Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 4. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


С А З И В А М

98. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати електронским путем дана 24.02.2021. године (среда) са почетком у 13.00 сати, за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 


 1. Верификација мандата члановима Већа
  Нема нових предлога чланова за верификацију

 2. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлука о предлогу усвајања извештаја о пословању и годишњег обрачуна за 2020. годину
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Предлози чланова ННВ-а пристигли у року
  Дискусија и предлог за ову тачку достављено као предлог проширења дневног реда - тачка 16.
  (предлагач Проф. Др Небојша Арсенијевић)

 5. Одлука о предлогу састава комисије за издавачку делатност
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 6. Предлози чланова ННВ-а пристигли у року

  Предлог 1.- Проф. др Дејан Петровић за члана Комисије
  (предлагач Проф. др Жељко Мијаиловић) погледајте овде

  Предлог 2.- Проф. др Слободан Јанковић за члана Комисије
  (предлагач Проф. др Марко Фолић) погледајте овде

  Предлог 3.- Проф. др Снежана Цупара за члана Комисије
  (предлагач Проф. др Владимир Јаковљевић) погледајте овде

  Предлог 4.- Доц. др Олгица Михаљевић за члана Комисије
  (предлагач Проф. др Снежана Живанчевић) погледајте овде

  Предлог 5.- Проф. др Владимир Јањић за члана Комисије
  (предлагач Доц. др Милан Зарић) погледајте овде

 7. Усвајање Правилника о изменама и допунама Правилника о докторским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)
  (материјале за ову тачку можете погледати овде)

 8. Предлози чланова ННВ-а пристигли у року

  Дискусија и предлог за ову тачку достављено као предлог проширења дневног реда - тачка 17.
  (предлагач Проф. Др Небојша Арсенијевић)

 9. Усвајање Извештаја Етичке комисије на основу мишљења Стручне комисије
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  7.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Офталмологија
  7.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Патолошка физиологија
  7.3. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Патолошка физиологија
  7.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија
  7.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Дерматовенерологија
  7.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Статистика и информатикa
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Предлози чланова ННВ-а пристигли у року

  Предлог за тачку 7.2. - (предлагач Доц. др Илија Јефтић) погледајте овде
  Предлог за тачку 7.3. - (предлагач Доц. др Илија Јефтић) погледајте овде

 12. Одлука о измени Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  8.1 наставника у звању доцента за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 13. Предлози чланова ННВ-а пристигли у року

  Предлог за измену дневног реда 98. седнице ННВ: да се из дневног реда уклони тачка 8.
  (предлагач Проф. др Татјана Кањевац) погледајте овде

 14. Одлука о избору:
  9.1. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Интерна медицина
  (извештај, приговор и одговор на приговор)


 15. Предлози чланова ННВ-а пристигли у року

  Предлог да се извештај врати Комисији на исправку и дораду погледајте овде
  (предлагач Проф. Др Небојша Арсенијевић)

 16. Одлука о избору:
  10.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Радиологија (извештај)
  10.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Методологија антропометрије (извештај)
  10.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија (извештај)
  10.4. сарадника у звању асистента за ужу научну област Педијатрија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 17. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  11.1. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Гинекологија и акушерство
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 18. Одлука о измени састава комисије за избор у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Интерна медицина
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 19. Одлукa о усвајању коригованог Извештаја за избор у звање научног сарадника
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 20. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 21. Предлози чланова ННВ-а пристигли у року

  Усвајање информатора предмета ИП3 - Онкологија на ДАС Докторска школа-медицинске науке
  (предлог Проф. др Слободанка Митровић) погледајте овде  Предложене нове тачке дневног реда:

 22. Усвајање пословника о одржавању електронских седница и електронском гласању
  (предлагач Проф. Др Небојша Арсенијевић)
  - предлог погледајте овде

 23. Усвајање предлога да Савет свој рад учини транспарентним
  (предложено у оквиру дискусије за тачку 3, предлагач Проф. Др Небојша Арсенијевић)
  - предлог погледајте овде

 24. Усвајање предлога да ННВ промени Комисију за уређење сајта и ову област боље регулише
  (предложено у оквиру дискусије за тачку 5, предлагач Проф. Др Небојша Арсенијевић)
  - предлог погледајте овдеПримедбе и предлоге по тачкама дневног реда доставити до 23.02.2021. године (уторак) do 12,00 часова на адресу vece@medf.kg.ac.rs

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.