Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти
   истраживачи МНТР 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
 Азањац Ана
  истраживач сарадник
2.
 Алексић Дејан
  истраживач приправник
3.
 Анђелковић Марија
  доцент
4.
 Анђелковић Небојша
  ванредни професор
 
5.
 Арсенијевић Милош
  истраживач сарадник
6.
 Арсенијевић Небојша
  редовни професор
7.
 Арсенијевић Петар
  доцент
8.
 Арсенијевић Слободан
  редовни професор
 
9.
 Ацовић Александар
  истраживач приправник
10.
 Бабић Горан
  ванредни професор
 
11.
 Базић-Сретеновић Данијела
  истраживач приправник
 
12.
 Барјактаревић Ана
  доцент
13.
 Баскић Дејан
  ванредни професор
14.
 Белић Бранислав
  ванредни професор
 
15.
 Бојић Сања
  асистент
 
16.
 Боровчанин Милица
  доцент
17.
 Бошковић-Матић Татјана
  асистент
 
18.
 Брадић Јована
  асистент
19.
 Букоњић Андриана
  асистент
 
20.
 Варјачић Мирјана
  редовни професор
 
21.
 Васиљевић Драган
  доцент
 
22.
 Васовић Мирослав
  истраживач сарадник
23.
 Векић Берислав
  ванредни професор
 
24.
 Вељковић Миодраг
  ванредни професор
 
25.
 Веселиновић Мирјана
  доцент
26.
 Весић Катарина
  истраживач сарадник
27.
 Витошевић Кaтарина
  истраживач приправник
 
28.
 Војиновић Радиша
  доцент
29.
 Воларевић Ана
  доцент
 
30.
 Воларевић Владислав
  ванредни професор
 
31.
 Вранић Александра
  асистент
32.
 Вујић Ана
  доцент
33.
 Вукомановић Владимир
  асистент
34.
 Вулетић Биљана
  ванредни професор
35.
 Вулетић Милена
  асистент
 
36.
 Вуловић Дејан
  ванредни професор
 
37.
 Вуловић Маја
  ванредни професор
38.
 Вуловић Татјана
  доцент
 
39.
 Вучић Рада
  асистент
 
40.
 Вучићевић Ксенија
  асистент
 
41.
 Вучићевић Тамара
  клинички асистент
 
42.
 Гавриловић Александар
  истраживач приправник
 
43.
 Гавриловић Јагода
  асистент
 
44.
 Газдић Марина
  доцент
45.
 Газивода Драган
  доцент
46.
 Гајовић Невена
  асистент
47.
 Гајовић Олгица
  ванредни професор
 
48.
 Грујовић Миона
  клинички асистент
49.
 Давидовић Горан
  ванредни професор
50.
 Даговић Александар
  асистент
 
51.
 Дивјак Ана
  истраживач приправник
 
52.
 Димитријевић Александра
  ванредни професор
 
53.
 Димитријевић Јелена
  сарадник у настави
 
54.
 Дондур Вера
  редовни професор
 
55.
 Ђоковић Данијела
  доцент
 
56.
 Ђоновић Нела
  редовни професор
57.
 Ђорђевић Гордана
  истраживач сарадник
 
58.
 Ђорђевић Драгана
  асистент
 
59.
 Ђорђевић Душица
  ванредни професор
60.
 Ђорђевић Наташа
  ванредни професор
61.
 Ђукић Александар
  редовни професор
62.
 Ђукић Светлана
  доцент
63.
 Ђурић Душан
  редовни професор
64.
 Ђурић Јанко
  редовни професор
 
65.
 Ердевички Љиљана
  ванредни професор
 
66.
 Живановић Александар
  редовни професор
 
67.
 Живановић Сузана
  истраживач приправник
 
68.
 Живановић-Мачужић Ивана
  ванредни професор
69.
 Живанчевић-Симоновић Снежана
  редовни професор
70.
 Живић Јелена
  истраживач приправник
 
71.
 Живић Љубица
  ванредни професор
 
72.
 Живић Милош
  клинички асистент
73.
 Живковић Владимир
  доцент
74.
 Живковић Марија
  доцент
 
75.
 Живковић-Зарић Радица
  истраживач приправник
76.
 Зарић Милан
  доцент
77.
 Здравковић Владимир
  доцент
 
78.
 Здравковић Наташа
  доцент
79.
 Здравковић Небојша
  редовни професор
80.
 Зечевић-Луковић Тања
  доцент
 
81.
 Зорнић Ненад
  асистент
 
82.
 Ивошевић Анита
  истраживач приправник
 
83.
 Игњатовић Весна
  асистент
 
84.
 Игњатовић Владимир
  асистент
 
85.
 Игњатовић-Ристић Драгана
  редовни професор
86.
 Игрутиновић Зоран
  ванредни професор
 
87.
 Илић Б. Милена
  асистент
88.
 Илић Милена
  редовни професор
89.
 Ирић-Ћупић Виолета
  доцент
 
90.
 Јаковљевић Владимир
  редовни професор
91.
 Јаковљевић Михајло
  редовни професор
92.
 Јанићијевић Катарина
  сарадник у настави
93.
 Јанковић Слободан
  редовни професор
94.
 Јањић Владимир
  ванредни професор
95.
 Јевђић Јасна
  редовни професор
 
96.
 Јевтовић Андра
  истраживач приправник
97.
 Јелић Ратомир
  редовни професор
98.
 Јеремић Дејан
  ванредни професор
 
99.
 Јеремић Јована
  асистент
100.
 Јеремић Невена
  доцент
101.
 Јефтић Илија
  доцент
102.
 Јовановић Далибор
  асистент
103.
 Јовановић Данијела
  асистент
104.
 Јовановић Зорица
  ванредни професор
 
105.
 Јовановић Иван
  ванредни професор
106.
 Јовановић Марина
  асистент
107.
 Јовановић Милица
  сарадник у настави
108.
 Јовановић Мирјана
  редовни професор
 
109.
 Јовановић Светлана
  ванредни професор
 
110.
 Јовић Никола
  истраживач приправник
111.
 Јовичић Немања
  доцент
112.
 Јоксимовић Јована
  асистент
 
113.
 Јуришевић Милена
  асистент
114.
 Јуришић Владимир
  редовни професор
115.
 Јуришић-Шкевин Александра
  ванредни професор
 
116.
 Кањевац Татјана
  ванредни професор
117.
 Кнежевић Јасмина
  редовни професор
 
118.
 Кнежевић-Рангелов Сања
  асистент
 
119.
 Ковачевић Војин
  истраживач сарадник
120.
 Ковачевић Марија
  асистент
 
121.
 Костић Гордана
  доцент
 
122.
 Костић Марина
  ванредни професор
123.
 Коцић Сања
  ванредни професор
124.
 Кочовић Александар
  сарадник у настави
125.
 Крстић Небојша
  професор стр. студија
 
126.
 Лазаревић Снежана
  истраживач приправник
 
127.
 Лазаревић Татјана
  доцент
 
128.
 Лазић Дејан
  истраживач сарадник
 
129.
 Лазић Душица
  предавач
 
130.
 Лазић Зорица
  редовни професор
131.
 Лончаревић Слободан
  доцент
 
132.
 Лукић Александра
  редовни професор
 
133.
 Лукић Миодраг
  професор емеритус
 
134.
 Лукић Снежана
  ванредни професор
 
135.
 Љујић Биљана
  доцент
 
136.
 Манојловић Недељко
  редовни професор
137.
 Марковић Марина
  истраживач сарадник
 
138.
 Марковић Ненад
  истраживач приправник
 
139.
 Марковић Славица
  доцент
 
140.
 Матејић Сузана
  редовни професор
 
141.
 Матић Александар
  доцент
 
142.
 Матовић Милован
  редовни професор
143.
 Мијаиловић Жељко
  ванредни професор
144.
 Мијаиловић Милан
  ванредни професор
 
145.
 Мијаиловић Наташа
  асистент
 
146.
 Мијајловић Марина
  доцент
147.
 Мијатовић-Теодоровић Љиљана
  редовни професор
 
148.
 Милетић-Дракулић Светлана
  доцент
 
149.
 Милетић-Ковачевић Марина
  асистент
150.
 Милисављевић Слободан
  редовни професор
151.
 Миличић Весна
  доцент
 
152.
 Миловановић Драган
  редовни професор
 
153.
 Миловановић Јасмина
  ванредни професор
154.
 Миловановић Јелена
  доцент
 
155.
 Миловановић Марија
  ванредни професор
 
156.
 Миловановић Оливера
  доцент
157.
 Милорадовић Владимир
  редовни професор
158.
 Милосављевић Зоран
  ванредни професор
159.
 Милосављевић Исидора
  доцент
160.
 Милосављевић Марко
  истраживач сарадник
 
161.
 Милошевић Бојан
  асистент
 
162.
 Милошевић-Ђорђевић Оливера
  редовни професор
163.
 Минић Милош
  истраживач приправник
 
164.
 Митровић Марина
  ванредни професор
 
165.
 Митровић Слободанка
  ванредни професор
166.
 Михајловић Горан
  редовни професор
 
167.
 Михаљевић Олгица
  доцент
168.
 Младеновић Виолета
  доцент
169.
 Нешић Јелена
  асистент
 
170.
 Нешић Љиљана
  професор стр. студија
 
171.
 Николић Ивана
  доцент
172.
 Николић Милош
  доцент
173.
 Николић Тамара
  доцент
174.
 Николић Томислав
  истраживач сарадник
175.
 Нинковић Срђан
  ванредни професор
 
176.
 Новковић Љиљана
  асистент
 
177.
 Новокмет Слободан
  ванредни професор
178.
 Обрадовић Слободан
  редовни професор
 
179.
 Огњановић Неда
  асистент
 
180.
 Павловић Младен
  асистент
 
181.
 Павловић Радиша
  асистент
 
182.
 Павловић Слађана
  доцент
183.
 Пантић Јелена
  доцент
184.
 Пантовић Весна
  редовни професор
 
185.
 Пантовић Сузана
  ванредни професор
186.
 Папић Милош
  сарадник у настави
187.
 Парезановић-Илић Катарина
  доцент
 
188.
 Пауновић Милан
  истраживач приправник
189.
 Петковић Аница
  асистент
190.
 Петровић Дејан
  ванредни професор
 
191.
 Петровић Ивица
  асистент
192.
 Петровић Марина
  редовни професор
 
193.
 Петровић Ненад
  доцент
 
194.
 Петровић Сара
  истраживач сарадник
195.
 Петровић-Јанићијевић Мирјана
  редовни професор
196.
 Пеулић Миодраг
  асистент
197.
 Поповић Милица
  доцент
198.
 Поповић Сузана
  научни сарадник
 
199.
 Поповска-Јовичић Биљана
  доцент
 
200.
 Поскурица Милета
  редовни професор
 
201.
 Продановић Никола
  истраживач приправник
 
202.
 Протрка Зоран
  ванредни професор
 
203.
 Равић Марко
  сарадник у настави
204.
 Равић-Николић Ана
  доцент
 
205.
 Радевић Светлана
  доцент
 
206.
 Радић Гордана
  ванредни професор
207.
 Радмановић Бранимир
  асистент
 
208.
 Радовановић Драгче
  ванредни професор
209.
 Радовановић Марија
  асистент
210.
 Радовановић Милан
  асистент
 
211.
 Радовановић Снежанa
  доцент
 
212.
 Радовић Мирјана
  клинички асистент
213.
 Радоњић Весела
  доцент
 
214.
 Радоњић Катарина
  асистент
215.
 Радосављевић Гордана
  ванредни професор
216.
 Радосављевић Иван
  истраживач сарадник
 
217.
 Ракић-Бајић Горана
  сарадник у настави
 
218.
 Раковић Ивана
  истраживач приправник
 
219.
 Ристић Бранко
  ванредни професор
 
220.
 Ристић Владимир
  доцент
 
221.
 Ристић Гордана
  доцент
 
222.
 Росић Весна
  асистент
 
223.
 Росић Гвозден
  редовни професор
 
224.
 Росић Мирко
  редовни професор
 
225.
 Ружић-Зечевић Дејана
  истраживач сарадник
 
226.
 Савић Маја
  асистент
227.
 Саздановић Маја
  доцент
 
228.
 Секулић Марија
  асистент
 
229.
 Секулић Миона
  сарадник у настави
 
230.
 Секулић Софија
  сарадник у настави
 
231.
 Селаковић Драгица
  доцент
 
232.
 Симић Иван
  асистент
 
233.
 Симић-Вукомановић Ивана
  доцент
 
234.
 Симовић Александра
  доцент
235.
 Симовић Стефан
  истраживач приправник
236.
 Симовић-Марковић Бојана
  научни сарадник
 
237.
 Словић Живана
  асистент
 
238.
 Соврлић Мирослав
  доцент
239.
 Спасић Марко
  асистент
240.
 Срејовић Иван
  доцент
241.
 Сретеновић Јасмина
  асистент
242.
 Срећковић Миодраг
  асистент
243.
 Срећковић Сунчица
  ванредни професор
244.
 Стајић Далибор
  асистент
 
245.
 Станишић Драгана
  клинички асистент
246.
 Станковић Весна
  доцент
 
247.
 Станковић Милош
  истраживач приправник
 
248.
 Станојевић-Пирковић Маријана
  доцент
 
249.
 Стевановић Јелена
  истраживач приправник
 
250.
 Стефановић Срђан
  доцент
251.
 Стојадиновић Добривоје
  доцент
 
252.
 Стојадиновић Мирослав
  редовни професор
 
253.
 Стојановић Бојан
  истраживач сарадник
 
254.
 Стојановић Бојана
  асистент
 
255.
 Стојић Владислава
  асистент
256.
 Стојковић Миодраг
  редовни професор
257.
 Стојковић-Анђелковић Анђелка
  ванредни професор
 
258.
 Столић Радојица
  ванредни професор
259.
 Танасковић Ирена
  редовни професор
 
260.
 Танасковић-Станковић Сања
  истраживач сарадник
 
261.
 Тодоровић Данијела
  доцент
 
262.
 Тодоровић Душан
  истраживач приправник
263.
 Тодоровић Жељко
  истраживач приправник
264.
 Тодоровић Милош
  доцент
 
265.
 Томашевић Милоје
  ванредни професор
266.
 Томић-Лучић Александра
  ванредни професор
267.
 Томовић Душан
  асистент
268.
 Томовић Јовица
  асистент
269.
 Томовић Марина
  доцент
270.
 Тончев Гордана
  редовни професор
 
271.
 Тончев Славчо
  доцент
 
272.
 Ћупурдија Војислав
  асистент
273.
 Фолић Марко
  ванредни професор
274.
 Фолић Невена
  асистент
275.
 Цанковић Марија
  сарадник у настави
 
276.
 Цветковић Александар
  доцент
 
277.
 Цупара Снежана
  ванредни професор
 
278.
 Чановић Петар
  доцент
279.
 Чановић Предраг
  редовни професор
 
280.
 Чекеревац Иван
  ванредни професор
 
281.
 Шаренац-Вуловић Татјана
  доцент
 
282.
 Шорак Марија
  доцент
 
283.
  Пејчић Ана
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
284.
  Опанчина Валентина
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
285.
  Милорадовић Драгана
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
286.
  Милорадовић Драгица
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
287.
  Јовановић Марина
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
288.
  Димитријевић-Стојановић Милица
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
289.
  Степовић Милош
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
290.
  Матић Сања
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
291.
  Милосављевић Милош
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
292.
  Станковић Ана
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
293.
  Драгинић Невена
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
294.
  Поскурица Мина
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
295.
  Крстић Кристијан
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
296.
  Јевтић Милица
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
297.
  Рајковић Злата
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
298.
  Јанковић Владимир
  истраживач МНТР
[ - нд - ]