Тренутно сте на:
 
Постдипломске студије
  Јавне одбране
 


Повезани садржаји:
 
Заказане јавне одбране
Архива вести
Контакт
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


ОБАВЕШТЕЊЕ

Због нерадних дана у време државног празника (15. и 16. фебруар) настава на свим студијским програмима предви-ђена распоредом за 15.2. одржаће се 22.2.2019. године, а настава предвиђена за 22.2. одржаће се 23.2.2019. године. Одлуку можете погледати овде. 
ЈАВНЕ ОДБРАНЕ
ЗАКАЗАНЕ ЈАВНЕ ОДБРАНЕАРХИВА ВЕСТИ

 

25. 1. 2019. године

Јавна одбрана докторске дисертације Снежане Барјактаровић Лабовић, под називом „Јавноздравствени значај безбедности хране у односу на знање, ставове и понашања запослених у угоститељским објектима“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 01. 20189. године, са почетком у 12.30 часова.


25. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Снежане Матић, под називом: „Валидација нове микроскопске методе у дијагностици бактеријских вагиноза применом PCR и real-time PCR“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 12. 2018. године, са почетком у 14.00 часова.


25. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милорада Рабреновића, под називом: „Утицај хипербаричне оксигенотерапије на регулацију оксидативне хомеостазе и лечење болесника са системским еритемским лупусом“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 12. 2018. године, са почетком у 14.00 часова.


14. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Вере Спасојевић Тишме, под називом: „Утицај терапије радиоактивним јодом-131 на хематолошке параметре и антиоксидативни статус пацијената са диферентованим карциномом штитасте жлезде“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 14. 12. 2018. године, са почетком у 14.30 часова.


11. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александра Радуновића, под називом: „Клиничка сигурност билатералне бесцементне артропластике кука у једном акту“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 11. 12. 2018. године, са почетком у 13.30 часова.


6. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александра Николића, под називом: „Ефекти мезенхималних матичних ћелија у мишјем моделу акутног запаљења дебелог црева изазваног декстран натријум сулфатом“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 6. 12. 2018. године, са почетком у 13.00 часова.


6. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јасмина Нурковића, под називом: „Утицај ласера ниске снаге и електромагнетног поља на морфологију, пролиферацију, диференцијацију и старење хуманих мезенхималних матичних ћелија изолованих из масног ткива“ одржаће се Зеленој сали „проф. др Славољуб Стевановић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 06. 12. 2018. године, са почетком у 11.30 часова.


27. 11. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације мр Браниславе Матић, под називом: „Предиктори респираторног здравља ученика основних школа“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27. 11. 2018. године, са почетком у 13.00 часова.


17. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Вучковић-Филиповић, под називом: „Процена улоге аутономног нервног система у повезаности опструктивне „sleep apnee“ и кардиоваскуларних поремећаја неинвазивним методам“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 17. 12. 2018. године, са почетком у 11.30 часова.


14. 12. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ане Стојановић, под називом: „Промене у метаболизму масних киселина код пацијента са карциномом плућа“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 14. 12. 2018. године, са почетком у 12.00 часова.


30. 11. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Стефана Стојановића, под називом: „Испитивање везивања тигециклина за хумани серумски албумин и интеракције са јонима метала и флуорохинолонима – in vitro студија“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 30. 11. 2018. године, са почетком у 14.15 часова.


26. 11. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марије Секулић, под називом: „Хигијенско-нутритивни статус као предиктор здравља становништва Србије“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 26. 11. 2018. године, са почетком у 14.30 часова.


21. 11. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Сандре Матовић, под називом: „Фармакокинетика 25-хидрокси витамина D код деце оболеле од астме“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 21. 11. 2018. године, са почетком у 11.30 часова.


20. 11. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Душана Томовића, под називом: „Синтеза, карактеризација и испитивање биолошке активности бинуклеарних комплекса бакра(II) са S-алкенил дериватима тиосалицилне киселине“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 20. 11. 2018. године, са почетком у 13.00 часова.


1. 11. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгане Савић, под називом: „ Значај одређивања солубилног cd14 подтипа- пресепсина у трахеалном аспирату у диференцијалној дијагнози инфекције новорођенчета “ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 01. 11. 2018. године, са почетком у 14.00 часова.


18. 10. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Мирјане Мишковић, под називом: „ Процена типолошких разлика (TCI) оболелих од схизофреније у односу на здраву популацију“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18. 10. 2018. године, са почетком у 14.00 часова.


10. 10. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгане Бубање, под називом: „Значај статичког и динамичког модела мерења плантарног притиска у дијагностици дијабетесног стопала“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 10. 10. 2018. године, са почетком у 11.20 часова.


8. 10. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Радета Милића, под називом: „Значај биомаркера у процени исхода акутне плућне тромбоемболије“ одржаће се Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 08.10.2018. године, са почетком у 12.00 часова.


13. 9. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Миодрага Глишића, под називом: „Процена динамичке нестабилности колена код повреде задње укрштене везе помоћу тродимензионалног OptiTrack система“ одржаће се Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 13. 09. 2018. године, са почетком у 14.00 часова.


19. 6. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Невене Гајовић, под називом: „Утицај дијабетес мелитуса на раст и прогресију мишјег тумора дојке“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 06. 2018. године, са почетком у 13.00 часова.


12. 6. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Гордане Шошић, под називом: „Фреквенца микронуклеуса у лимфоцитима периферне крви код трудница са тромбофилијом“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 12. 06. 2018. године, са почетком у 13.00 часова.


7. 6. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Саше Плећевића, под називом: „Колоректални карцином: „Улога физичке активности у регулацији кардиоваскуларне хомеостазе пацова“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 07. 06. 2018. године, са почетком у 12.00 часова.


31. 5. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Ђорђевић, под називом: „Процена социјалне когниције и неурокогниције код болесника са схизофренијом и биполарним афективним поремећајем“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу дана 31. 05. 2018. године, са почетком од 12.00 часова.


29. 5. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милана Јовановић, под називом:„Колоректални карцином: Значај концентрација цитокина у серуму и фецесу за процену тежине болести“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29. 05. 2018. године, са почетком у 12.00 часова.


24. 5. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марине Јовановић, под називом: „Повезаност метаболичког синдрома и имунских параметара са клиничким и патохистолошким карактеристикама болесника са улцерозним колитисом“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24. 05. 2018. године, са почетком у 15.00 часова.


14. 5. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Зорана Јовића, под називом: „Агрегабилност тромбоцита и активност антикоагулантних протеина током стрес ехокардиографије са добутамином код асимптоматских пацијената четири месеца након перкутане коронарне интервенције“ одржаће се 14. 5. 2018. године у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ са почетком од 15.30 часова.


10. 5. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Зорана Јовића, под називом: „Утицај мезенхималних матичних ћелија на сигнални пут IL-17 у моделима акутног хепатитиса и фиброзе јетре“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ са почетком од 14.00 часова.


10. 5. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Неде Милосављевић, под називом: „Утицај мезенхималних матичних ћелија на сигнални пут IL-17 у моделима акутног хепатитиса и фиброзе јетре“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ са почетком од 14.00 часова.


24. 4. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Пантић Бишевац, под називом:„Серумске вредности интерлеукина 27 и параметара оксидативног стреса код пацијената са примарним меланомом коже“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24. 04. 2018. године, са почетком у 12.00 часова.


16. 4. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Зорице Тончићц, под називом:„Утицај рехабилитације вида специјалним помагалима на квалитет живота слабовиде дјеце“ одржаће се у КПР-у Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 16. 04. 2018. године, са почетком у 13.00 часова.


16. 4. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Зорана Алексића, под називом:„Утицај индивидуалног хируршког искуства на учесталост дехисценције коло-ректалне анастомозе после предње ресекције ректума код оболелих од ректалног карцинома“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Миша Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 16. 04. 2018. године, са почетком у 11.35 часова.


2. 4. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ане Азањац Арсић, под називом: „Анализа фактора ризика за настанак глиома“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 2. 4. 2018. године, са почетком у 12.00 часова.


23. 3. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгице Селаковић, под називом:„Бихевиорални ефекти хроничне примене супрафизиолошких доза андрогених анаболичких стероида и програмираног тренажног процеса код пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 23. 03. 2018. године, са почетком у 14.30 часова.


23. 3. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јоване Јоксимовић, под називом: „Утицај андрогених анаболичких стероида на бихевиоралне манифестације узроковане рестрикцијом уноса хране код пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 23. 03. 2018. године, са почетком у 17.00 часова.


13. 3. 2018. године

Јавна одбрана Невенке Илић под називом „Значај мерења концентрације протеина Клара ћелија у серуму код деце са атопијском конституцијом“ одржаће се дана 13. 03. 2018. године на Факултету медицинских наука у Крагујевцу у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ са почетком од 11.30 часова.


27. 02. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Мирослава Васовића, под називом:„Утицај густине и васкуларизације кости у бочној регији горње вилице на иницијалну стабилност самоурезујућих импланата“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27. 02. 2018. године, са почетком у 14.00 часова.


23. 02. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације мр Душка Корњаче, под називом: „Ефекти хиперхомоцистеинемије на параметре оксидационог стреса и активност ензима ацетилхолинестеразе у плазми и срцу пацова: улога гасних трансмитера (NO, H2S и CO)“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 23. 02. 2018. године, са почетком у 16.05 часова.


23. 02. 2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Бранкице Терзић, под називом: „Значај концентрација колагена тип IV, трансферина и везујућег протеина масних киселина јетре у урину за рано откривање дијабетсне нефропатије“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 23. 02. 2018. године, са почетком у 14.00 часова.


19.1.2018. године

Јавна одбрана докторске дисертације Кристине Радоман, под називом: „Утицај исхране обогаћене ОМЕГА-3 и ОМЕГА-6 масним киселинама на функцију миокарда и оксидо-инфламацијске параметре код сраца старих пацова“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 01. 2018. године, са почетком у 12.00 часова.


28. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Катарине Јанићијевић, под називом: „Утицај демографских и социоекономских фактора на коришћење психоактивних супстанци код младих у Србији“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28. 12. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


27. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Петра Чановића, под називом: „Антитуморски ефекат новосинтетисаних комплекса рутенијума(II) на туморске ћелије in vitro“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27. 12. 2017. године, са почетком у 11.05 часова.


25. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Исидоре Милосављевић, под називом: „Ефекти Pt(II) комплекса на контрактилност, коронарни проток и оксидативни стрес изолованог срца пацова“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 12. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


19. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марјане Вукићевић, под називом: „Евалуација ефеката оментомијелопексије на сегментне и проводне функције кичмене мождине након повреде“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 12. 2017. године, са почетком у 13.50 часова.


18. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Љубодрага Минића, под називом: „Евалуација ефеката оментомијелопексије на сегментне и проводне функције кичмене мождине након повреде “ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18. 12. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


18. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Владимира Пузовића, под називом: „Евалуација морфолошких карактеристика, моторичких и сензорних способности руке и процена фактора утицаја на исте код пацијената оперисаних након повреде периферних нерава“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18. 12. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


15. 12. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марине Газдић, под називом: „Eфекат мезенхималних матичних ћелија на оштећење јетре узроковано активацијом NKT ћелија“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 15. 12. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


29. 11. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Мердина Маркишића, под називом:„Ређи хуморални фактори ризика за исхемијски мождани удар и њихов прогностички значај“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29. 11. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


14. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Владимира Вукомановића, под називом: „Сцинтиграфске карактеристике експанзивних процеса хипофизе и надбубрежних жлезда применом туморотропних радиофармацеутика“ одржаће се у Великој сали „проф. др Милија Ђурић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 14. 10. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


12. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Миодрага Срећковића, под називом:„Повезаност депресије и анксиозности са коронарном исхемијом процењеном фракционом резервом протока“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 12. 10. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


5. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Тање Продовић, под називом: „Идентификација предиктора морталитета пацијената са преломом кука старије животне доби“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 05. 10. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


4. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Сотировић, под називом:„Концентрације цитокина у серуму код пацијената са планоцелуларним карциномом ларинкса“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 04. 10. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


2. 10. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Тамаре Николић, под називом:„Ефекти хиперхомоцистеинемије на функцију миокарда, коронарну циркулацију и редокс статус изолованог срца пацова: улога инхибитора хидроксиметил-глутарил коензим А (HMG-COA) редуктазе“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 02. 10. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


29. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Бобана Јоксимовића, под називом: „Прогностичка улога интраоперативног мониторинга у неурохирургијимозга и кичмене мождине“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 29. 09. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


27. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Бранимира Радмановића, под називом: „Утицај полиморфизма и индукције гена за метаболишуће ензиме на клинички одговор пацијената лечених оланзапином“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27. 09. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


22. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ненада Зорнића, под називом:„Анализа фактора који утичу на квалитет живота код болесника лечених од пнеумоније после механичке вентилације“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 22. 09. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


19. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Горана Пешића, под називом: „Вредности параметара оксидационог стреса и инфламације код пацијената са преломом кука и бутне кости“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 09. 2017. године, са почетком у 14.30 часова.


19. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Вере Вучићевић, под називом: „Метод примене пропофола и нежељени ефекти дубоке седације током дијагностичке колоноскопије“ одржаће се у Великој сали „проф. др Милија Ђурић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 09. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


20. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Весне Шкулетић, под називом: „Утицај експресије COX-2, P27 и VEGF на стварање нових крвних и лимфних судова у ткиву класичних и фоликуларних варијанти папиларног карцинома штитасте жлезде“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 20. 09. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


19. 9. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ксеније Вучићевић, под називом:„Експресија гена ABCB1 и гена регулатора апоптозе као фактора резистенције на хемиотерапију код оболелих од хроничне лимфоцитне леукемије“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 09. 2017. године, са почетком у 11.00 часова.


20. 7. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Наташе Перковић Вукчевић, под називом: „Фактори који утичу на процес елиминације бензодиазепина, клиничку слику и исход акутне интоксикације бензодиазепинима код особа старије животне доби“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 20. 07. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


18. 7. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ружице Лукић, под називом:„ Хепатитис С и параметри инфламацијског одговора код пацијената са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом “ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 18. 07. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


5. 7. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Весне Игњатовић, под називом: „Утицај терапије диуретицима на излучивање радиоактивног јода 131I код пацијената са диферентованим карциномима штитасте жлезде“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 05. 07. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


6. 7. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације мр Владе Ињац, под називом: „Анализа фактора ризика за смртни исход и трошкова лечења код пацијената на механичкој вентилацији са пнеумонијом“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 06. 07. 2017. године, са почетком у 13.30 часова.


22. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Јелене Миловановић, под називом: „Инфекција Cytomegalovirus-ом и патогенеза експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 22. 06. 2017. године, са почетком у 16.00 часова.


20. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александра Арсенијевића, под називом: „Значај експресије галектина-3 у патогенези примарног билијарног холангитиса код мишева“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 20. 06. 2017. године, са почетком у 12.15 часова.


15. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Александре Секулић, под називом: „Анализа фактора који утичу на појаву уринарних инфекција код пацијената са повредом кичмене мождине“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 15. 06. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


13. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације „Утицај пролазне хипотермије и лоше метаболичке адаптације на перинатални морбидитет код новорођенчади са интраутерусним застојем у расту“ Тање Лазић Митровић одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу дана 13. 06. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


9. 6. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Жарка Кривокапића, под називом: „Фактори који утичу на квалитет живота пацијената после хируршких интервенција у општој анестезији“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 09. 06. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


29. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације кандидата Драгане Драгаш Миловановић под насловом "Утицај генског полиморфизма метаболишућих ензима CYP3А5, CYP2C8 и CYP1А2 на ефикасност и безбедност терапије карбамазепином код деце" одржаће се дана 29.05.2017. године са почетком у 12:00 часова на Факултету медицинсих наука Универзитета у Крагујевцу.


26. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Снежане Пешић, под називом: „Утицај меких контактних сочива на интраокуларни притисак мерен методом безконтактне тонометрије“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 26. 05. 2017. године, са почетком у 15.00 часова.


23. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације кандидата Милене Дељанин под насловом "Антитуморска активност екстракта Chelidonium majus in vitro" одржаће се дана 23.05.2017. године са почетком у 12:00 часова на Факултету медицинсих наука Универзитета у Крагујевцу.


19. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Петра Ристића, под називом: „Утицај селективне блокаде елемената ткивног ренин ангиотензин алдеостерон система на изоловано срце пацова у хемијски изазваном Diabetes mellitus-у“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 19. 05. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


11. 05. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марка Милосављевића, под називом: „Анализа утицаја терапије кардиоваскуларних болести на ефикасност локалних анестетика приликом екстракције зуба: серија случајева“ одржаће се у Зеленој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 11. 05. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


28. 04. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Драгане Ристић, под називом: „Ефекат анти–VEGF моноклонског антитела на структурне промене у макули код болесника са влажном формом сенилне дегенерације жуте мрље“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 28. 04. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


25. 04. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Игора Јовановића, под називом: „Клинички значај манометрије аноректалне регије код болесника са поремећајем функције аналних сфинктера“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 04. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


12. 04. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Дубравке Вукадиновић, под називом: „Анализа фактора који утичу на неуспех лечења ванболничке пнеумоније код хоспитализованих пацијената“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 12. 04. 2017. године, са почетком у 15.30 часова.


24. 03. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Небојше Марића, под називом: „Клиничка процена ефикасности и безбедности унипорталне и конвенционалне VATS симпатикотомије у лечењу особа са примарном фокалном хиперхидрозом“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24. 03. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


24. 02. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Violette Raffay, под називом: „Утицај примене глукагона и адреналина на исход срчаног застоја изазваног фибрилацијом комора – експериментални модел“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 24. 02. 2017. године, са почетком у 14.00 часова.


17. 02. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марка Спасића, под називом: „Анализа фактора повезаних са настанком компликација и/или смртног исхода код пацијената са акутним панкреатитисом“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 17. 02. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


31. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милоша Милосављевића, под називом:„ Утицај сигналног пута IL-33/ST2 на развој некрозе код карцинома дојке“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 31. 01. 2017. године, са почетком у 13.00 часова.


30. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Марине Мијајловић, под називом:„ Синтеза, карактеризација и потенцијална биолошка активност комплекса паладијума(II) и платине(IV) са S-алкил дериватима тиосалицилне киселине“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 30. 01. 2017. године, са почетком у 12.00 часова.


27. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Милице Петровић, под називом: „Анализа фактора ризика за развој атеросклерозе код болесника који болују од хроничне болести бубрега“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 27. 01. 2017. године, са почетком у 13.15 часова.


25. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Горе Миљановић, под називом: „ Квалитет живота болесника на хроничној хемодијализи и са трансплантираним бубрегом“ одржаће се у Плавој сали „проф. др Љубиша Аћимовић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 25. 11. 2017. године, са почетком у 16.00 часова.


09. 01. 2017. године

Јавна одбрана докторске дисертације Ивана Срејовића, под називом: „Ефекти модулације N-метил-D-аспартатних рецептора на изолованом срцу пацова“ одржаће се у Амфитеатру „проф. др Милосав Костић“ Факултетa медицинских наука у Крагујевцу 09. 01. 2017. године, са почетком у 16.00 часова.
Остале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.