Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 4. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


САЗИВАМ

139. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 17.04.2024. године (среда) у 13.30 сати у Амфитеатру Факултета "проф. др Милосав Костић" за коју предлажем


ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Верификација мандата члановима Већа:
  из реда наставника
  1.1. Доц. др Жељко Тодоровић (предлог)
  1.2. Доц. др Ивица Петровић (предлог)
  из реда студената
  студенти којима се потврђује мандат (материјал)

 2. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлука о усвајању Извештаја и утврђивању предлога за избор наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка онкологија (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисија за припремање Извештаја за избор:
  4.1. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија
  4.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Протетика
  4.3. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Хирургија
  4.4. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Хирургија
  4.5. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Хирургија
  4.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија
  4.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Максилофацијална хирургија
  4.8. наставника у звању доцента за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина
  4.9. наставника у звању доцента за ужу научну област Хистологија и ембриологија
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  5.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Болести зуба и ендодонција
  5.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлукe из области издавачке делатности:
  - Предлози за усвајање позитивних рецензија (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 7. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 8. Усвајање докумената за акредитацију студијских програма Основних струковних студија:
  8.1. Струковна медицинска сестра (на српском и енглеском језику) (материјал)
  8.2. Струковни физиотерапеут (материјал)
  8.3. Струковни фармацеут (материјал)
  8.4. Струковни медицински радиолог (материјал)
  8.5. Струковни медицинско-лабораторијски технолог (материјал)
  8.6. Струковни инструментар (материјал)
  8.7. Струковни анестетичар (материјал)


ПРИСУСТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.