АКТУЕЛНО  
 


ОБАВЕШТЕЊЕ

Летњи распуст почиње 29 јула, а завршава се закључно са 25. авгусгом 2019. године. У том периоду, у складу са објективним потребама, организоваће се процес рада у договору са непосредним руководиоцима.. Одлуку можете погледати овде.


ФМН НА ШАНГАЈСКОЈ ЛИСТИ

Универзитет у Крагујевцу по први пут на Шангајској листи најбољих у 2019. години, за област Медицина-Клиничка медицина.
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу је својим научно-наставним рад-ом и постигнутим резултатима препознат од стране најреле-вантнијих светских институција. Опширније погледајте овде.


MEXT 2020 - СТИПЕНДИЈЕ ВЛАДЕ ЈАПАНА

Амбасада Јапана обавештава све заинтересоване кандидате у Републици Србији да од понедељка, 22. априла 2019. године почиње конкурс за МЕXТ (Министарство образова-ња, спорта, науке и технологије Владе Јапана) стипендије за 2020. годину за студенте из Републике Србије.
Опширније погледајте овде.


ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА НАСТАВОМ

Закључци Већа семестара и одлуке Колегијума Факултета можете погледати овде.


УПУТСТВО ЗА НАВОЂЕЊЕ АФИЛИЈАЦИЈЕ

Упутство за навођење афилија-ције приликом писања научног рада запослених погледајте овде


АКАДЕМСКИ
календар
2.7.2019. - Изазови интерпрофесионалног приступа пацијенту са полиморбидитетом у примарној здравственој заштити
ОБУКA ЗА САВЕТНИКА
ЗА ХЕМИКАЛИЈЕИстраживање о
миграцијама
студенатаSerbian Journal of Experimental
and Clinical ResearchSerbian Journal of Experimental and Clinical Research
Current Issue
Vol.20 no. 2

Review Paper

OLEIC ACID - HEALTH BENEFITS AND STATUS IN PLASMA PHOSPHOLIPIDS IN THE SERBIAN POPULATION

Original Scientific Article

GLYCOREGULATION DURING PREGNANCY

EVALUATION OF SAFETY AND SUCCESSFULNESS OF THE COIL EMBOLIZATION OF INTRACRANIAL ANEURYSMS

THE FACTORS THAT DETERMINE REPRODUCTIVE HEALTH CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS IN SERBIA

OXIDATIVE STRESS PARAMETERS AFTER ABDOMINAL HYSTERECTOMY AND THEIR RELATIONSHIPS WITH QUALITY OF RECOVERY

ATHEROGENIC IMPACT OF HOMOCYSTEINE: CAN HMG-COA REDUCTASE INHIBITORS ADDITIONALLY INFLUENCE HYPERHOMOCYSTEINAEMIA?

QUALITY OF LIFE AND ANXIETY IN MILITARY PERSONNEL

PECULIARITIES OF FREE-RADICAL PROCESSES AND NEUROPSYCHOLOGICAL STATUS IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS AND POSSIBILITY OF CORRECTING THEIR IMPAIRMENTS WITH ANTIOXIDANT THERAPY

Literature Review

DEVELOPING CHARACTERISTICS AND COMPETENCES OF A HEALTH CARE MANAGER: LITERATURE REVIEW

Review Paper

FORENSIC GENETICS AND GENOTYPING

Case Report

DIFFICULTIES IN THE DIAGNOSIS OF INCLUSION BODY MYOSITIS - CASE REPORT

SWOLLEN SCAPULA AS THE FIRST CLINICAL FEATURE OF DISSEMINATED MALIGNANT DISEASE

Current Issue Vol.20 no. 1КОНКУРС ЗА УПИС НА
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ –
ДОКТОРСКА ШКОЛА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
у школској 2019/2020. години

Факултет медицинских наука Универзитетa у Крагујевцу објављује Конкурс за упис на докторске академске студије – докторска школа – медицинске науке у школској 2019/2020. години.

Докторске академске студије су студије трећег степена за стицање научног назива доктор медицинских наука и реализују се у оквиру Докторске школе. Студијски програм докторских студија остварује се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ).

На прву годину докторских академских студија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 98 студената, и то:
- 6 студената чије се студије финансирају из буџета и
- 92 самофинансирајућа студента.

Услови за упис

У прву годину докторских студија – докторска школа – медицинске науке може се уписати лице са завршеним факултетом из области медицинских наука ( медицина, фармација, стоматологија), завршеним дефектолошким факултетима, природно-математичким факултетима (мастер хемија, биологија), факултетима физичке културе, филозофским факултетима ( мастер психологије), биолошким факултетима, ветеринарским факултетима, универзитетским департманима за биомедицинске науке, које је стекло најмање 300 односно 360 ЕСПБ на интегрисаним академским студијама.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде


КОНКУРС ЗА УПИС НА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
– МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
у школској 2019/2020. години

На прву годину мастер академских студија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 88 самофинансирајућих студената.

У прву годину мастер академских студија – менаџмент у систему здравствене заштите може се уписати лица са завршеним:
- Основним академским студијама у оствареном обиму од најмање 240 ЕСПБ (економије, права, менаџмента)
- Интегрисаним академским студијама (медицине, фармације, стоматологије)

Комплетан текст конкурса можете погледати овде

КОНКУРС ЗА УПИС НА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ
у школској 2019/2020. години

Специјалистичке академске студије су студије другог степена за стицање назива специјалиста фармације. Студијски програм специјалистичких академских студија остварује се у току једне године у укупном обиму од 60 ЕСПБ.

На прву годину специјалистичких академских студија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 48 студената.

Школарина за специјалистичке академске студије износи 150.000,00 динара и може се уплатити у 3 једнаке рате.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде

ПРОГРАМ ЗА ИЗВРСНЕ ПРОЈЕКТЕ
МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

Фонд за науку Републике Србије расписао је јавни позив за финансирање пројеката у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача – ПРОМИС.

Програм је намењен изврсним пројектима младих истраживача, у раној фази каријере.

Циљеви Програма су: укључивање изврсних младих истраживача у научноистраживачки рад, јачање професионалних капацитета младих истраживача у раној фази каријере, оспособљавање младих доктора наука за руковођење пројектима, оспособљавање младих истраживача за конкурисање за друге истраживачке и развојне пројекте на националном и међународном нивоу, посебно у Европској Унији, креирање нових пројектних тимова, подршка изврсним идејама и подршка научноистраживачком раду који ће позитивно утицати на друштво и привреду.

Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима.

Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме. Програм омогућава младим докторима наука да дефинишу сопствене програме истраживања, оформе сопствене тимове и сарађују са одговарајућим лабораторијама и истраживачким центрима у Србији и свету.

Пријаве пројеката на овај јавни позив подносе се искључиво у електронској форми, најкасније у понедељак 02.09.2019. године до 23.59 часова по средњоевропском времену, попуњавањем пројектне пријаве преко портала за еУправу Републике Србије: https://www.euprava.gov.rs/eusluge.

Опширније погледајте овде


Нови број часописа SJECR
Vol 20 no. 2

Конкурс за упис на докторске академске студије – Докторска школа - медицинске науке у шк. 2019/2020. (НОВО)
Конкурс за упис на Мастер академске студије - менаџмент у систему здравствене заштите у шк. 2019/2020. (НОВО)
Конкурс за упис на Специјалистичке академске студије – специјалиста фармације здравствене заштите у шк. 2019/2020. (НОВО)
6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS) (Second Announcement, Vrnjacka Banja/Serbia, September 11-14, 2019.)
УНКГ по први пут на Шангајској листи најбољих у 2019. години, за област медицина-клиничка медицина
Наставници ФМН гости универзитета Васил Голдиш у Араду
Студенти ФМН освојили три сесије у Бања Луци
ФМН добио нове чланове Алумни клуба
Уручено признање ''Капетан Миша Анастасијевић'' декану ФМН
3rd International Conference on Bioethics in the New Age of Science (Call for papers 10-11 October 2019)
Announcement for Award Competitions at the Joint Meeting of IACS-North American and European Sections in Banja, Vrnjacka, Serbia (September 11-14, 2019).
Почела реализација заједничког пројекта ФМН и ''И.М.СЕЧЕНОВ'' универзитета из Москве
Продубљивање сарадње ФМН и Каролинска института из Шведске

Хоћу-нећу баш тај факултет

Обука за саветника за хемикалије и полагање испита за обнову лиценце за саветника за хемикалије
СУДСКА МЕДИЦИНА
(распоред практичног испита уторак, 09.07.2019.)

Распоред практичног испита из судске медицине погледајте овде. (НОВО)


НЕУРОЛОГИЈА
(јулски испитни рок)

Обавештавају се студенти ИАСМ да ће извлачење за практични испит (завршна провера вештина) и поправни модулски тестови бити одржани 8.7.2019. у 11:10 часова на Факултету у Великој сали, и непосредно након тога (8.7.2019) и сутрадан (9.7.2019) ће бити одржан практични испит на Клиници за неурологији (детаљније информа-ције студенти ће добити на извлачењу).
Опширније погледајте овде (НОВО)


Остале информације погледајте овде

ОДБРАНА ЗАВРШНИХ (ДИПЛОМСКИХ) РАДОВА

Обавештење о терминима Одбрана завршних (дипломских) радова на ИАС фармације погледајте овде

Спискове студената са сатницама полагања погледајте овде (НОВО)


МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 1
(термин предиспитих консултација)

Обавештавају се студенти да ће предиспитне консултације из предмета Медицинска хемија 1 бити одржане 05.07.2019. године (петак) од 10:30 до 11:30 часова у Жутој сали (С35).


Остале информације погледајте овде

ЗДРАВСТВЕНА ЕКОНОМИЈА
(промена сале за предавања)

Због заузетости сале на 8. спрату КЦ Крагујевац, предавања из предмета Здравствена економија предвиђена 17.5.2019. године одржаће се у сали на Интерној клиници од 14.00 - 15.30 часова. (НОВО)


УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ
(промена термина наставе)

Настава у XI недељи из предмета Ургентна стања у стоматологији планирана за 3.5.2019. године одржаће се у XIV недељи наставе у термину од 8.00 часова у Сали 2 на Стоматологији.(НОВО)


Остале информације погледајте овде

ИНФОРМАТИКА У ЗДРАВСТВУ
(обавештење)

Обавештавају се студенти друге године основних струковних студија да је дошло до промене термина испита из предмета Информатика у здравству. Испит ће се одржати у уторак 25.06.2019. године у следећим терминима: 13:30-16:00 Струковни физиотерапеути, 16:00-18:30 Струковне медицинске сестре/техничари (НОВО)


ГЕРИЈАТРИЈА СА НЕГОМ
(упис оцена и потписивање индекса)

Упис оцена и потписивање индекса из предмета Геријатрија са негом обавиће се 20.6. у 11.00 часова на 3. спрату Интерне клинике. (НОВО)


Остале информације погледајте овде

КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ДОКТОРСКА ШКОЛА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
у школској 2019/2020. године

Комплетан текст конкурса можете погледати овде (НОВО)


Остале информације погледајте овде
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ

КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Факултет медицинских наука рaсписао је Конкурс за упис на специјалистичке студије – специја-листа фармације у школској 2019/2020. години.

Опширније погледајте овде. (НОВО)


ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА

Информаторе (силабусе) предмета погледајте овде.


Остале информације погледајте овде

КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

Факултет медицинских наука рaсписао је КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ у школској 2018/2019. години.

Рок за пријаву на конкурс је до 15.5.2019. године
Све информације кандидати могу добити у Одељењу за постдипломске студије, путем телефона 034/306-800 лок. 124.

Опширније погледајте овде. (НОВО)


Остале информације погледајте овде

МАСТЕР МЕНАЏЕР У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
интердисциплинарни
студијски програм

КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(у школској 2019/2020)

На прву годину мастер академских студија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 88 самофинансирајућих студената.

Детаљније погледајте овде (НОВО)


АКТУЕЛНОСТИ
Најновије вести и конкурси
везани за научно истраживачки рад


ЦЕНТАР ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ
Центар за молекулску медицину и
истраживање матичних ћелија


ПРОЈЕКТИ
Пројекти који се тренутно реализују
Архива ЈУНИОР пројеката

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА
Актуелности из Центара

ДОКУМЕНТА И ПЛАНОВИ НИР-а
Документа потребна за пријаву
пројеката

АКТУЕЛНОСТИ
Најновије вести из Центра, најаве лабораторијских састанака и жур-нал клубова

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ
Оснивање Центра
Организација Центра
Делатности Центра
Истраживачи у Центру

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА
Резултати пројеката Центра

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Међународна сарадња и
организација научних скупова

Студентске летње стручне праксе (НОВО)

Опширније погледајте овде

Остале вести у вези са програмима PhD и мастер студија, летњих школа погледајте овде

Корисне информације у вези са ступендијама можете наћи и на сајту Центра за развој каријере и саветовање студената овде