Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти
   истраживачи МНТР 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
 Анђелковић Небојша
  ванредни професор
2.
 Баскић Дејан
  ванредни професор
3.
 Векић Берислав
  ванредни професор
4.
 Воларевић Владислав
  ванредни професор
5.
 Вулетић Биљана
  ванредни професор
6.
 Вуловић Дејан
  ванредни професор
7.
 Вуловић Маја
  ванредни професор
8.
 Гајовић Олгица
  ванредни професор
9.
 Давидовић Горан
  ванредни професор
10.
 Димитријевић Александра
  ванредни професор
11.
 Ђорђевић Душица
  ванредни професор
12.
 Ердевички Љиљана
  ванредни професор
13.
 Живановић-Мачужић Ивана
  ванредни професор
14.
 Живић Љубица
  ванредни професор
15.
 Живковић Владимир
  ванредни професор
16.
 Зелен Иванка
  ванредни професор
17.
 Игрутиновић Зоран
  ванредни професор
18.
 Ирић-Ћупић Виолета
  ванредни професор
19.
 Јањић Владимир
  ванредни професор
20.
 Јеремић Дејан
  ванредни професор
21.
 Јовановић Зорица
  ванредни професор
22.
 Јовановић Иван
  ванредни професор
23.
 Јовановић Светлана
  ванредни професор
24.
 Јуришић-Шкевин Александра
  ванредни професор
25.
 Кањевац Татјана
  ванредни професор
26.
 Костић Гордана
  ванредни професор
27.
 Костић Марина
  ванредни професор
28.
 Коцић Сања
  ванредни професор
29.
 Лукић Снежана
  ванредни професор
30.
 Љујић Биљана
  ванредни професор
31.
 Мијаиловић Жељко
  ванредни професор
32.
 Мијаиловић Милан
  ванредни професор
33.
 Миловановић Јасмина
  ванредни професор
34.
 Миловановић Марија
  ванредни професор
35.
 Милосављевић Зоран
  ванредни професор
36.
 Митровић Слободанка
  ванредни професор
37.
 Нинковић Срђан
  ванредни професор
38.
 Пантовић Сузана
  ванредни професор
39.
 Радић Гордана
  ванредни професор
40.
 Радовановић Драгче
  ванредни професор
41.
 Радосављевић Гордана
  ванредни професор
42.
 Срећковић Сунчица
  ванредни професор
43.
 Станковић Весна
  ванредни професор
44.
 Стојковић-Анђелковић Анђелка
  ванредни професор
45.
 Столић Радојица
  ванредни професор
46.
 Томашевић Милоје
  ванредни професор
47.
 Томић-Лучић Александра
  ванредни професор
48.
 Фолић Марко
  ванредни професор
49.
 Чекеревац Иван
  ванредни професор