Тренутно сте на:
 
Основне студије
  Основне струковне студије
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
основне струковне студије
Структура студијског програма на студијском програму
за струковну медицинску сестру/техничара

           Струковне студије

            Струковне студије на Медицинском факултету у Крагујевцу  обухватају три школске године. Академска година почиње 1.октобра и завршава се 30. септембра следеће године.
Година има два семестра. Сваки семестар има теоретску и практичну наставу. 
Теоретска настава прилагођена је тако да омогућава успешно праћење практичне наставе. Практична настава се одвија у наставним базама Медицинског факултета (КЦ Крагујевац, Дoм здравља Крагујевац, Медицина рада Крагујевац, Институт за јавно здравље Крагујевац).
На крају студија студенти полажу завршни испит кроз израду дипломског рада.

           ЕСПБ бодови

           За време трогодишњег студирања студенти стичу 180 ЕСПБ, при чему се 171 бод односи на практичну и теоретску наставу, 6 на стручну праксу и 3 на дипломски рад.
Студент мора имати најмање 75% одслушане теоретске и 100% практичне наставе.

           Испити

            Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски.
Студент који не положи испит у наведеним роковима уписује поново исту годину и слуша наставу  за предмете које није положио.

           Студентска подршка

            Студенти имају за подршку низ могућности од психолошких до стручних савета.


Сврха студијског програма

            За време струковних студија студент треба да овлада основним теоријским и практичним знањима базичних предмета (први и други семестар).

           У трећем, четвртом, петом и шестом семестру студент се кроз ускостручне предмете обучава за будући позив- струковна медицинска сестра. Ускостручни предмети су прилагођени према нивоу будућег позива, а посебни акценат је стављен на практичној обуци како би студенти по завршетку студија били оспособљени за самостални рад.

           Крајњи циљ студијског програма да се кроз школовање студент припреми за клинички самосталан рад и да допринесе даљем развоју здравственог система Републике Србије.


Циљеви студијског програма

            Студијски програм за струковну медицинску сестру обезбеђује квалитетно студирање и образовање кадрова здравствене струке, који ће моћи да одговоре изазовима савремене праксе кроз::

  • перманентно праћење савремених научних токова и достигнућа и пренос знања студентима кроз савремене наставне планове и програме.
  • омогућавање преношења савремeних знања, метода и научних техника које се примењују у развијеним европским универзитетским центрима, али и прузимање добрих тековина система високог образовања у земљи.

Опис занимања

            Струковни медицинска сестра

            Струковне сестре раде са оболелим и здравим људима сваке животне доби.
            Оне покушавају код здравих особа да изнађу идеалне радне услове, обуче људе у превенцији шећерне болести, високог крвног притиска и дугих обољења савременог човека. Посебни акценат се ставља на информацијама о значају правилне исхране, физичке активности, редукцији стреса и др. Код оболелих или повређених медицинска сестра- техничар струковних студија се оспособљава да користи саверемене методе у циљу поновног успостављања најоптималних услова за рад и свакодневни живот.
             Струковне медицинске сестре- техничари спроводе план лечења и информишу пацијента о терапијскком циљу. Главно тежиште њиховог деловања лежи у активном приступу сваком пацијенту.
             Струковне сестре-техничари морају имати савремени приступ у области, посебно, здравствене неге и кућне превентивне патронажне делатности. Они сарађују уско са лекарима и другим позивним групама у оквиру физичке и психичке рехабилитације.

Компетенције дипломираних студената


            Опште и предметно-специфичне компетенције студената
 
           Остварење циљева студијског програма - образовање високо стручних кадрова из области здравствене струке омогућује виши ниво здравствене заштите, као и развој струке у области медицине.

            Могућности позива (компентенције)
 
           Струковно образовни кадар може радити самостално или у државним или приватним установама. Њихова делатност обухвата стручне области: ортопедије, трауматологије, торакалне хирургије, васкуларне хирургије, неурологије, геријатрије, гинекологије и акушерства (припрема за порођај, терапија потпорних органа карлице и др.), интерне медицине, онкологије, спортске медицине, неуропедијатрије и др..
Стручни академски назив: Струковна медицинска сестра/техничар.

            Исход учења
 

           Струковна медицинска сестра након дипломирања оспособљена је за самосталан рад у оквиру здравствене неге у свим специјалистичким дисциплинама. Струковна медицинска сестра учествује у припреми болесника за дијагностичке поступке, а посебно код софистицираних дијагностичких метода. Делокруг рада струковне медицинске сестре обухвата и поступак расподеле редовне медикаментозне и ампулиране терапије. У свом раду медицинска сестра спроводи психолошку потпору пацијента и породице, посебно код тешких болесника. Струковна медицинска сестра оспособљена је за вођење медицинске документације у делокругу неге и терапијске поделе лекова.Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.