Тренутно сте на:
 
Организација
  Орган пословођења
 

Повезани садржаји:
 
Организација
Орган управљања
Орган пословођења
Стручни органи
Студентски парламент
 

Навигација:
 
Почетна страна
 MEXT 2020 - СТИПЕНДИЈЕ ВЛАДЕ ЈАПАНА

Амбасада Јапана обавештава све заинтересоване кандидате у Републици Србији да од понедељка, 22. априла 2019. године почиње конкурс за МЕXТ (Министарство образова-ња, спорта, науке и технологије Владе Јапана) стипендије за 2020. годину за студенте из Републике Србије.
Опширније погледајте овде.


 
ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА

Орган пословођења Факултета је декан.

Декан се бира из реда редовних професора на Факултету који су у радном односу са пуним радним временом.

Посебан услов за избор декана је да испуњава услове за ментора, у складу са критеријумима Националног савета за високо образовање.

Декан за свој рад одговара Савету Факултета.

Декан формира колегијум који чине продекани и секретар Факултета.


Руководство факултета

 

  ДЕКАН

  проф. др Владимир Јаковљевић  

   Тел:      +381 34 306 800 локал101
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Небојша Анђелковић  

Тел:        +381 34 306 800
(биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН  за Интегрисане академске студије медицине

  Проф. др Дејан Петровић  

  Тел: +381 306 800 локал 103
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН за Континуирану медицинску едукацију

  Проф. др Душан Ђурић  

  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН за Основне струковне студије

  доц. др Здравковић Наташа  

  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


ПРОДЕКАН  за међународну сарадњу и научно-истраживачки рад

   Доц. др Невена Јеремић  
   (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде


 ПРОДЕКАН за Интегрисане академске студије фармације

  Проф. др Жељко Мијаиловић   

  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН Интегрисане академске студије стоматологије

  Проф. др Гвозден Росић   

   Тел:      +381 34 306 800 локал 104
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


 ПРОДЕКАН  специјалистичких и уже специјалистичких студија

  проф. др Горан Давидовић  

  Тел: +381 306 800 локал 103
  (биографију - Curriculum Vitae погледајте овде)


СЕКРЕТАР факултета

   Снежана Ивезић, дипл. правник  

   Тел: +381 306 800 локал 107