Тренутно сте на:
 
Информације
  Наставне базе
 Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНЕ БАЗЕ И ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА САРАДЊА
                  
 

Наставно-научние базе

Р.Б.

Назив институције

Земља

Врста сарадње

1.

 Клинички центар Крагујевац

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

2.

 Институт за јавно здравље Крагујевац

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

3.

 Војно-Медицинска Академија, Београд

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

4.

 Институт за јавно здравље Републике Србије
 "Др Милан Јовановић-Батут"

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

5.

 Општа болница "Блажо Орландић", Бар

Црна Гора

 Пословно-техничка сарадња (настава,
 научно-истраживачки рад, едукација научних и
  здравствених радника)

6.

 Дом здравља Крагујевац

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

7.

  Застава-Завод за здравствену заштиту радника
  Крагујевац

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

8.

 Завод за збрињавање одраслих Мале пчелице

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

9.

 Завод за стоматологију Крагујевац

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

10.

 Здравствени Центар, Ваљево

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

11.

 Специјална болница за лечење и рехабилитацију '
  'Меркур'', Врњачка Бања

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

12.

 Специјална болница за психијатријске болести
  ''Др Лаза Лазаревић'', Београд

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

13.

 Институт за ментално здравље, Београд

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

14.

 Клиничко болнички центар "Др Драгиша Мишовић", Дедиње, Београд

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

15.

 Здравствени центар Студеница Краљево

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

16.

 Завод за болести зависности-Београд

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

17.

 Завод за специјализовану рехабилитацију "Агенс" Матарушка Бања

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

18.

 Специјална болница за превенцију, лечење, специјализовану и општу рехабилитацију "Буковичка Бања"

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

19.

 Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину у Београду

Србија

 Настава, научно-истраживачки рад,
 здравствена делатност и радни односи

 

Пословно техничка сарадња

        Листу установа са којима Факултет има уговоре о пословно техничкој сарадњи можете погледати овде.