Тренутно сте на:
 
Делатности
  Научно-истраж. делатност
 

 

Научна
истраживања


ПРОЈЕКТИ
на факултету


ДОКУМЕНТИ
конкурси


Повезани садржаји:
 
Образовна делатност
Научна истраживања
Иновације знања
Здравствена делатност
Издавачка делатност
 

Навигација:
 
Почетна страна
 MEXT 2020 - СТИПЕНДИЈЕ ВЛАДЕ ЈАПАНА

Амбасада Јапана обавештава све заинтересоване кандидате у Републици Србији да од понедељка, 22. априла 2019. године почиње конкурс за МЕXТ (Министарство образова-ња, спорта, науке и технологије Владе Јапана) стипендије за 2020. годину за студенте из Републике Србије.
Опширније погледајте овде.


 
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

 Једна од значајних активности у оквиру делатности Факултета медицинских наука је и континуирана припрема и реализација научноистраживачког рада и научноистраживачких пројеката.

              Садржај и резултати научноистраживачког рада су у потпуности у складу са циљевима факултета и стандардима високог образовања као и националним и европским циљевима високог образовања.

              Системско праћење и оцењивање научноистраживачког рада у свим сегментима обавља се у складу са утврђеним поступцима и критеријумима за ову област, а знања и резултати који произилазе из научноистраживачког рада примењују се и у наставном процесу.

              Наставници и сарадници факултета баве се експерименталним и клиничким истраживањима у научно образовном пољу медицинских наука.

              Развој и унапређење научноистраживачког рада базирају се на стратешким циљевима који се односе на ојачавање постојећих и развијање нових праваца свих врста истраживања; развој истраживачке инфраструктуре; финансијску подршку пројектима наставника и сарадника Факултета медицинских наука; едукацију наставника и сарадника и подршку изради докторских теза.

              Ради реализације оперативних циљева факултет ће у наредном периоду спроводити активности као што су: набавка потребне опреме, оспособљавање неопходног простора и адекватна едукација кадрова.

 • Акт о акредитацији Факултета као НИУ погледати овде

 • План научно-истраживачког рада можете погледати овде

 • Извештај о научно-истраживачком раду за 2016. годину можете погледати овде
 • Листу научноистраживачкких пројеката који се тренутно реализују
  можете погледати овде
 • Листу сарадника укључених у научноистраживачке пројекте
  можете погледати овде
 • Збирни преглед научноистраживачких резултата у претходној календарској години
  можете погледати овде