Тренутно сте на:
 
Комисије факултета
  Комисија за уређивање   сајта Факултета
 

Повезани садржаји:
 
Комисија за постд. студије и
  научно-истраживачки рад
Комисија за акредитацију
Комисија за обезбеђивање
  квалитета
Комисијa за издав. делатност
Комисија за уређење сајта
Комисија за заштиту
  добробити огледних
  животиња
Комисија за снагу и дизајн
  студије
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
Комисија за уређење сајта факултета
 

 

Састав Комисије::

- Проф. др Небојша Здравковић, председник
- Проф. др Владимир Јаковљевић, члан
- Доц. др Иван Срејовић, члан
- асс. Владислава Стојић, члан
- Милан Милојевић, члан