Тренутно сте на:
 
Комисије факултета
  Комисија за за заштиту добробити огледних животиња
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
 


ОБАВЕШТЕЊЕ

Због нерадних дана у време државног празника (15. и 16. фебруар) настава на свим студијским програмима предви-ђена распоредом за 15.2. одржаће се 22.2.2019. године, а настава предвиђена за 22.2. одржаће се 23.2.2019. године. Одлуку можете погледати овде. 
Комисија за заштиту добробити огледних животиња
 

 

Састав Комисије:

- Доц. др Иван Јовановић, председник
- Проф. др Миодраг Стојковић,члан
- доц. др Владимир Живковић,члан
- доц. др Јелена Пантић,члан
- Душан Новаковић, члан невладине организације МЕДРАТ
- Милош Стојановић, лаик
- Спец. др. вет. Марко Радичевић, ветеринар хирург

 

Одобрена истраживања Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња Факултета медицинских наука у Крагујевцу