Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
 Анђелковић Марија
  доцент
2.
 Анђелковић Небојша
  ванредни професор
 
3.
 Арсенијевић Александар
  доцент
 
4.
 Арсенијевић Небојша
  редовни професор
5.
 Арсенијевић Слободан
  редовни професор
 
6.
 Арсенијевић Петар
  доцент
 
7.
 Бабић Горан
  ванредни професор
 
8.
 Барјактаревић Ана
  доцент
9.
 Баскић Дејан
  ванредни професор
10.
 Белић Бранислав
  ванредни професор
 
11.
 Боровчанин Милица
  доцент
12.
 Варјачић Мирјана
  редовни професор
 
13.
 Васиљевић Драган
  доцент
 
14.
 Векић Берислав
  ванредни професор
 
15.
 Вељковић Миодраг
  ванредни професор
 
16.
 Веселиновић Мирјана
  доцент
 
17.
 Војиновић Радиша
  доцент
18.
 Воларевић Владислав
  ванредни професор
 
19.
 Воларевић Ана
  доцент
 
20.
 Вујић Ана
  доцент
21.
 Вулетић Биљана
  ванредни професор
 
22.
 Вуловић Татјана
  доцент
 
23.
 Вуловић Дејан
  ванредни професор
 
24.
 Вуловић Маја
  ванредни професор
25.
 Газивода Драган
  доцент
26.
 Гајовић Олгица
  ванредни професор
 
27.
 Давидовић Горан
  ванредни професор
 
28.
 Димитријевић Александра
  ванредни професор
 
29.
 Дондур Вера
  редовни професор
 
30.
 Ђоковић Данијела
  доцент
 
31.
 Ђоновић Нела
  редовни професор
32.
 Ђорђевић Наташа
  ванредни професор
 
33.
 Ђорђевић Душица
  ванредни професор
34.
 Ђукић Светлана
  доцент
 
35.
 Ђукић Александар
  редовни професор
36.
 Ђурђевић Предраг
  ванредни професор
 
37.
 Ђурић Јанко
  редовни професор
 
38.
 Ђурић Душан
  редовни професор
39.
 Ердевички Љиљана
  ванредни професор
 
40.
 Живановић Александар
  редовни професор
 
41.
 Живановић-Мачужић Ивана
  ванредни професор
 
42.
 Живанчевић-Симоновић Снежана
  редовни професор
43.
 Живић Љубица
  ванредни професор
 
44.
 Живковић Марија
  доцент
 
45.
 Живковић Владимир
  доцент
 
46.
 Зарић Милан
  доцент
47.
 Здравковић Наташа
  доцент
 
48.
 Здравковић Небојша
  редовни професор
49.
 Здравковић Владимир
  доцент
 
50.
 Зелен Иванка
  ванредни професор
51.
 Зечевић-Луковић Тања
  доцент
 
52.
 Игњатовић-Ристић Драгана
  редовни професор
53.
 Игрутиновић Зоран
  ванредни професор
 
54.
 Илић Милена
  редовни професор
 
55.
 Ирић-Ћупић Виолета
  доцент
 
56.
 Јагић Никола
  ванредни професор
 
57.
 Јаковљевић Михајло
  ванредни професор
58.
 Јаковљевић Владимир
  редовни професор
59.
 Јанковић Слободан
  редовни професор
60.
 Јанчић Снежана
  редовни професор
 
61.
 Јањић Владимир
  ванредни професор
 
62.
 Јевђић Јасна
  редовни професор
 
63.
 Јелић Ратомир
  редовни професор
64.
 Јеремић Дејан
  ванредни професор
 
65.
 Јеремић Невена
  доцент
66.
 Јефтић Илија
  доцент
 
67.
 Јовановић Светлана
  ванредни професор
 
68.
 Јовановић Зорица
  ванредни професор
 
69.
 Јовановић Иван
  ванредни професор
70.
 Јовановић Мирјана
  редовни професор
 
71.
 Јовичић Немања
  доцент
72.
 Јуришић Владимир
  редовни професор
73.
 Јуришић-Шкевин Александра
  ванредни професор
 
74.
 Кањевац Татјана
  ванредни професор
75.
 Кнежевић Јасмина
  редовни професор
 
76.
 Костић Гордана
  доцент
 
77.
 Костић Марина
  ванредни професор
78.
 Коцић Сања
  ванредни професор
 
79.
 Крстић Небојша
  професор стр. студија
 
80.
 Лазаревић Татјана
  доцент
 
81.
 Лазић Зорица
  редовни професор
82.
 Лазић Душица
  предавач
 
83.
 Лончаревић Слободан
  доцент
 
84.
 Лукић Александра
  редовни професор
 
85.
 Лукић Миодраг
  професор емеритус
 
86.
 Лукић Снежана
  ванредни професор
 
87.
 Љујић Биљана
  доцент
 
88.
 Манојловић Недељко
  редовни професор
89.
 Марковић Славица
  доцент
 
90.
 Матејић Сузана
  редовни професор
 
91.
 Матић Александар
  доцент
 
92.
 Матовић Милован
  редовни професор
93.
 Мијаиловић Жељко
  ванредни професор
 
94.
 Мијаиловић Милан
  ванредни професор
 
95.
 Мијајловић Марина
  доцент
 
96.
 Мијатовић-Теодоровић Љиљана
  редовни професор
 
97.
 Милетић-Дракулић Светлана
  доцент
 
98.
 Милисављевић Слободан
  редовни професор
 
99.
 Миличић Весна
  доцент
 
100.
 Миловановић Јелена
  доцент
 
101.
 Миловановић Марија
  ванредни професор
 
102.
 Миловановић Оливера
  доцент
103.
 Миловановић Драган
  редовни професор
 
104.
 Миловановић Јасмина
  ванредни професор
 
105.
 Милорадовић Владимир
  редовни професор
106.
 Милосављевић Зоран
  ванредни професор
107.
 Милосављевић Исидора
  доцент
108.
 Милошевић-Ђорђевић Оливера
  редовни професор
109.
 Митровић Слободанка
  ванредни професор
110.
 Митровић Марина
  ванредни професор
 
111.
 Михајловић Горан
  редовни професор
 
112.
 Михаљевић Олгица
  доцент
113.
 Младеновић Виолета
  доцент
114.
 Нешић Љиљана
  професор стр. студија
 
115.
 Николић Милош
  доцент
 
116.
 Николић Радивоје
  доцент
 
117.
 Николић Ивана
  доцент
 
118.
 Николић Тамара
  доцент
119.
 Нинковић Срђан
  ванредни професор
 
120.
 Новокмет Слободан
  ванредни професор
121.
 Обрадовић Слободан
  редовни професор
 
122.
 Павловић Слађана
  доцент
123.
 Пантић Јелена
  доцент
124.
 Пантовић Сузана
  ванредни професор
125.
 Пантовић Весна
  редовни професор
 
126.
 Парезановић-Илић Катарина
  доцент
 
127.
 Петровић Марина
  редовни професор
 
128.
 Петровић Дејан
  ванредни професор
 
129.
 Петровић Ненад
  доцент
 
130.
 Петровић-Јанићијевић Мирјана
  редовни професор
 
131.
 Поповић Сузана
  научни сарадник
 
132.
 Поповић Милица
  доцент
133.
 Поповска-Јовичић Биљана
  доцент
 
134.
 Поскурица Милета
  редовни професор
 
135.
 Протрка Зоран
  ванредни професор
 
136.
 Равић-Николић Ана
  доцент
 
137.
 Радевић Светлана
  доцент
 
138.
 Радић Гордана
  ванредни професор
139.
 Радовановић Драгче
  ванредни професор
140.
 Радовановић Снежанa
  доцент
 
141.
 Радоњић Весела
  доцент
 
142.
 Радосављевић Гордана
  ванредни професор
143.
 Ристић Владимир
  доцент
 
144.
 Ристић Гордана
  доцент
 
145.
 Ристић Бранко
  ванредни професор
 
146.
 Росић Мирко
  редовни професор
 
147.
 Росић Гвозден
  редовни професор
 
148.
 Саздановић Маја
  доцент
 
149.
 Симић-Вукомановић Ивана
  доцент
 
150.
 Симовић Александра
  доцент
 
151.
 Симовић-Марковић Бојана
  научни сарадник
 
152.
 Соврлић Мирослав
  доцент
153.
 Срејовић Иван
  доцент
154.
 Станојевић-Пирковић Маријана
  доцент
 
155.
 Стефановић Срђан
  доцент
156.
 Стојадиновић Мирослав
  ванредни професор
 
157.
 Стојадиновић Добривоје
  доцент
 
158.
 Стојковић Миодраг
  редовни професор
 
159.
 Стојковић-Анђелковић Анђелка
  ванредни професор
 
160.
 Столић Радојица
  ванредни професор
161.
 Танасковић Ирена
  редовни професор
 
162.
 Тодоровић Данијела
  доцент
 
163.
 Тодоровић Зоран
  ванредни професор
 
164.
 Тодоровић Милош
  доцент
 
165.
 Томашевић Милоје
  ванредни професор
166.
 Томић-Лучић Александра
  ванредни професор
167.
 Томовић Марина
  доцент
168.
 Тончев Гордана
  ванредни професор
 
169.
 Тончев Славчо
  доцент
 
170.
 Фолић Марко
  ванредни професор
171.
 Цветковић Александар
  доцент
 
172.
 Цупара Снежана
  ванредни професор
 
173.
 Чановић Петар
  доцент
 
174.
 Чановић Предраг
  s