Тренутно сте на:
 
Комисије факултета
  Комисија за уређивање   сајта Факултета
 

Повезани садржаји:
 
Комисија за постд. студије и
  научно-истраживачки рад
Комисија за акредитацију
Комисија за обезбеђивање
  квалитета
Комисијa за издав. делатност
Комисија за уређење сајта
Комисија за заштиту
  добробити огледних
  животиња
Комисија за снагу и дизајн
  студије
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
Комисија за уређивање сајта факултета
 

 

Уредништво сајта:

- Проф. др Предраг Чановић, главни и одговорни уредник
- Проф. др Небојша Здравковић, заменик главног и одговорног уредника
- Проф. др Татјана Кањевац, уредник странице
- Проф. др Владимир Јаковљевић, уредник странице
- Проф. др Иван Јовановић, уредник странице
- Снежана Ивезић, уредник странице

Комисија за оперативно техничке послове и припрему података из ресора уредника страница:

- Проф. др Гордана Радосављевић
- Милан Милојевић
- мр Владимир Вукадиновић
- Немања Ћирић


Координатор између Уредништва и Комисија:
Проф. др Небојша Арсенијевић