Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Наставно особље факултета
  
Избори наставника и сарадника
 

 Извештаји за избор сарадника Факултета (на увид јавности на сајту Факултета)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање сарадника Факултета можете преузети овде.


 Извештаји за избор наставника Факултета (на увид јавности на сајту Универзитета)

УПУТСТВО КАТЕДРАМА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ обрасца о испуњености услова за избор у звање наставника можете преузети овде.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета можете преузети овде.