Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 4. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


С А З И В А М

96. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати електронским путем дана 23.12.2020. године (среда) са почетком у 13.00 сати, за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 


 1. Верификација мандата члановима Већа:
  Доц. др Милени Јуришевић (прилог)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 2. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлука о формирању катедре
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  4.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  4.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Психијатрија (извештај)
  4.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Педијатрија (извештај)
  4.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  4.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  4.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Психијатрија (извештај)
  4.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Неурологија (извештај)
  4.8. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 5. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  5.1 наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Интерна медицина
  5.2 наставника у звању доцента за ужу научну област Неурологија
  5.3 наставника у звању доцента за ужу научну област Медицинска биохемија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлука о избору:
  6.1 сарадника у звању асистента за ужу научну област Медицинска статистика и информатика
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 7. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  7.1. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Хирургија
  7.2 сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Интерна медицина
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлуке о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  8.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Инфективне болести
  8.2 сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија
  8.3 сарадника у звању асистента за ужу научну област Педијатрија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлука о избору у истраживачко звање:
  9.1. сарадника у звању истраживача сарадника за ужу научну област Оториноларингологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлука о покретању поступка за избор у звање истраживач-сарадник
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлука о покретању поступка за избор у звање истраживач-приправник
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 12. Одлука о утврђивању предлога за избор у научно звање виши научни сарадник
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 13. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 14. Упознавање са записником о ванредном инспекцијском надзору
  (Записник можете погледати овде)


Примедбе и предлоге по тачкама Дневног реда доставити до 22.12.2020. године (уторак) do 12.00 часова на адресу vece@medf.kg.ac.rs

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.