Trenutno ste na:
 
Nastavnici i saradnici
  Medicinskog fakulteta
 

Filteri za prikaz       X
  nastavnici
   redovni profesori
   vanredni profesori
   docenti
   predavači
 naučni savetnici
 naučni saradnici
 viziting profesori
viši lab.saradnici
saradnici
   asistenti
   saradnici u nastavi
   istraživači saradnici
   istraživači pripravnici
   klinički asistenti
   istraživači MNTR 
Lista nastavnika i saradnika angažovanih
na studijskim programima
sa stručnim kvalifikacijama (CV)

FORMULAR za stručne kvalifikacije (CV) podatke nastavnika i saradnika možete preuzeti ovde.
Popunjen formular poslati na adresu akreditacija@medf.kg.ac.rs

RB

Ime i prezime nastavnika i saradnika

Zvanje

CV
(stručne
kval.)

1.
 Azanjac Ana
  istraživač saradnik
2.
 Aleksić Dejan
  istraživač pripravnik
3.
 Anđelković Marija
  docent
4.
 Anđelković Nebojša
  vanredni profesor
 
5.
 Arsenijević Miloš
  istraživač saradnik
6.
 Arsenijević Nebojša
  redovni profesor
7.
 Arsenijević Petar
  docent
8.
 Arsenijević Slobodan
  redovni profesor
 
9.
 Acović Aleksandar
  istraživač pripravnik
10.
 Babić Goran
  vanredni profesor
 
11.
 Bazić-Sretenović Danijela
  istraživač pripravnik
 
12.
 Barjaktarević Ana
  docent
13.
 Baskić Dejan
  vanredni profesor
14.
 Bojić Sanja
  asistent
 
15.
 Borovčanin Milica
  docent
16.
 Bošković-Matić Tatjana
  asistent
 
17.
 Bradić Jovana
  asistent
18.
 Bukonjić Andriana
  asistent
19.
 Varjačić Mirjana
  redovni profesor
 
20.
 Vasiljević Dragan
  docent
 
21.
 Vasović Miroslav
  docent
22.
 Vekić Berislav
  vanredni profesor
 
23.
 Veljković Miodrag
  vanredni profesor
 
24.
 Veselinović Mirjana
  docent
25.
 Vesić Katarina
  istraživač saradnik
26.
 Vitošević Katarina
  istraživač pripravnik
 
27.
 Vojinović Radiša
  docent
28.
 Volarević Ana
  docent
 
29.
 Volarević Vladislav
  vanredni profesor
 
30.
 Vranić Aleksandra
  asistent
31.
 Vujić Ana
  docent
32.
 Vukomanović Vladimir
  asistent
33.
 Vuletić Biljana
  vanredni profesor
34.
 Vuletić Milena
  asistent
 
35.
 Vulović Dejan
  vanredni profesor
 
36.
 Vulović Maja
  vanredni profesor
37.
 Vulović Tatjana
  docent
 
38.
 Vučić Rada
  asistent
 
39.
 Vučićević Ksenija
  docent
 
40.
 Gavrilović Aleksandar
  istraživač pripravnik
 
41.
 Gavrilović Jagoda
  asistent
 
42.
 Gazdić Marina
  docent
43.
 Gazivoda Dragan
  docent
44.
 Gajović Nevena
  asistent
45.
 Gajović Olgica
  vanredni profesor
 
46.
 Davidović Goran
  vanredni profesor
47.
 Dagović Aleksandar
  asistent
 
48.
 Divjak Ana
  istraživač pripravnik
 
49.
 Dimitrijević Aleksandra
  vanredni profesor
 
50.
 Dimitrijević Jelena
  saradnik u nastavi
 
51.
 Dondur Vera
  redovni profesor
 
52.
 Đoković Danijela
  docent
 
53.
 Đonović Nela
  redovni profesor
54.
 Đorđević Gordana
  istraživač saradnik
 
55.
 Đorđević Dragana
  asistent
 
56.
 Đorđević Dušica
  vanredni profesor
57.
 Đorđević Nataša
  redovni profesor
58.
 Đukić Aleksandar
  redovni profesor
59.
 Đukić Svetlana
  docent
60.
 Đurić Dušan
  redovni profesor
61.
 Đurić Janko
  redovni profesor
 
62.
 Đurđević Predrag
  redovni profesor
 
63.
 Erdevički Ljiljana
  vanredni profesor
 
64.
 Živanović Aleksandar
  redovni profesor
 
65.
 Živanović Suzana
  istraživač pripravnik
 
66.
 Živanović-Mačužić Ivana
  vanredni profesor
67.
 Živančević-Simonović Snežana
  redovni profesor
68.
 Živić Jelena
  istraživač pripravnik
 
69.
 Živić Ljubica
  vanredni profesor
 
70.
 Živković Vladimir
  vanredni profesor
71.
 Živković Marija
  docent
 
72.
 Živković-Zarić Radica
  istraživač pripravnik
73.
 Zarić Milan
  docent
74.
 Zdravković Vladimir
  docent
 
75.
 Zdravković Dejan
  istraživač pripravnik
76.
 Zdravković Nataša
  docent
77.
 Zdravković Nebojša
  redovni profesor
78.
 Zelen Ivanka
  vanredni profesor
79.
 Zečević-Luković Tanja
  docent
 
80.
 Zornić Nenad
  docent
 
81.
 Ivošević Anita
  istraživač pripravnik
 
82.
 Ignjatović Vesna
  asistent
 
83.
 Ignjatović Vladimir
  asistent
 
84.
 Ignjatović-Ristić Dragana
  redovni profesor
85.
 Igrutinović Zoran
  vanredni profesor
 
86.
 Ilić B. Milena
  asistent
87.
 Ilić Milena
  redovni profesor
88.
 Irić-Ćupić Violeta
  docent
 
89.
 Jakovljević Vladimir
  redovni profesor
90.
 Jakovljević Mihajlo
  redovni profesor
91.
 Janićijević Katarina
  saradnik u nastavi
92.
 Janković Slobodan
  redovni profesor
93.
 Janjić Vladimir
  vanredni profesor
94.
 Jevđić Jasna
  redovni profesor
 
95.
 Jevtović Andra
  istraživač pripravnik
96.
 Jelić Ratomir
  redovni profesor
97.
 Jeremić Dejan
  vanredni profesor
 
98.
 Jeremić Jovana
  asistent
99.
 Jeremić Nevena
  docent
100.
 Jeftić Ilija
  docent
101.
 Jovanović Dalibor
  asistent
102.
 Jovanović Danijela
  asistent
103.
 Jovanović Zorica
  vanredni profesor
 
104.
 Jovanović Ivan
  vanredni profesor
105.
 Jovanović Marina
  asistent
106.
 Jovanović Milica
  saradnik u nastavi
107.
 Jovanović Mirjana
  redovni profesor
 
108.
 Jovanović Svetlana
  vanredni profesor
 
109.
 Jović Nikola
  istraživač pripravnik
110.
 Jovičić Nemanja
  docent
111.
 Joksimović Jovana
  asistent
 
112.
 Jurišević Milena
  asistent
113.
 Jurišić Vladimir
  redovni profesor
114.
 Jurišić-Skevin Aleksandra
  vanredni profesor
 
115.
 Kanjevac Tatjana
  vanredni profesor
116.
 Knežević Jasmina
  redovni profesor
 
117.
 Knežević-Rangelov Sanja
  asistent
 
118.
 Kovačević Vojin
  istraživač saradnik
119.
 Kovačević Marija
  asistent
 
120.
 Kostić Gordana
  vanredni profesor
 
121.
 Kostić Marina
  vanredni profesor
122.
 Kocić Sanja
  vanredni profesor
123.
 Kočović Aleksandar
  saradnik u nastavi
124.
 Krstić Nebojša
  profesor str. studija
 
125.
 Lazarević Snežana
  istraživač pripravnik
 
126.
 Lazarević Tatjana
  docent
 
127.
 Lazić Dejan
  istraživač saradnik
 
128.
 Lazić Dušica
  predavač
 
129.
 Lazić Zorica
  redovni profesor
130.
 Lončarević Slobodan
  docent
 
131.
 Lukić Aleksandra
  redovni profesor
 
132.
 Lukić Miodrag
  profesor emeritus
 
133.
 Lukić Snežana
  vanredni profesor
 
134.
 Ljujić Biljana
  vanredni profesor
135.
 Manojlović Nedeljko
  redovni profesor
136.
 Marković Marina
  istraživač saradnik
 
137.
 Marković Nenad
  istraživač pripravnik
 
138.
 Marković Slavica
  docent
 
139.
 Matejić Suzana
  redovni profesor
 
140.
 Matić Aleksandar
  docent
 
141.
 Matović Milovan
  redovni profesor
142.
 Mijailović Željko
  vanredni profesor
143.
 Mijailović Milan
  vanredni profesor
 
144.
 Mijailović Nataša
  asistent
 
145.
 Mijajlović Marina
  docent
146.
 Mijatović-Teodorović Ljiljana
  redovni profesor
 
147.
 Miletić-Drakulić Svetlana
  docent
 
148.
 Miletić-Kovačević Marina
  asistent
149.
 Milisavljević Slobodan
  redovni profesor
150.
 Miličić Vesna
  docent
 
151.
 Milovanović Dragan
  redovni profesor
 
152.
 Milovanović Jasmina
  vanredni profesor
153.
 Milovanović Jelena
  docent
 
154.
 Milovanović Marija
  vanredni profesor
 
155.
 Milovanović Olivera
  docent
156.
 Miloradović Vladimir
  redovni profesor
157.
 Milosavljević Zoran
  vanredni profesor
158.
 Milosavljević Isidora
  docent
159.
 Milosavljević Marko
  istraživač saradnik
 
160.
 Milošević Bojan
  asistent
 
161.
 Milošević-Đorđević Olivera
  redovni profesor
162.
 Minić Miloš
  istraživač pripravnik
 
163.
 Mitrović Marina
  vanredni profesor
 
164.
 Mitrović Slobodanka
  vanredni profesor
165.
 Mihajlović Goran
  redovni profesor
 
166.
 Mihaljević Olgica
  docent
167.
 Mladenović Violeta
  docent
168.
 Nešić Jelena
  asistent
 
169.
 Nešić Ljiljana
  profesor str. studija
 
170.
 Nikolić Ivana
  docent
171.
 Nikolić Miloš
  docent
172.
 Nikolić Tamara
  docent
173.
 Nikolić Tomislav
  istraživač saradnik
174.
 Ninković Srđan
  vanredni profesor
 
175.
 Novković Ljiljana
  asistent
 
176.
 Novokmet Slobodan
  redovni profesor
177.
 Obradović Slobodan
  redovni profesor
 
178.
 Ognjanović Neda
  asistent
 
179.
 Pavlović Mladen
  asistent
 
180.
 Pavlović Radiša
  asistent
 
181.
 Pavlović Slađana
  docent
182.
 Pantić Jelena
  docent
183.
 Pantović Vesna
  redovni profesor
 
184.
 Pantović Suzana
  vanredni profesor
185.
 Papić Miloš
  saradnik u nastavi
186.
 Parezanović-Ilić Katarina
  docent
 
187.
 Paunović Milan
  istraživač pripravnik
188.
 Petković Anica
  asistent
189.
 Petrović Dejan
  vanredni profesor
 
190.
 Petrović Ivica
  asistent
191.
 Petrović Marina
  redovni profesor
 
192.
 Petrović Nenad
  docent
 
193.
 Petrović Sara
  istraživač saradnik
194.
 Petrović-Janićijević Mirjana
  redovni profesor
195.
 Peulić Miodrag
  asistent
196.
 Popović Milica
  docent
197.
 Popović Suzana
  naučni saradnik
 
198.
 Popovska-Jovičić Biljana
  docent
 
199.
 Poskurica Mileta
  redovni profesor
 
200.
 Prodanović Nikola
  istraživač pripravnik
 
201.
 Protrka Zoran
  redovni profesor
 
202.
 Ravić Marko
  asistent
203.
 Ravić-Nikolić Ana
  docent
 
204.
 Radević Svetlana
  docent
205.
 Radić Gordana
  vanredni profesor
206.
 Radmanović Branimir
  asistent
 
207.
 Radovanović Dragče
  vanredni profesor
208.
 Radovanović Marija
  asistent
209.
 Radovanović Milan
  asistent
 
210.
 Radovanović Snežana
  docent
 
211.
 Radonjić Katarina
  asistent
212.
 Radosavljević Gordana
  vanredni profesor
213.
 Radosavljević Ivan
  istraživač saradnik
 
214.
 Rakić-Bajić Gorana
  saradnik u nastavi
 
215.
 Raković Ivana
  istraživač pripravnik
 
216.
 Ristić Branko
  vanredni profesor
 
217.
 Ristić Vladimir
  docent
 
218.
 Ristić Gordana
  docent
 
219.
 Rosić Vesna
  asistent
 
220.
 Rosić Gvozden
  redovni profesor
 
221.
 Rosić Mirko
  redovni profesor
 
222.
 Ružić-Zečević Dejana
  istraživač saradnik
 
223.
 Savić Dragana
  asistent sa doktoratom
224.
 Savić Maja
  asistent
225.
 Sazdanović Maja
  docent
 
226.
 Sekulić Marija
  asistent
 
227.
 Sekulić Miona
  saradnik u nastavi
 
228.
 Sekulić Sofija
  saradnik u nastavi
 
229.
 Selaković Dragica
  docent
 
230.
 Simić Ivan
  asistent
231.
 Simić-Vukomanović Ivana
  docent
 
232.
 Simović Aleksandra
  docent
233.
 Simović Stefan
  istraživač pripravnik
234.
 Simović-Marković Bojana
  naučni saradnik
 
235.
 Slović Živana
  asistent
236.
 Sovrlić Miroslav
  docent
237.
 Spasić Marko
  asistent
238.
 Srejović Ivan
  docent
239.
 Sretenović Jasmina
  asistent
240.
 Srećković Miodrag
  asistent
241.
 Srećković Sunčica
  vanredni profesor
242.
 Stajić Dalibor
  asistent
 
243.
 Stanković Vesna
  docent
 
244.
 Stanković Miloš
  istraživač pripravnik
 
245.
 Stanojević-Pirković Marijana
  docent
 
246.
 Stevanović Jelena
  istraživač pripravnik
 
247.
 Stefanović Srđan
  docent
248.
 Stojadinović Dobrivoje
  docent
 
249.
 Stojadinović Miroslav
  redovni profesor
 
250.
 Stojanović Bojan
  istraživač saradnik
 
251.
 Stojanović Bojana
  asistent
252.
 Stojić Vladislava
  asistent
253.
 Stojković Miodrag
  redovni profesor
254.
 Stojković-Anđelković Anđelka
  vanredni profesor
 
255.
 Stolić Radojica
  vanredni profesor
256.
 Tanasković Irena
  redovni profesor
 
257.
 Tanasković-Stanković Sanja
  istraživač saradnik
 
258.
 Todorović Danijela
  docent
 
259.
 Todorović Dušan
  istraživač pripravnik
260.
 Todorović Željko
  istraživač pripravnik
261.
 Todorović Miloš
  docent
 
262.
 Tomašević Miloje
  vanredni profesor
263.
 Tomić-Lučić Aleksandra
  vanredni profesor
264.
 Tomović Dušan
  asistent
265.
 Tomović Jovica
  asistent
266.
 Tomović Marina
  docent
267.
 Tončev Gordana
  redovni profesor
 
268.
 Tončev Slavčo
  docent
 
269.
 Ćupurdija Vojislav
  asistent
270.
 Folić Marko
  vanredni profesor
271.
 Folić Nevena
  asistent
272.
 Canković Marija
  saradnik u nastavi
 
273.
 Cvetković Aleksandar
  docent
 
274.
 Cupara Snežana
  redovni profesor
 
275.
 Čanović Petar
  docent
276.
 Čanović Predrag
  redovni profesor
 
277.
 Čekerevac Ivan
  vanredni profesor
 
278.
 Sarenac-Vulović Tatjana
  docent
 
279.
 Sorak Marija
  docent
 
280.
 Pejčić Ana
  istraživač MNTR
 
281.
 Miloradović Dragana
  istraživač MNTR
 
282.
 Miloradović Dragica
  istraživač MNTR
 
283.
 Jovanović Marina
  istraživač MNTR
 
284.
 Dimitrijević-Stojanović Milica
  istraživač MNTR
 
285.
 Stepović Miloš
  istraživač MNTR
 
286.
 Matić Sanja
  istraživač MNTR
 
287.
 Milosavljević Miloš
  istraživač MNTR
 
288.
 Stanković Ana
  istraživač MNTR
 
289.
 Draginić Nevena
  istraživač MNTR
 
290.
 Poskurica Mina
  istraživač MNTR
 
291.
 Krstić Kristijan
  istraživač MNTR
 
292.
 Jevtić Milica
  istraživač MNTR
 
293.
 Rajković Zlata
  istraživač MNTR
 
294.
 Janković Vladimir
  istraživač MNTR