Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти
   истраживачи МНТР 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
 Алексић Дејан
  истраживач приправник
2.
 Анђић Маријана
  сарадник у настави
 
3.
 Ацовић Александар
  истраживач приправник
4.
 Базић-Сретеновић Данијела
  истраживач приправник
5.
 Бојић Сања
  асистент
6.
 Бошковић-Матић Татјана
  асистент
7.
 Брадић Јована
  асистент
8.
 Букоњић Андриана
  асистент
9.
 Весић Катарина
  истраживач сарадник
10.
 Витошевић Кaтарина
  истраживач приправник
11.
 Вранић Александра
  асистент
12.
 Вукомановић Владимир
  асистент
13.
 Вулетић Милена
  асистент
14.
 Вучић Рада
  асистент
15.
 Гавриловић Александар
  истраживач приправник
16.
 Гавриловић Јагода
  асистент
17.
 Гајовић Невена
  асистент
18.
 Дивјак Ана
  истраживач приправник
19.
 Димитријевић Јелена
  сарадник у настави
20.
 Ђоковић Данијела
  асистент
21.
 Ђорђевић Гордана
  истраживач сарадник
22.
 Ђорђевић Драгана
  асистент
23.
 Живановић Сузана
  истраживач приправник
24.
 Живковић-Зарић Радица
  истраживач приправник
25.
 Здравковић Дејан
  истраживач приправник
26.
 Ивошевић Анита
  истраживач приправник
27.
 Игњатовић Весна
  асистент
28.
 Игњатовић Владимир
  асистент
29.
 Илић Милена
  асистент
30.
 Јанићијевић Катарина
  асистент
31.
 Јевтовић Андра
  истраживач приправник
32.
 Јеремић Јована
  асистент
33.
 Јовановић Далибор
  асистент
34.
 Јовановић Данијела
  асистент
35.
 Јовановић Милица
  сарадник у настави
36.
 Јовић Никола
  истраживач приправник
37.
 Јуришевић Милена
  асистент
38.
 Кнежевић Сања
  асистент
39.
 Ковачевић Војин
  истраживач сарадник
40.
 Ковачевић Марија
  асистент
41.
 Кочовић Александар
  асистент
42.
 Лазаревић Снежана
  истраживач приправник
43.
 Лазић Дејан
  истраживач сарадник
44.
 Марковић Марина
  истраживач сарадник
45.
 Марковић Ненад
  истраживач приправник
46.
 Мијаиловић Наташа
  асистент
47.
 Милетић-Ковачевић Марина
  асистент
48.
 Милосављевић Марко
  истраживач сарадник
49.
 Милошевић Бојан
  асистент
50.
 Минић Милош
  истраживач приправник
51.
 Мишић Александра
  истраживач приправник
52.
  Мурић Немања
  сарадник у настави
[ - нд - ]
 
53.
 Нешић Јелена
  асистент
54.
 Николић Томислав
  истраживач сарадник
55.
 Огњановић Неда
  асистент
56.
 Павловић Младен
  асистент
57.
 Папић Милош
  сарадник у настави
58.
 Пауновић Милан
  истраживач приправник
59.
 Петковић Аница
  асистент
60.
 Петровић Ивица
  асистент
61.
 Петровић Сара
  истраживач сарадник
62.
 Пеулић Миодраг
  асистент
63.
 Продановић Никола
  истраживач приправник
64.
 Равић Марко
  асистент
65.
 Радмановић Бранимир
  асистент
66.
 Радовановић Милан
  асистент
67.
 Радовановић Марија
  сарадник у настави
68.
 Радоњић Катарина
  асистент
69.
 Радосављевић Иван
  истраживач сарадник
70.
 Ракић-Бајић Горана
  сарадник у настави
71.
 Раковић Ивана
  истраживач приправник
72.
 Росић Весна
  асистент
73.
 Савић Драгана
  асистент са докторатом
74.
 Савић Маја
  асистент
75.
 Секулић Марија
  асистент
76.
 Секулић Миона
  истраживач сарадник
77.
 Секулић Софија
  сарадник у настави
78.
 Симић Иван
  асистент
79.
 Симовић Стефан
  истраживач приправник
80.
 Словић Живана
  асистент
81.
 Сретеновић Јасмина
  асистент
82.
 Срећковић Миодраг
  асистент
83.
 Стајић Далибор
  асистент
84.
 Станковић Милош
  истраживач приправник
85.
 Стевановић Јелена
  истраживач приправник
86.
 Стојановић Бојан
  истраживач сарадник
87.
 Стојановић Бојана
  асистент
88.
 Стојић Владислава
  асистент
89.
 Танасковић-Станковић Сања
  истраживач сарадник
90.
 Тодоровић Душан
  асистент
91.
 Тодоровић Жељко
  истраживач приправник
92.
 Томовић Душан
  асистент
93.
 Томовић Јовица
  асистент
94.
 Ћупурдија Војислав
  асистент
95.
 Фолић Невена
  асистент
96.
 Цанковић Марија
  сарадник у настави
97.
 Пејчић Ана
  истраживач МНТР
98.
 Милорадовић Драгана
  истраживач МНТР
99.
 Милорадовић Драгица
  истраживач МНТР
100.
 Јовановић Марина
  истраживач МНТР
101.
 Димитријевић-Стојановић Милица
  истраживач МНТР
102.
 Степовић Милош
  истраживач МНТР
103.
 Матић Сања
  истраживач МНТР
104.
 Милосављевић Милош
  истраживач МНТР
105.
 Станковић Ана
  истраживач МНТР
106.
 Драгинић Невена
  истраживач МНТР
107.
  Вујовић Сања
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
108.
 Крстић Кристијан
  истраживач МНТР
109.
 Јевтић Милица
  истраживач МНТР
110.
 Рајковић Злата
  истраживач МНТР
111.
 Јанковић Владимир
  истраживач МНТР
112.
  Величковић Милица
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
113.
  Николић Маја
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
114.
  Луковић Ана
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
115.
  Ђоковић Бојана
  истраживач МНТР
[ - нд - ]