Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти
   истраживачи МНТР 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
 Анђелковић Марија
  доцент
2.
 Анђелковић Небојша
  ванредни професор
3.
 Арсенијевић Милош
  доцент
4.
 Арсенијевић Небојша
  редовни професор
5.
 Арсенијевић Петар
  доцент
6.
 Арсенијевић Слободан
  редовни професор
7.
 Бабић Горан
  доцент
8.
 Барјактаревић Ана
  доцент
9.
 Баскић Дејан
  ванредни професор
10.
 Белић Бранислав
  доцент
 
11.
 Боровчанин Милица
  доцент
12.
 Варјачић Мирјана
  редовни професор
13.
 Васиљевић Драган
  доцент
14.
 Васовић Мирослав
  доцент
15.
 Векић Берислав
  ванредни професор
16.
 Веселиновић Мирјана
  доцент
17.
 Војиновић Радиша
  доцент
18.
 Воларевић Ана
  доцент
19.
 Воларевић Владислав
  ванредни професор
20.
 Вујић Ана
  доцент
21.
 Вулетић Биљана
  редовни професор
22.
 Вуловић Дејан
  ванредни професор
23.
 Вуловић Маја
  ванредни професор
24.
 Вуловић Татјана
  доцент
25.
 Вучићевић Ксенија
  доцент
26.
 Газдић Марина
  доцент
27.
 Гајовић Олгица
  ванредни професор
28.
 Грбовић Вена
  професор стр. студија
 
29.
 Давидовић Горан
  ванредни професор
30.
 Даговић Александар
  доцент
31.
 Димитријевић Александра
  ванредни професор
32.
 Дондур Вера
  редовни професор
33.
 Ђоновић Нела
  редовни професор
34.
 Ђорђевић Душица
  ванредни професор
35.
 Ђорђевић Наташа
  редовни професор
36.
 Ђукић Александар
  редовни професор
37.
 Ђукић Светлана
  ванредни професор
38.
 Ђурић Душан
  редовни професор
39.
 Ђурић Јанко
  редовни професор
40.
 Ђурђевић Предраг
  редовни професор
41.
 Ердевички Љиљана
  ванредни професор
42.
 Живановић Александар
  редовни професор
43.
 Живановић-Мачужић Ивана
  ванредни професор
44.
 Живанчевић-Симоновић Снежана
  редовни професор
45.
 Живић Љубица
  ванредни професор
46.
 Живковић Владимир
  ванредни професор
47.
 Живковић Марија
  доцент
48.
 Зарић Милан
  доцент
49.
 Здравковић Владимир
  доцент
50.
 Здравковић Немања
  доцент
51.
 Здравковић Наташа
  ванредни професор
52.
 Здравковић Небојша
  редовни професор
53.
 Зелен Иванка
  ванредни професор
54.
 Зечевић-Луковић Тања
  доцент
55.
 Зорнић Ненад
  доцент
56.
 Игњатовић-Ристић Драгана
  редовни професор
57.
 Игрутиновић Зоран
  ванредни професор
58.
 Илић Милена
  редовни професор
59.
 Ирић-Ћупић Виолета
  ванредни професор
60.
 Јаковљевић Владимир
  редовни професор
61.
 Јаковљевић Михајло
  редовни професор
62.
 Јанковић Слободан
  редовни професор
63.
 Јањић Владимир
  ванредни професор
64.
 Јевђић Јасна
  редовни професор
65.
 Јелић Ратомир
  редовни професор
66.
 Јеремић Дејан
  ванредни професор
67.
 Јеремић Невена
  доцент
68.
 Јефтић Илија
  доцент
69.
 Јовановић Зорица
  ванредни професор
70.
 Јовановић Иван
  ванредни професор
71.
 Јовановић Марина
  доцент
72.
 Јовановић Мирјана
  редовни професор
73.
 Јовановић Светлана
  ванредни професор
74.
 Јовичић Немања
  доцент
75.
 Јоксимовић Јована
  доцент
76.
 Јуришић Владимир
  редовни професор
77.
 Јуришић-Шкевин Александра
  ванредни професор
78.
 Кањевац Татјана
  ванредни професор
79.
 Кнежевић Јасмина
  редовни професор
80.
 Костић Гордана
  ванредни професор
81.
 Костић Марина
  ванредни професор
82.
 Коцић Сања
  ванредни професор
83.
 Крстић Небојша
  професор стр. студија
84.
 Лазаревић Татјана
  доцент
85.
 Лазић Душица
  предавач
86.
 Лазић Зорица
  редовни професор
87.
 Лончаревић Слободан
  доцент
88.
 Лукић Александра
  редовни професор
89.
 Лукић Миодраг
  професор емеритус
90.
 Лукић Снежана
  ванредни професор
91.
 Љујић Биљана
  ванредни професор
92.
 Манојловић Недељко
  редовни професор
93.
 Марковић Славица
  доцент
94.
 Матејић Сузана
  редовни професор
95.
 Матић Александар
  доцент
96.
 Матовић Милован
  редовни професор
97.
 Мијаиловић Жељко
  ванредни професор
98.
 Мијаиловић Милан
  ванредни професор
99.
 Мијајловић Марина
  доцент
100.
 Мијатовић-Теодоровић Љиљана
  редовни професор
101.
 Милетић-Дракулић Светлана
  ванредни професор
102.
 Милисављевић Слободан
  редовни професор
103.
 Миличић Весна
  доцент
104.
 Миловановић Драган
  редовни професор
105.
 Миловановић Јасмина
  ванредни професор
106.
 Миловановић Јелена
  доцент
107.
 Миловановић Марија
  ванредни професор
108.
 Миловановић Оливера
  доцент
109.
 Милорадовић Владимир
  редовни професор
110.
 Милосављевић Зоран
  ванредни професор
111.
 Милосављевић Исидора
  доцент
112.
 Милошевић-Ђорђевић Оливера
  редовни професор
113.
 Митровић Марина
  редовни професор
114.
 Митровић Слободанка
  ванредни професор
115.
 Михајловић Горан
  редовни професор
116.
 Михаљевић Олгица
  доцент
117.
 Младеновић Виолета
  доцент
118.
 Нешић Љиљана
  професор стр. студија
119.
 Николић Ивана
  доцент
120.
 Николић Милош
  доцент
121.
 Николић Тамара
  доцент
122.
 Нинковић Срђан
  ванредни професор
123.
 Новковић Љиљана
  доцент
124.
 Новокмет Слободан
  редовни професор
125.
 Обрадовић Слободан
  редовни професор
126.
 Павловић Радиша
  доцент
127.
 Павловић Слађана
  доцент
128.
 Пантић Јелена
  ванредни професор
129.
 Пантовић Весна
  редовни професор
130.
 Пантовић Сузана
  ванредни професор
131.
 Парезановић-Илић Катарина
  доцент
132.
 Петровић Дејан
  редовни професор
133.
 Петровић Марина
  редовни професор
134.
 Петровић Ненад
  доцент
135.
 Петровић-Јанићијевић Мирјана
  редовни професор
136.
 Поповић Милица
  доцент
137.
 Поповић Сузана
  научни сарадник
138.
 Поповска-Јовичић Биљана
  доцент
139.
 Поскурица Милета
  редовни професор
140.
 Протрка Зоран
  редовни професор
141.
 Равић-Николић Ана
  доцент
142.
 Радевић Светлана
  доцент
143.
 Радић Гордана
  ванредни професор
144.
 Радовановић Драгче
  ванредни професор
145.
 Радовановић Снежанa
  доцент
146.
 Радосављевић Гордана
  ванредни професор
147.
 Ристић Бранко
  редовни професор
148.
 Ристић Владимир
  доцент
149.
 Ристић Гордана
  доцент
150.
 Росић Гвозден
  редовни професор
151.
 Росић Мирко
  редовни професор
152.
 Ружић-Зечевић Дејана
  доцент
153.
 Саздановић Маја
  доцент
154.
 Саздановић Предраг
  доцент
 
155.
 Селаковић Драгица
  доцент
156.
 Симић-Вукомановић Ивана
  доцент
157.
 Симовић Александра
  доцент
158.
 Симовић-Марковић Бојана
  научни сарадник
159.
 Соврлић Мирослав
  доцент
160.
 Спасић Марко
  доцент
161.
 Срејовић Иван
  доцент
162.
 Срећковић Сунчица
  ванредни професор
163.
 Станковић Весна
  ванредни професор
164.
 Станојевић-Пирковић Маријана
  доцент
165.
 Стефановић Срђан
  доцент
166.
 Стојадиновић Добривоје
  доцент
167.
 Стојадиновић Мирослав
  редовни професор
168.
  Стојановић Јасмина
  доцент
[ - нд - ]
 
169.
 Стојковић Миодраг
  редовни професор
170.
 Стојковић-Анђелковић Анђелка
  ванредни професор
171.
 Столић Радојица
  ванредни професор
172.
 Танасковић Ирена
  редовни професор
173.
 Тодоровић Данијела
  доцент
174.
 Тодоровић Милош
  доцент
175.
 Томашевић Милоје
  ванредни професор
176.
 Томић-Лучић Александра
  редовни професор
177.
 Томовић Марина
  ванредни професор
178.
 Тончев Гордана
  редовни професор
179.
 Тончев Славчо
  доцент
180.
 Фолић Марко
  ванредни професор
181.
 Цветковић Александар
  доцент
182.
 Цупара Снежана
  редовни професор
183.
 Чановић Петар
  доцент
184.
 Чановић Предраг
  редовни професор
185.
 Чекеревац Иван
  ванредни професор
186.
 Шаренац-Вуловић Татјана
  доцент
187.
 Шорак Марија
  доцент