Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
 Азањац Ана
  истраживач сарадник
2.
 Алексић Дејан
  истраживач приправник
3.
 Арсенијевић Милош
  истраживач сарадник
4.
 Арсенијевић Неда
  истраживач сарадник
 
5.
 Ацовић Александар
  сарадник у настави
6.
  Базић-Сретеновић Данијела
  истраживач приправник
[ - нд - ]
 
7.
 Бојић Сања
  асистент
 
8.
 Бошковић-Матић Татјана
  асистент
 
9.
 Брадић Јована
  асистент
10.
 Букоњић Андриана
  асистент
 
11.
 Васовић Мирослав
  истраживач сарадник
12.
 Величковић Стефан
  клинички асистент
 
13.
 Весић Катарина
  истраживач сарадник
14.
 Витошевић Кaтарина
  истраживач приправник
 
15.
 Вранић Александра
  асистент
16.
 Вукомановић Владимир
  асистент
 
17.
 Вучић Рада
  асистент
 
18.
 Вучићевић Тамара
  клинички асистент
 
19.
 Вучићевић Ксенија
  асистент
 
20.
 Гавриловић Александар
  истраживач приправник
 
21.
  Гавриловић Јагода
  асистент
[ - нд - ]
 
22.
 Газдић Марина
  асистент
23.
 Гајовић Невена
  асистент
24.
 Грујовић Миона
  клинички асистент
25.
 Даговић Александар
  асистент
 
26.
 Дивјак Ана
  истраживач приправник
 
27.
 Ђорђевић Гордана
  истраживач сарадник
 
28.
 Ђорђевић Драгана
  асистент
 
29.
 Живановић Сузана
  сарадник у настави
 
30.
 Живић Милош
  клинички асистент
 
31.
 Живковић-Зарић Радица
  истраживач приправник
 
32.
 Жунић Филип
  истраживач сарадник
 
33.
 Здравковић Дејан
  сарадник у настави
34.
 Зорнић Ненад
  асистент
 
35.
 Ивошевић Анита
  истраживач приправник
 
36.
 Игњатовић Владимир
  асистент
 
37.
 Игњатовић Весна
  асистент
 
38.
 Илић Б. Милена
  асистент
 
39.
 Јанићијевић Катарина
  сарадник у настави
 
40.
 Јанковић Никола
  асистент
41.
 Јевтовић Андра
  истраживач приправник
 
42.
 Јеремић Јована
  асистент
43.
 Јовановић Далибор
  асистент
 
44.
 Јовановић Данијела
  асистент
 
45.
 Јовановић Милица
  сарадник у настави
 
46.
 Јовановић Марина
  асистент
47.
 Јовић Никола
  истраживач приправник
 
48.
 Јоксимовић Јована
  асистент
 
49.
 Јуришевић Милена
  асистент
50.
 Кнежевић-Рангелов Сања
  асистент
 
51.
 Ковачевић Марија
  асистент
 
52.
 Ковачевић Војин
  истраживач сарадник
 
53.
 Кочовић Александар
  сарадник у настави
 
54.
 Лазаревић Снежана
  истраживач приправник
 
55.
 Лазић Дејан
  истраживач сарадник
 
56.
 Марковић Ненад
  истраживач приправник
 
57.
 Марковић Марина
  истраживач сарадник
 
58.
 Мијаиловић Наташа
  асистент
 
59.
 Милетић-Ковачевић Марина
  асистент
 
60.
 Милосављевић Марко
  истраживач сарадник
 
61.
 Милошевић Бојан
  асистент
 
62.
 Минић Милош
  истраживач приправник
 
63.
 Мишић Александра
  сарадник у настави
64.
 Нешић Јелена
  асистент
 
65.
 Николић Томислав
  истраживач сарадник
 
66.
 Новковић Љиљана
  асистент
 
67.
 Огњановић Неда
  асистент
 
68.
 Павловић Младен
  асистент
 
69.
 Павловић Радиша
  асистент
 
70.
 Папић Милош
  истраживач приправник
71.
 Пауновић Милан
  истраживач приправник
72.
 Петковић Аница
  сарадник у настави
73.
 Петровић Ивица
  асистент
 
74.
 Петровић Сара
  истраживач сарадник
 
75.
 Пеулић Миодраг
  асистент
76.
 Продановић Никола
  истраживач приправник
 
77.
 Равић Марко
  сарадник у настави
 
78.
 Радмановић Бранимир
  асистент
 
79.
 Радовановић Марија
  асистент
80.
 Радовановић Милан
  асистент
 
81.
 Радовић Мирјана
  сарадник у настави
82.
 Радоњић Катарина
  асистент
83.
 Радосављевић Иван
  истраживач сарадник
 
84.
 Ракић-Бајић Горана
  сарадник у настави
 
85.
 Раковић Ивана
  истраживач приправник
 
86.
 Ракочевић Милена
  асистент
 
87.
 Росић Весна
  асистент
 
88.
 Ружић-Зечевић Дејана
  истраживач сарадник
 
89.
 Савић Драгана
  асистент
90.
 Савић Маја
  асистент
91.
 Секулић Марија
  асистент
 
92.
 Секулић Миона
  сарадник у настави
 
93.
 Секулић Софија
  сарадник у настави
 
94.
 Селаковић Драгица
  асистент
 
95.
 Симић Иван
  асистент
 
96.
  Симић Стефан
  истраживач приправник
[ - нд - ]
 
97.
 Словић Живана
  истраживач сарадник
 
98.
 Спасић Марко
  асистент
 
99.
 Сретеновић Јасмина
  асистент
 
100.
 Срећковић Миодраг
  асистент
 
101.
 Стајић Далибор
  асистент
 
102.
 Станишић Драгана
  клинички асистент
 
103.
 Станковић Милош
  истраживач приправник
 
104.
 Стевановић Јелена
  истраживач приправник
 
105.
 Стојановић Бојана
  асистент
 
106.
 Стојановић Бојан
  истраживач сарадник
 
107.
 Стојић Владислава
  асистент
108.
 Суша Романа
  сарадник у настави
 
109.
 Танасковић-Станковић Сања
  истраживач сарадник
 
110.
 Тодоровић Душан
  истраживач приправник
 
111.
 Тодоровић Жељко
  истраживач приправник
 
112.
 Томовић Душан
  асистент
 
113.
 Томовић Јовица
  асистент
 
114.
 Ћупурдија Војислав
  асистент
 
115.
 Фолић Невена
  асистент
116.
 Цанковић Марија
  сарадник у настави
 
117.
 Чановић Предраг
  s
 
118.
 Чановић Предраг
  s
 
119.
 Чекеревац Иван
  ванредни професор
 
120.
 Шаренац-Вуловић Татјана
  доцент
 
121.
 Швракић Драган
  визитинг професор
 
122.
 Шорак Марија
  доцент