Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти
   истраживачи МНТР 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
 Abbas Abul
  визитинг професор
 
2.
 Antovic Aleksandra
  визитинг професор
 
3.
 Bosnakovski Darko
  визитинг професор
 
4.
  Conlon Michael
  визитинг професор
[ - нд - ]
 
5.
 Eleni Aklillu
  визитинг професор
 
6.
 Finderle Zarko
  визитинг професор
 
7.
  Fountoulakis Konstantinos
  визитинг професор
[ - нд - ]
 
8.
 Lako Majlinda
  визитинг професор
 
9.
 Mitrovic Veselin
  визитинг професор
 
10.
 Neuhuber Winfried
  визитинг професор
 
11.
 Nikolich-Zugich Janko
  визитинг професор
 
12.
  Nowotny Norbert
  визитинг професор
[ - нд - ]
 
13.
 Ogura Seiritsu
  визитинг професор
 
14.
 Paessler Slobodan
  визитинг професор
 
15.
 Pechanova Olga
  визитинг професор
 
16.
 Salnow Gary
  визитинг професор
 
17.
 Serra Paolo
  визитинг професор
 
18.
 Stockinger Hannes
  визитинг професор
 
19.
 Strbak Vladimir
  визитинг професор
 
20.
 Suresh Tyagi
  визитинг професор
 
21.
 Tester Richard
  визитинг професор
 
22.
 Tierney Lawrence
  визитинг професор
 
23.
 Ullah Malik Kafait
  визитинг професор
 
24.
 Vassilev Tchavdar
  визитинг професор
 
25.
 Антовић Јован
  визитинг професор
 
26.
 Виторович Демидкин Владислав
  визитинг професор
 
27.
 Влаисављевић Вељко
  визитинг професор
 
28.
 Вујановић Никола
  визитинг професор
 
29.
 Кушљић Снежана
  визитинг професор
 
30.
 Митровић Игор
  визитинг професор
 
31.
 Ћирић Иван
  визитинг професор
 
32.
 Швракић Драган
  визитинг професор