Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
 Азањац Ана
  истраживач сарадник
2.
 Алексић Дејан
  истраживач приправник
3.
 Анђелковић Марија
  доцент
4.
 Анђелковић Небојша
  ванредни професор
 
5.
 Арсенијевић Александар
  доцент
 
6.
 Арсенијевић Небојша
  редовни професор
7.
 Арсенијевић Слободан
  редовни професор
 
8.
 Арсенијевић Милош
  истраживач сарадник
9.
 Арсенијевић Неда
  истраживач сарадник
 
10.
 Арсенијевић Петар
  доцент
 
11.
 Ацовић Александар
  сарадник у настави
12.
 Бабић Горан
  ванредни професор
 
13.
 Барјактаревић Ана
  доцент
14.
 Баскић Дејан
  ванредни професор
15.
  Базић-Сретеновић Данијела
  истраживач приправник
[ - нд - ]
 
16.
 Белић Бранислав
  ванредни професор
 
17.
 Бојић Сања
  асистент
 
18.
 Боровчанин Милица
  доцент
19.
 Бошковић-Матић Татјана
  асистент
 
20.
 Брадић Јована
  асистент
21.
 Букоњић Андриана
  асистент
 
22.
 Варјачић Мирјана
  редовни професор
 
23.
 Васиљевић Драган
  доцент
 
24.
 Васовић Мирослав
  истраживач сарадник
25.
 Векић Берислав
  ванредни професор
 
26.
 Величковић Стефан
  клинички асистент
 
27.
 Вељковић Миодраг
  ванредни професор
 
28.
 Веселиновић Мирјана
  доцент
 
29.
 Весић Катарина
  истраживач сарадник
30.
 Витошевић Кaтарина
  истраживач приправник
 
31.
 Војиновић Радиша
  доцент
32.
 Воларевић Владислав
  ванредни професор
 
33.
 Воларевић Ана
  доцент
 
34.
 Вранић Александра
  асистент
35.
 Вујић Ана
  доцент
36.
 Вукомановић Владимир
  асистент
37.
 Вулетић Биљана
  ванредни професор
 
38.
 Вуловић Татјана
  доцент
 
39.
 Вуловић Дејан
  ванредни професор
 
40.
 Вуловић Маја
  ванредни професор
41.
 Вучић Рада
  асистент
 
42.
 Вучићевић Тамара
  клинички асистент
 
43.
 Гавриловић Александар
  истраживач приправник
 
44.
  Гавриловић Јагода
  асистент
[ - нд - ]
 
45.
 Газдић Марина
  асистент
46.
 Газивода Драган
  доцент
47.
 Гајовић Олгица
  ванредни професор
 
48.
 Гајовић Невена
  асистент
49.
 Грујовић Миона
  клинички асистент
50.
 Давидовић Горан
  ванредни професор
 
51.
 Даговић Александар
  асистент
 
52.
 Дивјак Ана
  истраживач приправник
 
53.
 Димитријевић Александра
  ванредни професор
 
54.
 Дондур Вера
  редовни професор
 
55.
 Ђоковић Данијела
  доцент
 
56.
 Ђоновић Нела
  редовни професор
57.
 Ђорђевић Гордана
  истраживач сарадник
 
58.
 Ђорђевић Наташа
  ванредни професор
 
59.
 Ђорђевић Драгана
  асистент
 
60.
 Ђорђевић Душица
  ванредни професор
61.
 Ђукић Светлана
  доцент
 
62.
 Ђукић Александар
  редовни професор
63.
 Ђурђевић Предраг
  ванредни професор
 
64.
 Ђурић Јанко
  редовни професор
 
65.
 Ђурић Душан
  редовни професор
66.
 Ердевички Љиљана
  ванредни професор
 
67.
 Живановић Александар
  редовни професор
 
68.
 Живановић Сузана
  сарадник у настави
 
69.
 Живановић-Мачужић Ивана
  ванредни професор
 
70.
 Живанчевић-Симоновић Снежана
  редовни професор
71.
 Живић Љубица
  ванредни професор
 
72.
 Живић Милош
  клинички асистент
 
73.
 Живковић Марија
  доцент
 
74.
 Живковић Владимир
  доцент
 
75.
 Живковић-Зарић Радица
  истраживач приправник
76.
 Зарић Милан
  доцент
77.
 Здравковић Наташа
  доцент
 
78.
 Здравковић Небојша
  редовни професор
79.
 Здравковић Дејан
  сарадник у настави
80.
 Здравковић Владимир
  доцент
 
81.
 Зелен Иванка
  ванредни професор
82.
 Зечевић-Луковић Тања
  доцент
 
83.
 Зорнић Ненад
  асистент
 
84.
 Ивошевић Анита
  истраживач приправник
 
85.
 Игњатовић Владимир
  асистент
 
86.
 Игњатовић Весна
  асистент
 
87.
 Игњатовић-Ристић Драгана
  редовни професор
88.
 Игрутиновић Зоран
  ванредни професор
 
89.
 Илић Б. Милена
  асистент
 
90.
 Илић Милена
  редовни професор
 
91.
 Ирић-Ћупић Виолета
  доцент
 
92.
 Јаковљевић Владимир
  редовни професор
93.
 Јанићијевић Катарина
  сарадник у настави
 
94.
 Јанковић Слободан
  редовни професор
95.
 Јанковић Никола
  асистент
96.
 Јањић Владимир
  ванредни професор
 
97.
 Јевђић Јасна
  редовни професор
 
98.
 Јевтовић Андра
  истраживач приправник
 
99.
 Јелић Ратомир
  редовни професор
100.
 Јеремић Јована
  асистент
101.
 Јеремић Дејан
  ванредни професор
 
102.
 Јеремић Невена
  доцент
103.
 Јефтић Илија
  доцент
 
104.
 Јовановић Далибор
  асистент
 
105.
 Јовановић Светлана
  ванредни професор
 
106.
 Јовановић Зорица
  ванредни професор
 
107.
 Јовановић Данијела
  асистент
 
108.
 Јовановић Милица
  сарадник у настави
 
109.
 Јовановић Иван
  ванредни професор
110.
 Јовановић Мирјана
  редовни професор
 
111.
 Јовановић Марина
  асистент
112.
 Јовић Никола
  истраживач приправник
 
113.
 Јовичић Немања
  доцент
114.
 Јоксимовић Јована
  асистент
 
115.
 Јуришевић Милена
  асистент
116.
 Јуришић Владимир
  редовни професор
117.
 Јуришић-Шкевин Александра
  ванредни професор
 
118.
 Кањевац Татјана
  ванредни професор
119.
 Кнежевић Јасмина
  редовни професор
 
120.
 Кнежевић-Рангелов Сања
  асистент
 
121.
 Ковачевић Марија
  асистент
 
122.
 Ковачевић Војин
  истраживач сарадник
 
123.
 Костић Гордана
  доцент
 
124.
 Костић Марина
  ванредни професор
125.
 Коцић Сања
  ванредни професор
 
126.
 Кочовић Александар
  сарадник у настави
 
127.
 Крстић Небојша
  професор стр. студија
 
128.
 Лазаревић Татјана
  доцент
 
129.
 Лазаревић Снежана
  истраживач приправник
 
130.
 Лазић Дејан
  истраживач сарадник
 
131.
 Лазић Зорица
  редовни професор
132.
 Лазић Душица
  предавач
 
133.
 Лончаревић Слободан
  доцент
 
134.
 Лукић Александра
  редовни професор
 
135.
 Лукић Миодраг
  професор емеритус
 
136.
 Лукић Снежана
  ванредни професор
 
137.
 Љујић Биљана
  доцент
 
138.
 Манојловић Недељко
  редовни професор
139.
 Марковић Ненад
  истраживач приправник
 
140.
 Марковић Марина
  истраживач сарадник
 
141.
 Марковић Славица
  доцент
 
142.
 Матејић Сузана
  редовни професор
 
143.
 Матић Александар
  доцент
 
144.
 Матовић Милован
  редовни професор
145.
 Мијаиловић Жељко
  ванредни професор
 
146.
 Мијаиловић Милан
  ванредни професор
 
147.
 Мијаиловић Наташа
  асистент
 
148.
 Мијајловић Марина
  доцент
 
149.
 Мијатовић-Теодоровић Љиљана
  редовни професор
 
150.
 Милетић-Дракулић Светлана
  доцент
 
151.
 Милетић-Ковачевић Марина
  асистент
 
152.
 Милисављевић Слободан
  редовни професор
 
153.
 Миличић Весна
  доцент
 
154.
 Миловановић Јелена
  доцент
 
155.
 Миловановић Марија
  ванредни професор
 
156.
 Миловановић Оливера
  доцент
157.
 Миловановић Драган
  редовни професор
 
158.
 Миловановић Јасмина
  ванредни професор
 
159.
 Милорадовић Владимир
  редовни професор
160.
 Милосављевић Зоран
  ванредни професор
161.
 Милосављевић Марко
  истраживач сарадник
 
162.
 Милосављевић Исидора
  доцент
163.
 Милошевић Бојан
  асистент
 
164.
 Милошевић-Ђорђевић Оливера
  редовни професор
165.
 Минић Милош
  истраживач приправник
 
166.
 Митровић Слободанка
  ванредни професор
167.
 Митровић Марина
  ванредни професор
 
168.
 Михајловић Горан
  редовни професор
 
169.
 Михаљевић Олгица
  доцент
170.
 Мишић Александра
  сарадник у настави
171.
 Младеновић Виолета
  доцент
172.
 Нешић Јелена
  асистент
 
173.
 Нешић Љиљана
  професор стр. студија
 
174.
 Николић Милош
  доцент
 
175.
 Николић Радивоје
  доцент
 
176.
 Николић Ивана
  доцент
177.
 Николић Томислав
  истраживач сарадник
 
178.
 Николић Тамара
  доцент
179.
 Нинковић Срђан
  ванредни професор
 
180.
 Новковић Љиљана
  асистент
 
181.
 Новокмет Слободан
  ванредни професор
182.
 Обрадовић Слободан
  редовни професор
 
183.
 Огњановић Неда
  асистент
 
184.
 Павловић Младен
  асистент
 
185.
 Павловић Слађана
  доцент
186.
 Павловић Радиша
  асистент
 
187.
 Пантић Јелена
  доцент
188.
 Пантовић Сузана
  ванредни професор
189.
 Пантовић Весна
  редовни професор
 
190.
 Папић Милош
  сарадник у настави
191.
 Парезановић-Илић Катарина
  доцент
 
192.
 Пауновић Милан
  истраживач приправник
193.
 Петковић Аница
  сарадник у настави
194.
 Петровић Марина
  редовни професор
 
195.
 Петровић Ивица
  асистент
 
196.
 Петровић Дејан
  ванредни професор
 
197.
 Петровић Сара
  истраживач сарадник
 
198.
 Петровић Ненад
  доцент
 
199.
 Петровић-Јанићијевић Мирјана
  редовни професор
 
200.
 Пеулић Миодраг
  асистент
201.
 Поповић Сузана
  научни сарадник
 
202.
 Поповић Милица
  доцент
203.
 Поповска-Јовичић Биљана
  доцент
 
204.
 Поскурица Милета
  редовни професор
 
205.
 Продановић Никола
  истраживач приправник
 
206.
 Протрка Зоран
  ванредни професор
 
207.
 Равић Марко
  сарадник у настави
 
208.
 Равић-Николић Ана
  доцент
 
209.
 Радевић Светлана
  доцент
 
210.
 Радић Гордана
  ванредни професор
211.
 Радмановић Бранимир
  асистент
 
212.
 Радовановић Марија
  асистент
213.
 Радовановић Драгче
  ванредни професор
214.
 Радовановић Снежанa
  доцент
 
215.
 Радовановић Милан
  асистент
 
216.
 Радовић Мирјана
  сарадник у настави
217.
 Радоњић Весела
  доцент
 
218.
 Радоњић Катарина
  асистент
219.
 Радосављевић Иван
  истраживач сарадник
 
220.
 Радосављевић Гордана
  ванредни професор
221.
 Ракић-Бајић Горана
  сарадник у настави
 
222.
 Раковић Ивана
  истраживач приправник
 
223.
 Ракочевић Милена
  асистент
 
224.
 Ристић Владимир
  доцент
 
225.
 Ристић Гордана
  доцент
 
226.
 Ристић Бранко
  ванредни професор
 
227.
 Росић Мирко
  редовни професор
 
228.
 Росић Весна
  асистент
 
229.
 Росић Гвозден
  редовни професор
 
230.
 Ружић-Зечевић Дејана
  истраживач сарадник
 
231.
 Савић Драгана
  асистент
232.
 Савић Маја
  асистент
233.
 Саздановић Маја
  доцент
 
234.
 Секулић Марија
  асистент
 
235.
 Секулић Миона
  сарадник у настави
 
236.
 Секулић Софија
  сарадник у настави
 
237.
 Селаковић Драгица
  доцент
 
238.
 Симић Иван
  асистент
 
239.
 Симић-Вукомановић Ивана
  доцент
 
240.
  Симовић Стефан
  истраживач приправник
[ - нд - ]
 
241.
 Симовић Александра
  доцент
 
242.
 Симовић-Марковић Бојана
  научни сарадник
 
243.
 Словић Живана
  асистент
 
244.
 Соврлић Мирослав
  доцент
245.
 Спасић Марко
  асистент
 
246.
 Срејовић Иван
  доцент
247.
 Сретеновић Јасмина
  асистент
 
248.
 Срећковић Сунчица
  ванредни професор
249.
 Срећковић Миодраг
  асистент
 
250.
 Стајић Далибор
  асистент
 
251.
 Станишић Драгана
  клинички асистент
 
252.
 Станковић Весна
  доцент
 
253.
 Станковић Милош
  истраживач приправник
 
254.
 Станојевић-Пирковић Маријана
  доцент
 
255.
 Стевановић Јелена
  истраживач приправник
 
256.
 Стефановић Срђан
  доцент
257.
 Стојадиновић Мирослав
  ванредни професор
 
258.
 Стојадиновић Добривоје
  доцент
 
259.
 Стојановић Бојана
  асистент
 
260.
 Стојановић Бојан
  истраживач сарадник
 
261.
 Стојић Владислава
  асистент
262.
 Стојковић Миодраг
  редовни професор
 
263.
 Стојковић-Анђелковић Анђелка
  ванредни професор
 
264.
 Столић Радојица
  ванредни професор
265.
 Суша Романа
  сарадник у настави
 
266.
 Танасковић Ирена
  редовни професор
 
267.
 Танасковић-Станковић Сања
  истраживач сарадник
 
268.
 Тодоровић Данијела
  доцент
 
269.
 Тодоровић Зоран
  ванредни професор
 
270.
 Тодоровић Душан
  истраживач приправник
 
271.
 Тодоровић Жељко
  истраживач приправник
 
272.
 Тодоровић Милош
  доцент
 
273.
 Томашевић Милоје
  ванредни професор
274.
 Томић-Лучић Александра
  ванредни професор
275.
 Томовић Душан
  асистент
 
276.
 Томовић Јовица
  асистент
 
277.
 Томовић Марина
  доцент
278.
 Тончев Гордана
  ванредни професор
 
279.
 Тончев Славчо
  доцент
 
280.
 Ћупурдија Војислав
  асистент
 
281.
 Фолић Марко
  ванредни професор
282.
 Фолић Невена
  асистент
283.
 Цанковић Марија
  сарадник у настави
 
284.
 Цветковић Александар
  доцент
 
285.
 Цупара Снежана
  ванредни професор
 
286.
 Чановић Петар
  доцент
287.
 Чановић Предраг
  редовни професор
 
288.
 Чекеревац Иван
  ванредни професор
 
289.
 Шаренац-Вуловић Татјана
  доцент
 
290.
 Шорак Марија
  доцент