Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 3. став 2. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


САЗИВАМ

128. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати електронским путем, а путем обрасца за електронско гласање, дана 31.05.2023. године са почетком у 13.00 сати, за коју предлажем


ДНЕВНИ РЕД

 


 1. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање докумената за акредитацију студијских програма Докторских академских студија:
  2.1. Докторске академске студије - медицинске науке на српском и на енглеском језику (предлог)
  2.2. Докторске академске студије - фармацеутске науке на српском и на енглеском језику (предлог)
  2.3. Правилник о докторским академским студијама Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (предлог)

 3. Усвајање докумената потребних за акредитацију Центра изузетних вредности за смањење штетности
  биолошких и хемијских хазарда
  (иницијативу за оснивање Центра погледајте овде)
  3.1. Елаборат о оправданости оснивања Центра (предлог)
  3.2. Програм развоја научноистраживачког подмлатка Центра у периоду од 2023 до 2028.године (предлог)
  3.3. Програм развоја научноистраживачког рада Центра у периоду од 2023 до 2028.године (предлог)

 4. Усвајање предлога Правилника о издавачкој делатности (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 5. Усвајање Правилника о изменама и допунама Правилника о ужим научним областима
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлука о усвајању наставних публикација на Интегрисаним академским студијама медицине и фармације
  (на српском и енглеском језику)
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 7. Одлука о одобрењу за писање наставне литературе
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлука о оснивању наставно научне базе
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлука о броју студената за упис у наредне године студија у школској 2023/24. години
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлуке о усвајању Извештаја и утврђивању предлога за избор:
  10.1. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Оториноларингологија (извештај)
  10.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Хумана генетика (извештај)
  10.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија (извештај)
  10.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина (извештај)
  10.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Болести зуба и ендодонција (извештај)

 11. Одлуке о избору:
  11.1. истраживача приправника за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија (извештај)
  11.2. истраживача приправника за ужу научну област Гинекологија и акушерство (извештај)

 12. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  12.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Педијатрија
  12.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Гинекологија и акушерство
  12.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Интерна медицина
  12.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Неурологија
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 13. Одлуке о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  13.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација
  13.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација
  13.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Нуклеарна медицина
  13.4. сарадника у звању асистента за ужу научну област Психијатрија
  (предлоге за ову тачку можете погледати овде)

 14. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (материјал за ову тачку можете погледати овде)


 15. ПРИСУСТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.


  Предлози, измене и допуне дневног реда или дискусије могу се доставити до 30.05.2023. године (уторак) до 10.00 часова на адресу vece@medf.kg.ac.rs

   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.