Тренутно сте на:
 
Наставници и сарадници
  Медицинског факултета
 

Филтери за приказ       X
  наставници
   редовни професори
   ванредни професори
   доценти
   предавачи
 научни саветници
 научни сарадници
 визитинг професори
виши лаб.сарадници
сарадници
   асистенти
   сарадници у настави
   истраживачи сарадници
   истраживачи приправници
   клинички асистенти
   истраживачи МНТР 
Листа наставника и сарадника ангажованих
на студијским програмима
са стручним квалификацијама (CV)

ФОРМУЛАР за стручне квалификације (CV) податке наставника и сарадника можете преузети овде.
Попуњен формулар послати на адресу akreditacija@medf.kg.ac.rs

РБ

Име и презиме наставника и сарадника

Звање

CV
(стручне
квал.)

1.
 Алексић Дејан
  истраживач приправник
2.
 Анђелковић Марија
  доцент
3.
 Анђелковић Небојша
  ванредни професор
4.
 Анђић Маријана
  сарадник у настави
 
5.
 Арсенијевић Милош
  доцент
6.
 Арсенијевић Небојша
  редовни професор
7.
 Арсенијевић Петар
  доцент
8.
 Арсенијевић Слободан
  редовни професор
9.
 Ацовић Александар
  истраживач приправник
10.
 Бабић Горан
  доцент
11.
 Базић-Сретеновић Данијела
  истраживач приправник
12.
 Барјактаревић Ана
  доцент
13.
 Баскић Дејан
  ванредни професор
14.
 Белић Бранислав
  доцент
 
15.
 Бојић Сања
  асистент
16.
 Боровчанин Милица
  доцент
17.
 Бошковић-Матић Татјана
  асистент
18.
 Брадић Јована
  асистент
19.
 Букоњић Андриана
  асистент
20.
 Варјачић Мирјана
  редовни професор
21.
 Васиљевић Драган
  доцент
22.
 Васовић Мирослав
  доцент
23.
 Векић Берислав
  ванредни професор
24.
 Веселиновић Мирјана
  доцент
25.
 Весић Катарина
  истраживач сарадник
26.
 Витошевић Кaтарина
  истраживач приправник
27.
 Војиновић Радиша
  доцент
28.
 Воларевић Ана
  доцент
29.
 Воларевић Владислав
  ванредни професор
30.
 Вранић Александра
  асистент
31.
 Вујић Ана
  доцент
32.
 Вукомановић Владимир
  асистент
33.
 Вулетић Биљана
  редовни професор
34.
 Вулетић Милена
  асистент
35.
 Вуловић Дејан
  ванредни професор
36.
 Вуловић Маја
  ванредни професор
37.
 Вуловић Татјана
  доцент
38.
 Вучић Рада
  асистент
39.
 Вучићевић Ксенија
  доцент
40.
 Гавриловић Александар
  истраживач приправник
41.
 Гавриловић Јагода
  асистент
42.
 Газдић Марина
  доцент
43.
 Гајовић Невена
  асистент
44.
 Гајовић Олгица
  ванредни професор
45.
 Грбовић Вена
  професор стр. студија
 
46.
 Давидовић Горан
  ванредни професор
47.
 Даговић Александар
  доцент
48.
 Дивјак Ана
  истраживач приправник
49.
 Димитријевић Александра
  ванредни професор
50.
 Димитријевић Јелена
  сарадник у настави
51.
 Дондур Вера
  редовни професор
52.
 Ђоковић Данијела
  асистент
53.
 Ђоновић Нела
  редовни професор
54.
 Ђорђевић Гордана
  истраживач сарадник
55.
 Ђорђевић Драгана
  асистент
56.
 Ђорђевић Душица
  ванредни професор
57.
 Ђорђевић Наташа
  редовни професор
58.
 Ђукић Александар
  редовни професор
59.
 Ђукић Светлана
  ванредни професор
60.
 Ђурић Душан
  редовни професор
61.
 Ђурић Јанко
  редовни професор
62.
 Ђурђевић Предраг
  редовни професор
63.
 Ердевички Љиљана
  ванредни професор
64.
 Живановић Александар
  редовни професор
65.
 Живановић Сузана
  истраживач приправник
66.
 Живановић-Мачужић Ивана
  ванредни професор
67.
 Живанчевић-Симоновић Снежана
  редовни професор
68.
 Живић Љубица
  ванредни професор
69.
 Живковић Владимир
  ванредни професор
70.
 Живковић Марија
  доцент
71.
 Живковић-Зарић Радица
  истраживач приправник
72.
 Зарић Милан
  доцент
73.
 Здравковић Владимир
  доцент
74.
 Здравковић Дејан
  истраживач приправник
75.
 Здравковић Немања
  доцент
76.
 Здравковић Наташа
  ванредни професор
77.
 Здравковић Небојша
  редовни професор
78.
 Зелен Иванка
  ванредни професор
79.
 Зечевић-Луковић Тања
  доцент
80.
 Зорнић Ненад
  доцент
81.
 Ивошевић Анита
  истраживач приправник
82.
 Игњатовић Весна
  асистент
83.
 Игњатовић Владимир
  асистент
84.
 Игњатовић-Ристић Драгана
  редовни професор
85.
 Игрутиновић Зоран
  ванредни професор
86.
 Илић Милена
  асистент
87.
 Илић Милена
  редовни професор
88.
 Ирић-Ћупић Виолета
  ванредни професор
89.
 Јаковљевић Владимир
  редовни професор
90.
 Јаковљевић Михајло
  редовни професор
91.
 Јанићијевић Катарина
  асистент
92.
 Јанковић Слободан
  редовни професор
93.
 Јањић Владимир
  ванредни професор
94.
 Јевђић Јасна
  редовни професор
95.
 Јевтовић Андра
  истраживач приправник
96.
 Јелић Ратомир
  редовни професор
97.
 Јеремић Дејан
  ванредни професор
98.
 Јеремић Јована
  асистент
99.
 Јеремић Невена
  доцент
100.
 Јефтић Илија
  доцент
101.
 Јовановић Далибор
  асистент
102.
 Јовановић Данијела
  асистент
103.
 Јовановић Зорица
  ванредни професор
104.
 Јовановић Иван
  ванредни професор
105.
 Јовановић Марина
  доцент
106.
 Јовановић Милица
  сарадник у настави
107.
 Јовановић Мирјана
  редовни професор
108.
 Јовановић Светлана
  ванредни професор
109.
 Јовић Никола
  истраживач приправник
110.
 Јовичић Немања
  доцент
111.
 Јоксимовић Јована
  доцент
112.
 Јуришевић Милена
  асистент
113.
 Јуришић Владимир
  редовни професор
114.
 Јуришић-Шкевин Александра
  ванредни професор
115.
 Кањевац Татјана
  ванредни професор
116.
 Кнежевић Јасмина
  редовни професор
117.
 Кнежевић Сања
  асистент
118.
 Ковачевић Војин
  истраживач сарадник
119.
 Ковачевић Марија
  асистент
120.
 Костић Гордана
  ванредни професор
121.
 Костић Марина
  ванредни професор
122.
 Коцић Сања
  ванредни професор
123.
 Кочовић Александар
  асистент
124.
 Крстић Небојша
  професор стр. студија
125.
 Лазаревић Снежана
  истраживач приправник
126.
 Лазаревић Татјана
  доцент
127.
 Лазић Дејан
  истраживач сарадник
128.
 Лазић Душица
  предавач
129.
 Лазић Зорица
  редовни професор
130.
 Лончаревић Слободан
  доцент
131.
 Лукић Александра
  редовни професор
132.
 Лукић Миодраг
  професор емеритус
133.
 Лукић Снежана
  ванредни професор
134.
 Љујић Биљана
  ванредни професор
135.
 Манојловић Недељко
  редовни професор
136.
 Марковић Марина
  истраживач сарадник
137.
 Марковић Ненад
  истраживач приправник
138.
 Марковић Славица
  доцент
139.
 Матејић Сузана
  редовни професор
140.
 Матић Александар
  доцент
141.
 Матовић Милован
  редовни професор
142.
 Мијаиловић Жељко
  ванредни професор
143.
 Мијаиловић Милан
  ванредни професор
144.
 Мијаиловић Наташа
  асистент
145.
 Мијајловић Марина
  доцент
146.
 Мијатовић-Теодоровић Љиљана
  редовни професор
147.
 Милетић-Дракулић Светлана
  ванредни професор
148.
 Милетић-Ковачевић Марина
  асистент
149.
 Милисављевић Слободан
  редовни професор
150.
 Миличић Весна
  доцент
151.
 Миловановић Драган
  редовни професор
152.
 Миловановић Јасмина
  ванредни професор
153.
 Миловановић Јелена
  доцент
154.
 Миловановић Марија
  ванредни професор
155.
 Миловановић Оливера
  доцент
156.
 Милорадовић Владимир
  редовни професор
157.
 Милосављевић Зоран
  ванредни професор
158.
 Милосављевић Исидора
  доцент
159.
 Милосављевић Марко
  истраживач сарадник
160.
 Милошевић Бојан
  асистент
161.
 Милошевић-Ђорђевић Оливера
  редовни професор
162.
 Минић Милош
  истраживач приправник
163.
 Митровић Марина
  редовни професор
164.
 Митровић Слободанка
  ванредни професор
165.
 Михајловић Горан
  редовни професор
166.
 Михаљевић Олгица
  доцент
167.
 Мишић Александра
  истраживач приправник
168.
 Младеновић Виолета
  доцент
169.
  Мурић Немања
  сарадник у настави
[ - нд - ]
 
170.
 Нешић Јелена
  асистент
171.
 Нешић Љиљана
  професор стр. студија
172.
 Николић Ивана
  доцент
173.
 Николић Милош
  доцент
174.
 Николић Тамара
  доцент
175.
 Николић Томислав
  истраживач сарадник
176.
 Нинковић Срђан
  ванредни професор
177.
 Новковић Љиљана
  доцент
178.
 Новокмет Слободан
  редовни професор
179.
 Обрадовић Слободан
  редовни професор
180.
 Огњановић Неда
  асистент
181.
 Павловић Младен
  асистент
182.
 Павловић Радиша
  доцент
183.
 Павловић Слађана
  доцент
184.
 Пантић Јелена
  ванредни професор
185.
 Пантовић Весна
  редовни професор
186.
 Пантовић Сузана
  ванредни професор
187.
 Папић Милош
  сарадник у настави
188.
 Парезановић-Илић Катарина
  доцент
189.
 Пауновић Милан
  истраживач приправник
190.
 Петковић Аница
  асистент
191.
 Петровић Дејан
  редовни професор
192.
 Петровић Ивица
  асистент
193.
 Петровић Марина
  редовни професор
194.
 Петровић Ненад
  доцент
195.
 Петровић Сара
  истраживач сарадник
196.
 Петровић-Јанићијевић Мирјана
  редовни професор
197.
 Пеулић Миодраг
  асистент
198.
 Поповић Милица
  доцент
199.
 Поповић Сузана
  научни сарадник
200.
 Поповска-Јовичић Биљана
  доцент
201.
 Поскурица Милета
  редовни професор
202.
 Продановић Никола
  истраживач приправник
203.
 Протрка Зоран
  редовни професор
204.
 Равић Марко
  асистент
205.
 Равић-Николић Ана
  доцент
206.
 Радевић Светлана
  доцент
207.
 Радић Гордана
  ванредни професор
208.
 Радмановић Бранимир
  асистент
209.
 Радовановић Драгче
  ванредни професор
210.
 Радовановић Милан
  асистент
211.
 Радовановић Марија
  сарадник у настави
212.
 Радовановић Снежанa
  доцент
213.
 Радоњић Катарина
  асистент
214.
 Радосављевић Гордана
  ванредни професор
215.
 Радосављевић Иван
  истраживач сарадник
216.
 Ракић-Бајић Горана
  сарадник у настави
217.
 Раковић Ивана
  истраживач приправник
218.
 Ристић Бранко
  редовни професор
219.
 Ристић Владимир
  доцент
220.
 Ристић Гордана
  доцент
221.
 Росић Весна
  асистент
222.
 Росић Гвозден
  редовни професор
223.
 Росић Мирко
  редовни професор
224.
 Ружић-Зечевић Дејана
  доцент
225.
 Савић Драгана
  асистент са докторатом
226.
 Савић Маја
  асистент
227.
 Саздановић Маја
  доцент
228.
 Саздановић Предраг
  доцент
 
229.
 Секулић Марија
  асистент
230.
 Секулић Миона
  истраживач сарадник
231.
 Секулић Софија
  сарадник у настави
232.
 Селаковић Драгица
  доцент
233.
 Симић Иван
  асистент
234.
 Симић-Вукомановић Ивана
  доцент
235.
 Симовић Александра
  доцент
236.
 Симовић Стефан
  истраживач приправник
237.
 Симовић-Марковић Бојана
  научни сарадник
238.
 Словић Живана
  асистент
239.
 Соврлић Мирослав
  доцент
240.
 Спасић Марко
  доцент
241.
 Срејовић Иван
  доцент
242.
 Сретеновић Јасмина
  асистент
243.
 Срећковић Миодраг
  асистент
244.
 Срећковић Сунчица
  ванредни професор
245.
 Стајић Далибор
  асистент
246.
 Станковић Весна
  ванредни професор
247.
 Станковић Милош
  истраживач приправник
248.
 Станојевић-Пирковић Маријана
  доцент
249.
 Стевановић Јелена
  истраживач приправник
250.
 Стефановић Срђан
  доцент
251.
 Стојадиновић Добривоје
  доцент
252.
 Стојадиновић Мирослав
  редовни професор
253.
 Стојановић Бојан
  истраживач сарадник
254.
  Стојановић Јасмина
  доцент
[ - нд - ]
 
255.
 Стојановић Бојана
  асистент
256.
 Стојић Владислава
  асистент
257.
 Стојковић Миодраг
  редовни професор
258.
 Стојковић-Анђелковић Анђелка
  ванредни професор
259.
 Столић Радојица
  ванредни професор
260.
 Танасковић Ирена
  редовни професор
261.
 Танасковић-Станковић Сања
  истраживач сарадник
262.
 Тодоровић Данијела
  доцент
263.
 Тодоровић Душан
  асистент
264.
 Тодоровић Жељко
  истраживач приправник
265.
 Тодоровић Милош
  доцент
266.
 Томашевић Милоје
  ванредни професор
267.
 Томић-Лучић Александра
  редовни професор
268.
 Томовић Душан
  асистент
269.
 Томовић Јовица
  асистент
270.
 Томовић Марина
  ванредни професор
271.
 Тончев Гордана
  редовни професор
272.
 Тончев Славчо
  доцент
273.
 Ћупурдија Војислав
  асистент
274.
 Фолић Марко
  ванредни професор
275.
 Фолић Невена
  асистент
276.
 Цанковић Марија
  сарадник у настави
277.
 Цветковић Александар
  доцент
278.
 Цупара Снежана
  редовни професор
279.
 Чановић Петар
  доцент
280.
 Чановић Предраг
  редовни професор
281.
 Чекеревац Иван
  ванредни професор
282.
 Шаренац-Вуловић Татјана
  доцент
283.
 Шорак Марија
  доцент
284.
 Пејчић Ана
  истраживач МНТР
285.
 Милорадовић Драгана
  истраживач МНТР
286.
 Милорадовић Драгица
  истраживач МНТР
287.
 Јовановић Марина
  истраживач МНТР
288.
 Димитријевић-Стојановић Милица
  истраживач МНТР
289.
 Степовић Милош
  истраживач МНТР
290.
 Матић Сања
  истраживач МНТР
291.
 Милосављевић Милош
  истраживач МНТР
292.
 Станковић Ана
  истраживач МНТР
293.
 Драгинић Невена
  истраживач МНТР
294.
  Вујовић Сања
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
295.
 Крстић Кристијан
  истраживач МНТР
296.
 Јевтић Милица
  истраживач МНТР
297.
 Рајковић Злата
  истраживач МНТР
298.
 Јанковић Владимир
  истраживач МНТР
299.
  Величковић Милица
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
300.
  Николић Маја
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
301.
  Луковић Ана
  истраживач МНТР
[ - нд - ]
 
302.
  Ђоковић Бојана
  истраживач МНТР
[ - нд - ]