Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 3. став 2. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


САЗИВАМ

131. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати електронским путем, а путем обрасца за електронско гласање, дана 19.09.2023. године (уторак) са почетком у 13.00 сати, за коју предлажем


ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Одлука о утврђивању предлога броја студената и висини школарине за упис у школској 2023/24 години:
  - на Докторске академске студије „Медицинске науке“
  - на Докторске академске студије „Фармацеутске науке“
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлука о измени Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Интерна медицина
  (материјале и предлог за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУСТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.


Предлози, измене и допуне дневног реда или дискусије могу се доставити до 18.09.2023. године (понедељак) дo 10.00 часова на адресу vece@medf.kg.ac.rs

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.