Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти
   истраживачи МНТР 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
  Анђић Маријана
  сарадник у настави
[ - нд - ]
 
2.
 Димитријевић Јелена
  сарадник у настави
3.
 Јанићијевић Катарина
  сарадник у настави
4.
 Јовановић Милица
  сарадник у настави
5.
 Папић Милош
  сарадник у настави
6.
 Радовановић Марија
  сарадник у настави
7.
 Ракић-Бајић Горана
  сарадник у настави
8.
 Секулић Миона
  сарадник у настави
9.
 Секулић Софија
  сарадник у настави
10.
 Цанковић Марија
  сарадник у настави