna
  asistent
220.
 Rosić Gvozden
  redovni profesor
221.
 Rosić Mirko
  redovni profesor
222.
 Ružić-Zečević Dejana
  docent
223.
 Savić Dragana
  asistent sa doktoratom
224.
 Savić Maja
  asistent
225.
 Sazdanović Maja
  docent
226.
 Sekulić Marija
  asistent
227.
 Sekulić Miona
  istraživač saradnik
228.
 Sekulić Sofija
  saradnik u nastavi
229.
 Selaković Dragica
  docent
230.
 Simić Ivan
  asistent
231.
 Simić-Vukomanović Ivana
  docent
232.
 Simović Aleksandra
  docent
233.
 Simović Stefan
  istraživač pripravnik
234.
 Simović-Marković Bojana
  naučni saradnik
235.
 Slović Živana
  asistent
236.
 Sovrlić Miroslav
  docent
237.
 Spasić Marko
  docent
238.
 Srejović Ivan
  docent
239.
 Sretenović Jasmina
  asistent
240.
 Srećković Miodrag
  asistent
241.
 Srećković Sunčica
  vanredni profesor
242.
 Stajić Dalibor
  asistent
243.
 Stanković Vesna
  vanredni profesor
244.
 Stanković Miloš
  istraživač pripravnik
245.
 Stanojević-Pirković Marijana
  docent
246.
 Stevanović Jelena
  istraživač pripravnik
247.
 Stefanović Srđan
  docent
248.
 Stojadinović Dobrivoje
  docent
249.
 Stojadinović Miroslav
  redovni profesor
250.
 Stojanović Bojan
  istraživač saradnik
251.
 Stojanović Bojana
  asistent
252.
 Stojić Vladislava
  asistent
253.
 Stojković Miodrag
  redovni profesor
254.
 Stojković-Anđelković Anđelka
  vanredni profesor
255.
 Stolić Radojica
  vanredni profesor
256.
 Tanasković Irena
  redovni profesor
257.
 Tanasković-Stanković Sanja
  istraživač saradnik
258.
 Todorović Danijela
  docent
259.
 Todorović Dušan
  istraživač pripravnik
260.
 Todorović Željko
  istraživač pripravnik
261.
 Todorović Miloš
  docent
262.
 Tomašević Miloje
  vanredni profesor
263.
 Tomić-Lučić Aleksandra
  vanredni profesor
264.
 Tomović Dušan
  asistent
265.
 Tomović Jovica
  asistent
266.
 Tomović Marina
  docent
267.
 Tončev Gordana
  redovni profesor
268.
 Tončev Slavčo
  docent
269.
 Ćupurdija Vojislav
  asistent
270.
 Folić Marko
  vanredni profesor
271.
 Folić Nevena
  asistent
272.
 Canković Marija
  saradnik u nastavi
273.
 Cvetković Aleksandar
  docent
274.
 Cupara Snežana
  redovni profesor
275.
 Čanović Petar
  docent
276.
 Čanović Predrag
  redovni profesor
277.
 Čekerevac Ivan
  vanredni profesor
278.
 Sarenac-Vulović Tatjana
  docent
279.
 Sorak Marija
  docent
280.
 Pejčić Ana
  istraživač MNTR
281.
 Miloradović Dragana
  istraživač MNTR
282.
 Miloradović Dragica
  istraživač MNTR
283.
 Jovanović Marina
  istraživač MNTR
284.
 Dimitrijević-Stojanović Milica
  istraživač MNTR
285.
 Stepović Miloš
  istraživač MNTR
286.
 Matić Sanja
  istraživač MNTR
287.
 Milosavljević Miloš
  istraživač MNTR
288.
 Stanković Ana
  istraživač MNTR
289.
 Draginić Nevena
  istraživač MNTR
290.
 Vujović Sanja
  istraživač MNTR
291.
 Krstić Kristijan
  istraživač MNTR
292.
 Jevtić Milica
  istraživač MNTR
293.
 Rajković Zlata
  istraživač MNTR
294.
 Janković Vladimir
  istraživač MNTR
295.
 Veličković Milica
  istraživač MNTR
296.
 Nikolić Maja
  istraživač MNTR
297.
 Luković Ana
  istraživač MNTR